Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akutteamets arbete på BUP Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset Charlotta Fornwall Leg psykolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akutteamets arbete på BUP Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset Charlotta Fornwall Leg psykolog."— Presentationens avskrift:

1 Akutteamets arbete på BUP Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset Charlotta Fornwall Leg psykolog

2 Generella mål för kursen Kunna redogöra för utredning och insatser för barn som far illa Kunna redogöra för hur ansvaret är fördelat mellan olika vårdinstanser

3 Mål med kursens delmoment Ni ska känna till vårdorganisationen kring barn och föräldrars möjligheter att få stöd Ni ska kunna genomföra ett hälsosamtal som kartlägger eventuella vårdbehov samt reagera på varningstecken på svår sjukdom

4 Agenda Mål Barnskyddsteamet Akutteamet/Barn- och ungdomspsykiatrin Barnpsykiatrisk bedömning Exempel

5 Sonja, 14 år Fallbeskrivning, en blandning av olika fall för att inte kunna identifieras Skolpsykolog gör en anmälan enligt SoL kap 14 §1 Akut omhändertagen enligt LVU Fysisk och psykisk status?

6 Barnskyddsteamet Multidisciplinärt team på barnsjukhuset Misstanke om sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel i familjen samt försummelse Bistå vid medicinsk utredning Bistå vid anmälan till socialtjänst och polis Samverkan med Barnahus

7 Akuta barnpsykiatriska bedömningar inklusive suicidriskbedömningar Remiss Telefonrådgivning Akutmottagning Akutteam Remissbedömningsgrupp Slutenvård Öppenvård Annan verksamhet t.ex. skolhälsovård, Råd och stöd, primärvårdens barn- och ungdomspsykologer

8 BUPs akutteam Akuta barnpsykiatriska bedömningar och kortare interventioner Suicidriskbedömning- och prevention Samarbete med telefonrådgivning och primärjourslinje Skötare, sjuksköterska och psykologer

9 Akutteamet Ökad patientsäkerhet och tillgänglighet Ökat helhetsomhändertagande och helhetsbedömning Förbättrad uppföljning och kontinuitet

10 Akutteamets ärenden Vanligaste anledningen till besök är depression (40%) och suicidriskbedömning (30%) Ungefär 35% skickas vidare till öppenvård specialiserad på depression och ångest Ca 20% av patienterna avslutas

11 Dygnet runt, alla dagar Fokus för arbetet: - prevention - rådgivning och upplysning - strukturerade bedömningar - beslut om åtgärder Remiss Telefonrådgivning Akutmottagning Akutteam Remissbedömningsgrupp Slutenvård Öppenvård Annan verksamhet t.ex. skolhälsovård, Råd och stöd, primärvårdens barn- och ungdomspsykologer

12 Vilka råd får de som ringer? www.mindrebrak.se www.snorkel.se www.sjalvhjalppavagen.se

13 Prioriterar och fördelar ärenden Bedömning av inkommande remisser två gånger per vecka Remissmall på hemsidan www.akademiska.se Remiss Telefonrådgivning Akutmottagning Akutteam Remissbedömningsgrupp Slutenvård Öppenvård Annan verksamhet t.ex. skolhälsovård, Råd och stöd, primärvårdens barn- och ungdomspsykologer

14 Åter till Sonja Somatisk undersökning Psykiatrisk bedömning Psykologisk behandling

15 Psykisk hälsa BUP Akutteamet Barnsjukhuset Barnskyddsteamet Barnahus Polis Skola Elevhälsa VITS Socialtjänsten Primärvårdens barn- och ungdomspsykologer Kommun Råd och stöd, familjeenheter Habilitering Barn och föräldrar Internet

16 ”Äter dåligt. Sover dåligt. Allmänt trött. Vill komma till BUP snarast.” Beskriv problematik - i skola, hem, hälsoproblem försök till åtgärder frågeställning och önskemål

17 Barnpsykiatrisk bedömning S-I-R-S-E (Goodman & Scott) Symptoms - problem, bekymmer Impact - funktionsnedsättning Risks - riskfaktorer Strengths - friskfaktorer Explanatory model - familjens förklaringsmodell

18 Impact - funktionsnedsättning DSM-IV ”signifikant lidande” 1. Socialt: familj, klassrum, vänskap, fritid 2. Lidande för barnet 3. Störande för andra

19 Children´s global assessment scale - C-GAS Generell funktionsnivå Barn- och ungdomar 4 - 20 år Skatta funktionsnivå 1 - 100

20 Exempel på ärenden Peter, 7 år ”tänk om hissen stannar”

21 Exempel på ärenden Lina, 15 år ”jag vill bara dö”

22 Children´s Global Assessment Scale - C-GAS 100-91 Synnerligen god funktionsförmåga inom alla områden (hemma, i skolan och med kamrater), involverad i flera olika aktiviteter och har många intressen (t.ex. har hobbies eller deltar i aktiviteter utanför skolan eller tillhör en organiserad grupp såsom scouter, etc). Sympatisk, gott självförtroende, vardagliga bekymmer blir aldrig ohanterliga. Klarar sig bra i skolan. Inga symtom.

23 Children´s Global Assessment Scale - C-GAS 90-81 God funktionsförmåga inom alla områden. Trygg i familjen, skolan och med kamrater. Det kan förekomma tillfälliga svårigheter och vardagsbekymmer som ibland blir ohanterliga (t.ex. Oro i anslutning till ett viktigt prov, sporadiska vredesutbrott mot syskon föräldrar eller kamrater).

24 Children´s Global Assessment Scale - C-GAS 80-71 Endast lindriga funktionssvårigheter hemma, i skolan eller bland kamrater. Viss beteendestörning eller vissa känslomässiga problem kan förekomma som reaktion på stressframkallande livshändelser (t.ex. föräldrars separation, dödsfall eller ett syskons födelse), men dessa är kortvariga och funktionssvårigheterna övergående. Dessa barn är ytterst lite störande för andra och anses inte avvikande av personer som känner dem.

25 Children´s Global Assessment Scale - C-GAS 60-51 Varierande funktionsförmåga med sporadiska svårigheter eller symtom inom flera, men inte alla, sociala områden. Störningen skulle vara uppenbar för dem som träffar barnet i ett dysfunktionellt sammanhang eller vid en dysfunktionell tidpunkt, men inte för dem som ser barnet i andra sammanhang.

26 Children´s Global Assessment Scale - C-GAS 50-41 Måttlig störning av funktionsförmågan inom de flesta sociala områden eller allvarlig störning av funktionsförmågan inom ett område, vilket kan orsakas av t.ex. suicidal upptagenhet eller suicidala grubblerier, skolvägran och andra former av ångest, tvångsmässiga ritualer, allvarliga konversionssymtom, täta ångestattacker, ofta förekommande aggressivt eller annat antisocialt beteende med visst bibehållande av meningsfulla sociala relationer.

27 Sammanfattning Barnskyddsteamet Akutteamet Olika verksamheter för att främja barns psykiska hälsa Olika kontaktvägar: internet, remiss och telefon S-I-R-S-E Funktionsnedsättning/-nivå

28 Tack för mig! charlotta.fornwall@akademiska.se


Ladda ner ppt "Akutteamets arbete på BUP Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset Charlotta Fornwall Leg psykolog."

Liknande presentationer


Google-annonser