Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är etik? Vad är forskningsetik? I Forskningsetik: systematisk analys av och reflektion kring etiska problem som uppstår i samband med vetenskaplig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är etik? Vad är forskningsetik? I Forskningsetik: systematisk analys av och reflektion kring etiska problem som uppstår i samband med vetenskaplig."— Presentationens avskrift:

1 Vad är etik? Vad är forskningsetik? I Forskningsetik: systematisk analys av och reflektion kring etiska problem som uppstår i samband med vetenskaplig forskning, som kan men inte måste utmynna i normativa slutsatser. Knut Erik Tranoy - forskningsetiken inte så speciell att den förutsätter andra etiska normer än “den vanliga etiken”

2 Vad motiverar en forskningetik? Det finns specifika etiska problem som typiskt uppkommer just inom denna verksamhet. Detta förhållande motiverar en särskild analys.

3 Exempel: Farlig forskning med människor Oredlighet i forskningen: fabricera förfalska plagiera vetenskapliga data och resultat ” Forskaren bör alltid tänka på att följa vad som kan kallas god forsknings- och dokumentationssed.”

4 Normsystem inom forskning Forskning Forskningspolitiska normer Forskningsidealets normer Etiska normer Juridiska normer

5 Etiska normer Forskning Forsknings- politiska normer Forsknings- idealets normer Etiska normer Juridiska normer

6 Hierarkisk ordning Etiska normer Juridiska normer Forskningsidealets normer Forskningspolitiska normer Forskning

7 Deskriptiv forskningsetik/Normativ forskningsetik Bör / Är

8 Forskarens etik/Forskarens yrkesetik Juridik/Etik En yrkesmoralisk frågeställning är något annat än t.ex. en juridisk eller en ekonomisk. Lagtexten reglerar vad som är juridiskt rätt. Dessutom finns det en mängd regler och föreskrifter. Men det som är riktigt ur yrkesmoralisk synvinkel är något utöver detta.

9 Forskarens etik Forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Forskningsetisk reflektion bör var a en naturlig del av forskningens vardag.

10 Forskarens yrkesetik Forskningen som verksamhet styrs av en mängd outtalade och uttalade normer som talar om vad god vetenskap är. Exempel: Forskning på människor skall vara i överensstämmelse med god vetenskaplig praxis. Forskaren skall vara insatt i den vetenskapliga litteraturen. Vetenskapliga resultat bör betraktas som allmän egendom. Universalism. Oegennytta. Organiserad skepticism. Robert Mertons s.k. CUDOS-normer (1942) (Communalism, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism)

11 Normer för uppträdandet på arbetsplatsen Exempelvis gällande: Diskriminering Mobbning Möjligheten att ta emot gåvor från (patienter eller industri) Att uppträda korrekt mot kollegor och allmänhet.

12 Varför en forskningsetik? Det finns specifika etiska problem som typiskt uppkommer just inom denna verksamhet. Detta förhållande motiverar en särskild analys. Exempel: Farlig forskning med människor Oredlighet i forskningen: fabricera förfalska plagiera vetenskapliga data och resultat ” Forskaren bör alltid tänka på att följa vad som kan kallas god forsknings- och dokumentationssed.”

13 En del forskare menar… att man rent allmänt bör applicera en försiktighetsprincip på sådan forskning som “raises threats of harm to the environment or human health... even if some cause and effect relationships are not fully established scientifically.” "The precautionary principle and responsible risk management” Recommendation 1787 (2007),Europarådet

14 Etik – vad är det? Vad är etik? Vad handlar etiken om? Etik? Moral? Vad betyder orden? Deskriptiv etik/normativ etik Normativ etik/tillämpad etik Normativ etik/metaetik


Ladda ner ppt "Vad är etik? Vad är forskningsetik? I Forskningsetik: systematisk analys av och reflektion kring etiska problem som uppstår i samband med vetenskaplig."

Liknande presentationer


Google-annonser