Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suhf:s arbetsgivardag – om lönesamtal Bakgrund Lönesättande samtal huvudregeln – uh- sektorn har ett undantag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suhf:s arbetsgivardag – om lönesamtal Bakgrund Lönesättande samtal huvudregeln – uh- sektorn har ett undantag."— Presentationens avskrift:

1 Suhf:s arbetsgivardag – om lönesamtal Bakgrund Lönesättande samtal huvudregeln – uh- sektorn har ett undantag

2 Rals-T slutet med SACO-S Huvudregeln lönesättande samtal Inom uh-sektorn undantag t o m 2015 Enligt bilaga B så ska ett gemensamt partsarbete bedrivas för att skapa förutsättningar att genomföra förändringen (lokal lönebildning och lönesättning). Arbetsgivarparten har ett ansvar att se till att de förutsättningar och verktyg som behövs finns. Beredningsgrupp ska tillsättas – stöd, utbildning och informationsinsatser. 2 personer från vardera part.

3 Vad innebär lönesättande samtal? Parterna delegerat till chef – medarbetare att komma överens om lön. Dialog där respektive part får föra sin talan om hur man ser på resultat och prestation på saklig grund. Lönen sätts med utgångspunkt från lönekriterier och löneprinciper Innebär inte en förhandling.

4 Lönesättande samtal Logik – att använda lönen som styrmedel Koppling mellan lön, motivation och arbetsresultat Resultat ställt mot mål

5 Att styra genom lönesättande samtal - logik Nyckelord – ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, skicklighet och resultat. Lönen sätts och är individuell. I ett direkt samtal sker dialogen mellan dem som har bäst kunskap om medarbetarens resultat och skicklighet ställt mot verksamhetsmålen. Drivkraft för både chef och medarbetare.

6 Argument för lönesättande samtal forts. Att vara en attraktiv arbetsplats och attraktiv arbetsgivare. Behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Ökad konkurrens vid generationsväxling och rörlighet- Aktiv kompetensförsörjning.

7 UH-sektorn Vi har hävdat att vi är speciella bl a när det gäller chefskapet. Våra motparter har hävdat att våra chefer är ”omogna” i sitt chefskap. Tryck att förbereda oss inför nästa avtalsrörelse och utgångspunkten är att inga ytterligare undantag kommer att ges.


Ladda ner ppt "Suhf:s arbetsgivardag – om lönesamtal Bakgrund Lönesättande samtal huvudregeln – uh- sektorn har ett undantag."

Liknande presentationer


Google-annonser