Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska beslut. KONSTITUERANDE MÖTE Firmatecknare Har rätt att teckna avtal åt organisationen Oftast två i förening Hela namn + personnummer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska beslut. KONSTITUERANDE MÖTE Firmatecknare Har rätt att teckna avtal åt organisationen Oftast två i förening Hela namn + personnummer."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska beslut

2 KONSTITUERANDE MÖTE

3 Firmatecknare Har rätt att teckna avtal åt organisationen Oftast två i förening Hela namn + personnummer

4 Attesterare Skriver på att kassörens utbetalningar är korrekta Alla i styrelsen utom kassören kan vara Helst inte verksamhetsutvecklare

5 Kontotecknare Den som sköter kontot Kassören

6 Bankkortinnehav Vilka i styrelsen, + VU, ska ha bankkort? Beslut ska innehålla: Fullständigt namn, personnummer, typ av bankkort och gränd för belopp på kortet

7 Banken Justerat årsmötesprotokoll Justerat konstituerande mötesprotokoll Stadgar Legitimation (eller vidimerad kopia) på firmatecknare

8 DELEGATIONSORDNING

9 Delegationsordning Vilka har rätt att besluta eller bereda förslag om vilka ärenden utan styrelsens inblandning? Vilka har rätt att göra något särskilt? Ex uppdragsge verksamhetsutvecklare

10 Förslag på punkter Hur stora belopp får individer i styrelsen samt VU fatta beslut om att spendera? Olika för olika förtroendeposter? Hur stora belopp får ev arbetsutskott lov att fatta beslut om? Bra att även vara tydlig med hur arbetsgruppers ekonomiska ansvar ser ut

11 Arbetsgrupper Ska de bereda förslag om budget till styrelsen som fattar beslut om summa? Har de ett ansvar att redovisa ekonomin för ex arrangemanget i efterhand för styrelsen? Hur stor avvikelse från budgeten är okej för arbetsgrupper att fatta beslut om?

12 BUDGETREVIDERING

13 Budgetrevidering Saker kan förändras under året Kan rekommenderas att göra någon gång under året, ha en djupgående budgetuppföljning och en budgetrevidering kopplad till Omprioriteringar kan behöva göras Både för att inte gå mer minus än planerat men inte heller gå mer plus (om ej planerat)

14 Budgetrevidering Bör tydliggöras i någon form på årsmötet vad för förändringar som har gjorts

15 EKONOMISKA BESLUT UNDER ÅRET

16 Ha berett underlag Ställ er frågorna: Finns utrymmet i budgeten? Kommer det att påverka huruvida vi kommer att kunna göra andra saker? Hur mycket får vi ut av de resurser vi lägger in? Hur ska vi tolka årsmötets vilja? Fatta tydliga beslut Var tydlig med vem som har utförande- och uppföljningsansvar

17 Bidrag Kriterier Vad förväntas i motprestation? Ha ett enkelt exceldokument så att besluten kan hållas koll på över tid Var tydliga med vad för struktur ni vill ha på ansökan, google-formulär?

18 Ekonomiska beslut är inte svart eller vitt, det handlar om prioriteringar


Ladda ner ppt "Ekonomiska beslut. KONSTITUERANDE MÖTE Firmatecknare Har rätt att teckna avtal åt organisationen Oftast två i förening Hela namn + personnummer."

Liknande presentationer


Google-annonser