Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ny frivilligorganisation Gemensam administration –Centralt kansli som fördelar uppdrag –Medlemsadministration –Ekonomiadministration –Kompetensregister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ny frivilligorganisation Gemensam administration –Centralt kansli som fördelar uppdrag –Medlemsadministration –Ekonomiadministration –Kompetensregister."— Presentationens avskrift:

1 En ny frivilligorganisation Gemensam administration –Centralt kansli som fördelar uppdrag –Medlemsadministration –Ekonomiadministration –Kompetensregister –Instruktörsregister –Medlemssidor –Medlemsinformation Profilering –Idéburen verksamhet genom nätverk Organisationsstöd –Genom tillskott av egna medel Gemensam värdegrund –Stadgar, FM värdegrund Regional organisation –Administrerar uppdrag Nätverk –Genomför uppdragen

2 Målsättningar! Bibehålla identiteter Ge det personliga frivilliga engagemanget en framtid Skapa en kompetent organisation på central nivå Samla de frivilliga på regional/lokal nivå Skapa ett handlingskraftigt regionalt stöd Kunna leverera efter Försvarsmaktens behov Kunna leverera efter samhällets behov Bli en efterfrågad samverkanspart för myndigheter Kunna påverka politiskt med tyngd Prioritera verksamheterna

3 Paraplyorganisation för frivilligorganisationer med huvudinriktning Försvarsmakten 10 organisationer, varav FAK betraktas som så nära Bilkåren att de tagits med i jämförelsealternativet.

4 Organisatorisk uppbyggnad Demokratiskt styrd genom geografisk organisation Intresseinriktning genom rikstäckande nätverk Profilbevarande genom rikstäckande nätverk Nätverk kan vara organiserade i föreningsform Uppdrag administreras av den geografiska organisationen i samarbete med Försvarsmakten Uppdrag genomförs av nätverk i samarbete med Försvarsmakten Nätverken utvecklar nya uppdrag

5 Demokratiskt styrd genom geografisk organisation För att säkerställa att medlemmar får ett verksam- hetsutbud, som motiverar deras fortsatta engage- mang, krävs en gemensam verksamhet och därmed sammanslagning på regional nivå. Av kostnadsskäl kommer det att krävas en gemen- sam regional administration av medlemmar, ekonomi och uppdrag. Regionalt kan vi uppfylla kraven på demokratisk uppbyggnad och Försvarsmaktens värdegrund. Den geografiska organisationen syftar huvudsakligen till att administrera uppdrag, medlemmar, ekonomi och redovisning.

6 Intresseinriktning genom rikstäckande nätverk Syftet med nätverken är att behålla profiler, kompetenser och förmåga till utveckling. Nätverken behöver inte vara egna juridiska personer. Nätverken kan även finnas på regional nivå. Det kan skapas helt nya nätverk utöver nuvarande gränser. –Kustjägare/Jägare/Fallskärmsjägare/Flygbasjägare –Underrättelsetjänst/Hvund –Stabstjänst (alla nivåer) –Motor –Hemvärn –Internationellt

7 Profilbevarande genom rikstäckande nätverk Profiler, själ, särarter, traditioner och seder bevaras i de rikstäckande nätverken. Nätverken driver utvecklingen inom sitt intresseområde och genomför diskussioner med tjänsteföreträdare inom Försvarsmakten inom sina respektive områden. Nätverken överlämnar förslagen till uppdrag till den geografiskt uppbyggda organisationen för administaration och redovisning. Nätverken bildas av engagerade medlemmar och deras arbete understöds av tekniska hjälpmedel och den anställd personal.

8 Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Regional organisation Försvarsfrivilliga Årsstämma Riksstyrelse Regional organisation Sjövärn Flygvapen Lottor Luftvärn Amfibie Und Stab Motor Jägare Ledning Samband Information Pers Fältarbete Kansli Nätverk med inriktning mot stöd till samhället kan även förekomma

9 Enligt regleringsbrevet –Organisationsstöd44,0 mkr –Uppdragsmedel82,6 mkr –Summa126,6 mkr 20 % OH21,1 mkr Redovisat för år 2008 –Organisationsstöd44,0 mkr –Uppdragsmedel66,4 mkr –Summa110,4 mkr 20 % OH18,4 mkr Tänkbar ekonomi för en ny organisation

10 Redovisat antal medlemmar år 2007 – 76 904 st Beräknat (högt) antal medlemmar år 2008 – 75 000 st –Central medlemsavgift á 10 kr = 750 000 kr –Central medlemsavgift á 20 kr = 1 500 000 kr Antal medlemmar

11 Total budget för administration av nuvarande 10 st organisationer OH18 400 000 kr Central medlemsavgiftá 10 kr 750 000 kr Summa19 150 000 kr Avkastning av eget kapital10 000 000 kr Summa budget medel29 150 000 kr

12 Kostnad för administration centralt och regionalt Centralt19 000 000 kr –19 anställda Statlig norm = 1 anställd = 1,0 mkr Regionalt inklusive nätverken10 000000 kr –Regionalt anställda under centralt arbetsgivareansvar.

13 Lokalisering av anställda? Centralt kansli Utbildningsledare

14 Problemområden Kapital Ekonomi Identitet Idéer Profil Förtroendevalda Personal Processtart Medaljer m m Annan samverkan Lokaler/kursgårdar Stiftelser Traditioner Föreningsdräkter m m Logotyper/märken Föreningskultur

15 Alternativet gemensam administration för 10 frivilliga försvarsorganisationer Det är inte möjligt för en ekonomiavdelning att klara 10 redovisningar till Försvarsmakten före januari månads utgång. Stora svårigheter att sammanställa utbildnings- statistiker och medlemsstatistiker för 10 organisa- tioner för redovisning till Försvarsmakten. Stora svårigheter att klara prognoser och delårsrapporter. Stora svårigheter att klara 10 organisationers bokslut för egna medel och lämna underlag för 10 verksamhetsberättelser.


Ladda ner ppt "En ny frivilligorganisation Gemensam administration –Centralt kansli som fördelar uppdrag –Medlemsadministration –Ekonomiadministration –Kompetensregister."

Liknande presentationer


Google-annonser