Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sunderby sjukhus. Beroendecentrum BEMANNING 24 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare 1 Arbetsterapeut 1 Sekreterare AVGIFTNING 10 vårdplatser LABO Satellit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sunderby sjukhus. Beroendecentrum BEMANNING 24 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare 1 Arbetsterapeut 1 Sekreterare AVGIFTNING 10 vårdplatser LABO Satellit."— Presentationens avskrift:

1 Sunderby sjukhus

2 Beroendecentrum BEMANNING 24 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare 1 Arbetsterapeut 1 Sekreterare AVGIFTNING 10 vårdplatser LABO Satellit Kalix LABO Satellit Luleå LABO Sunderbyn 3 sjuksköterskor TNE Tillnyktrings- enheten 2 vårdplatser LABO Satellit Boden

3 Bakgrund Genom ändringar i hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen from 1 juli 2013 infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser i fråga om personer som missbrukar alkohol eller andra droger. Syftet är att stärka samverkan mellan landsting och kommunerna för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling. Norrbottens läns landsting och länets kommuner har således ett gemensamt ansvar för missbruks-och beroendevården i Norrbotten. Under hösten 2014 antogs Överenskommelsen om samarbete inom missbruks- och beroendevård av NLL och länets kommuner. I detta ingår etablering av ett Beroendecentrum i länet placerat vid Sunderby sjukhus.

4 Placering vid Sunderby sjukhus innebär: Högspecialiserad patientsäker vård. Ligger nära övriga specialistkliniker som är en fördel ur patientsäkerhetssynpunkt då vissa akuta tillstånd kräver snabba insatser. Möjligheter att samnyttja personal inom verksamheten. Mindre behov av ambulans och andra sjuktransporter. Tillgång till läkare dygnet runt. Gemensam jour med vuxenpsykiatrin i Sunderbyn.

5 Övergripande ansvarsfördelning mellan huvudmännen Kommunen Landstinget Upptäckt och tidig intervention. Psykosocial behandling. Socialt stöd ex boende, sysselsättning, försörjning. Utredning, bedömning, planering, uppföljning (egen eller samordnad). Upptäckt och tidig intervention Tillnyktring med behov av medicinsk tillsyn. Abstinensvård. Medicinsk diagnostik och behandling. Psykosocial behandling. Utredning, bedömning, planering, uppföljning (egen eller samordnad).

6 Verksamhet Tio vårdplatser för abstinensbehandling vid komplicerade tillstånd som inte kan klaras med närsjukvårdens eller kommunens resurser. Två tillnyktringsplatser vid behov av medicinsk tillsyn och behandling. LABO-verksamhet

7 Ett samlat Beroendecentrum erbjuder: Specialistinsatser och kompetensstöd vid komplicerad abstinensbehandling. Specialistbehandling och stöd till personer med komplexa vårdbehov på grund av missbruk och samtidig psykisk störning. Länsresurs gällande utredning och medicininställning för läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (LABO). Samlade insatser till unga vuxna som tidigt utvecklat ett avancerat missbruk. Samlade insatser till personer med läkemedelsberoende och/eller dopningsproblematik. Samlad kartläggning och vårdplanering där även brukar- och närståendeorganisationer kan delta. Spetskompetens och kunskapsspridning.

8 Vidare erbjuder ett samlat Beroendecentrum… Utbildnings- och fortbildningsinsatser. Handledning till lokal nivå. Kunskapsspridning om kommunernas och landstingets verksamheter inom området. Vägleda och leda utvecklingen för en kunskapsbaserad och effektiv missbruks-och beroendevård i Norrbotten. Infektionsronder NYTT!!

9 Kompetenser/Bemanning 24 omvårdnadspersonal – skötare och sjuksköterskor. 1,5 läkare. 2 socialtjänstspecialister. 1 arbetsterapeut. 1 vårdadministratör/sekreterare. 1 enhetschef.

10 Kriterier för inskrivning Behandling av komplicerade beroendesjukdomar som kräver specialistinsatser och kompetensstöd vid abstinensbehandling som inte klaras av inom kommunal verksamhet och övrig närsjukvård. Remiss från närsjukvård eller aktualisering av patient från socialtjänsten.

11 Remiss Beroendecentrum har remisskrav där det bland annat ska framgå: Indikationer för inläggning. Missbrukets omfattning. Somatisk bedömning som inkluderar risktillnyktring eller riskabstinens. Psykiskt status inkluderat riskbedömning av suicidalitet, psykotiska symtom samt farlighet. Medicinordinationer. Planering. Om remiss kommer från socialtjänsten kan somatiskt och psykiatriskt status göras av jourhavande läkare på vuxenpsykiatrin.

12 Avgränsning Patienter som primärt inte är aktuella för Beroendecentrum av somatisk eller psykiatrisk anledning och som kräver andra slutenvårdsinsatser till exempel:. Intoxikation/blandintoxikation med risk för andningsdepression eller cirkulationskollaps. Svåra medicinska komplikationer Mycket svår abstinens i behov av mer avancerad övervakning Hög suicidrisk Utagerande och farliga för sin egen eller annans säkerhet Beslut om avgränsning sker alltid efter bedömning av tjänstgörande jourläkare !!

13 Tidsplan Som en första deletapp av ett fullvärdigt Beroendecentrum har Missbruks-och beroendeenhetens uppdrag från den 1 januari 2015 utvidgats till att omfatta intag från hela länet. Byggplanering pågår. Inriktningsbeslut LS mars-16. Byggstart april-18 Rekrytering och internutbildning har påbörjats. Inskrivningsrutin/utskrivningsrutin klar. Arbete med övriga rutiner mm pågår.

14 Processkarta Beroendecentrum

15 Vårdkontakter i slutenvård 150101-151123 Beroendeavdelningen Psykiatrin Sunderbyn KommunJanFebMar AprMajJunJulAugSepOktNovDec Arjeplog11 11 Arvidsjaur11 6 Boden1276 7710118147 Gällivare11 Haparanda213 51341221 Jokkmokk2122 Kalix325 2342231 Kiruna1 Luleå293026 2227302630253510 Pajala11 Piteå116 1421455 Älvsbyn11 1112 Överkalix 11 Övertorneå 11152 Kommun namn saknas1 122 Annat län 221

16 Antal slutenvårdkontakter

17 Unika patienter i slutenvård 150101-151123 Beroendeavdelningen Psykiatrin Sunderbyn KommunJanFebMar AprMajJunJulAugSepOktNovDec Arjeplog 1111 Arvidsjaur 11 Boden 1076667978147 Gällivare11 Haparanda 2351331221 Jokkmokk1121 Kalix 3152322231 Kiruna1 Luleå 262421 18222124 319 Pajala11 Piteå 1151421455 Älvsbyn 111111 Överkalix 11 Övertorneå 11132 Kommun namn saknas 1122 Annat län 1121


Ladda ner ppt "Sunderby sjukhus. Beroendecentrum BEMANNING 24 omvårdnadspersonal 2 socialsekreterare 1 Arbetsterapeut 1 Sekreterare AVGIFTNING 10 vårdplatser LABO Satellit."

Liknande presentationer


Google-annonser