Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cefuroxim vs Cefotaxim SK-kurs Sepsis mars 2007 Efter Håkan Hanberger Staffan Tevell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cefuroxim vs Cefotaxim SK-kurs Sepsis mars 2007 Efter Håkan Hanberger Staffan Tevell."— Presentationens avskrift:

1 Cefuroxim vs Cefotaxim SK-kurs Sepsis mars 2007 Efter Håkan Hanberger Staffan Tevell

2 Basdata Cefuroxim Serumkonc: 30 mg/L 30 min efter 750 mg iv Proteinbindn: ca 40% Aktiv metabolit: Nej T1/2: ca 1,5 h Elimination: Över 90% av systemisk dos återfinns i urin inom 6 tim. Cefotaxim Serumkonc: 40 mg/L 30 min efter 1g iv Proteinbindn: ca 40% Aktiv metabolit: Ja (25-40%) T1/2: ca 1h cefotaxim 2-4 h för desacetylcefotaxim Elimination: 50-60% av systemisk dos återfinns som cefotaxim och 20% som desacetyl- cefotaxim i urin inom 24 tim

3 Basdata Cefuroxim Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion Graviditet: A Viktiga interaktioner: Inga. Normaldos 0,75 - (1,5)g x3 Pris 750 mg x3 = 33 kr/dag 1,5g x3 = 59 kr/dag Cefotaxim Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion Graviditet: B:1 Viktiga interaktioner: inga. Normaldos 1 – (2)g x3 Pris 1g x3 = 51 kr/dag 2g x3 = 84 kr/dag

4 Streptococcus pneumoniae Cefotaxim eller Cefuroxim ? S< 8 R>2 R>8 S<1 Artrelaterad brytpunkter S<1 S< 0,5 R>1 R>2 Artrelaterad brytpunkter

5 Streptococcus pneumoniae Cefotaxim eller Cefuroxim ? S< 8 R>2 R>8 S<1 Artrelaterad brytpunkter S<1 S< 0,5 R>1 R>2 Artrelaterad brytpunkter Streptococcus pneumoniae Cefotaxim > Cefuroxim

6 Staphylococcus aureus Cefotaxim eller Cefuroxim ? S< 8 R>8 Artrelaterad brytpunkter S< 1 S< 4 R>2 R>8 Farmakologiska brytpunkter

7 Staphylococcus aureus Cefotaxim eller Cefuroxim ? S< 1 S< 4 R>2 R>8 Farmakologiska brytpunkter Staphylococcus aureus Cefotaxim < Cefuroxim

8 Escherichia coli Cefotaxim eller Cefuroxim ? S< 8 R>2 R>8 S<1 Artrelaterad brytpunkter *Cefuroxime Enterobacteriaceae breakpoints are valid for Escherichia coli and Klebsiella spp in infections originating in the urinary tract and for a dosage of 1.5 g x 3 or more. Artrelaterad brytpunkter

9 Escherichia coli Cefotaxim eller Cefuroxim ? S< 8 R>2 R>8 S<1 Artrelaterad brytpunkter *Cefuroxime Enterobacteriaceae breakpoints are valid for Escherichia coli and Klebsiella spp in infections originating in the urinary tract and for a dosage of 1.5 g x 3 or more. Artrelaterad brytpunkter E. Coli Cefotaxim >> Cefuroxim

10 Cefuroxim vs Cefotaxim Cefuroxim S pneumoniae: ++/+ S pn pc I/R: + S pyogenes: +++ S aureus: +++ MRSA: - N meningitidis: +++ E coli: ++/- ESBL: - H influenzae: +++ HI beta pos: +++ Listeria: - Cefotaxim S pneumoniae: +++ S pn pc I/R: ++/+ S pyogenes: +++ S aureus: ++(+) MRSA: - N meningitidis: +++ E coli: +++/- ESBL: - H influenzae: +++ HI beta pos: +++ Listeria: -

11 Clostridieenterit? 1993: Ändrade riktlinjer (GB) –Cefuroxim/cefotaxim vid CAP Oväntad ökning av CDAD –20 ggr på enheten –1 av 5 patienter drabbades

12 Cefalosporiner vs Pip/tazo Riskfaktorer för selektion av ESBL –3:e/4:e gen cefalosporiner –Karbapenemer –Kinoloner

13 Cefalosporiner vs Pip/tazo Universitetssjukhus i Aten, 500 VPL Observation mars-02 – februari 03 Intervention mars-03 – februari 04 –3:e/4:e gen cefalosporin, karbapenem, aztreonam, kinoloner får enbart förskrivas efter kontakt med infektionsspecialist –Andra betalaktamer (inkl betalaktam med betalaktamashämmare) fick förskrivas fritt –Pip/tazo var första linjens empiriska terapi

14 Cefalosporiner vs Pip/tazo Antibiotikaförbrukning –Ceftazidim minskade från 22,8 till 8,1 DDD/100 patientdagar –Pip/tazo ökade från 17,6 till 48,9 DDD/100 patientdagar Resistens –Signifikant minskad resistens hos ffa K pneumoniae mot 3:e gen cefalosporiner Ceftazidim minskade från 30% till 10% –Ingen tydlig skillnad hos E coli –Ingen tydlig skillnad för Pip/tazo

15 Cefalosporiner vs Pip/tazo ESBL –K pneumonie: minskning från 6% till 0% –E coli: oförändrat på 10-15% Diskussion –2/3 av E coli isolat var urinodlingar – sannolikt samhällsförvärvade –Reduktion av antibiotikaresistens och ESBL- produktion (huvudsakligen hos K pneumonie) –Ingen signifikant ökning av resistens mot Pip/tazo

16 Cefalosporiner vs Pip/tazo ”We conclude that the replacement of ceftazidime by piperacillin tazobactam might be a suitable strategy to decrease endemic CEP resistance by K. pneumoniae and P. mirabilis, even in situations where there are high bacterial resistance rates and irrespective of any additional precautions for controlling nosocomial infection.”

17


Ladda ner ppt "Cefuroxim vs Cefotaxim SK-kurs Sepsis mars 2007 Efter Håkan Hanberger Staffan Tevell."

Liknande presentationer


Google-annonser