Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En trygg famn – om Anknytning och Familjerådgivning Christina Hänström Legitimerad psykolog och familjerådgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En trygg famn – om Anknytning och Familjerådgivning Christina Hänström Legitimerad psykolog och familjerådgivare."— Presentationens avskrift:

1 En trygg famn – om Anknytning och Familjerådgivning Christina Hänström Legitimerad psykolog och familjerådgivare

2 En förutsättning för utveckling och växt är en trygg famn.

3 Struktur  Familjerådgivning och Barnkonventionen  Anknytningsteori  En trygg famn i praktiken  Andlig utveckling

4 Barnkonventionen ger barnen rätt till sina föräldrar och rättigheter i sina familjer. Den ger föräldrarna ansvar för sina barn och konventionsstaterna ansvar för att skapa goda villkor för föräldraskap.

5 Vad innebär ett anknytningsperspektiv?Vad innebär ett anknytningsperspektiv? 1)Människor knyter starka, varaktiga band. 2)Avbrott, hot om avbrott eller bristande känslighet i dessa innebär emotionell smärta. (Rydén & Wallroth)

6 En trygg famn- fyra nivåer i Familjerådgivning: Barnet Föräldrarna Familjerådgivaren Handledaren

7 ”Allt som inte ger specifik uppbackning åt föreställningen om föräldrar som ansvarsfulla människor kommer på lång sikt att vara till skada för samhällets själva stomme.” Donald W. Winnicott

8 Varför är barnen oftast inte med i rummet?  Vid familjerådgivning är huvudfokus på föräldrarna.  Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet.  Föräldrarna har alltid ett 100%-igt ansvar för sina barn och relationen med dem.  Vissa gränser mellan generationerna ska vara tydligt markerade.  Familjerådgivaren ansvarar för att säkerställa att föräldrarna frågar efter, lyssnar och tar in sina barns perspektiv.

9 När vi känner oss trygga i vår kärleksrelation…  … har vi lättare för att söka stöd och är bättre på att ge detsamma.  … står vi lättare ut med att då och då bli (oundvikligt) sårade och vi är mindre benägna att bli aggressiva mot vår partner när vi blir arga.  … blir vi stärkta; vi förstår och tycker bättre om oss själva.  … blir vi mer ”självständiga”; vi får lättare för att lösa problem och uppnå mål.

10 Tre frågor till vår partner:Tre frågor till vår partner:  Närhet - Finns du där när jag behöver dig?  Tillgänglighet - Ger du mig det jag behöver, så som stöd och omsorg?  Responsivitet - Svarar du/möter du upp när jag behöver det?

11 Fokus under samtalen  …ingjuta hopp  …identifiera egentliga problem  …påminna om att olika upplevelser är okej  …främja känslomässig öppenhet och empatisk respons Öppnar upp för ökad tillit och tryggare anknytning.

12 ”Konflikter är inte något ont, om de inte leder till våld och maktutövning. De för utvecklingen vidare. Gud finns med i dem liksom han finns med i vår envisa strävan efter försoning och enhet.” Göran Bergstrand

13 Hur kan föräldrar främja barnets andliga utveckling ?

14 För att lyckas vara vuxna och goda föräldrar krävs att vi…  … känner livslust  … är känslomässigt närvarande  … litar på vår egen förmåga  … tar ansvar

15 En förutsättning för utveckling och växt är en trygg famn.

16 En trygg famn: Barnet Föräldrarna


Ladda ner ppt "En trygg famn – om Anknytning och Familjerådgivning Christina Hänström Legitimerad psykolog och familjerådgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser