Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalen inom social- och hälsovården 2013 Finland Reijo Ailasmaa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalen inom social- och hälsovården 2013 Finland Reijo Ailasmaa."— Presentationens avskrift:

1 Personalen inom social- och hälsovården 2013 Finland Reijo Ailasmaa

2 Antalet sysselsatta inom social- och hälsovårdstjänsterna inom den offentliga respektive privata sektorn 2000–2013 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi2

3 Kvinnor som arbetar inom social- och hälsovårdstjänsterna, procentuell andel av alla sysselsatta kvinnor år 2013 enligt åldersklass 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi3

4 Personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna och personer med utbildning inom social- och hälsovården år 2013 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi4

5 Personer som avlagt läkarexamen, sysselsättningssituation och sysselsättningen inom olika näringsgrenar år 2013 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi5

6 Personer som avlagt sjukskötar-, hälsovårdar- eller barnmorskeexamen, sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar år 2013 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi6

7 Personer som avlagt närvårdarexamen eller motsvarande examen, sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar år 2013 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi7

8 Personer med socionomexamen (yh) eller motsvarande utbildning, sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar under 2013 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi8

9 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi9 Personer med med barnträdgårdslärarexamen eller motsvarande utbildning, sysselsättningssituation och sysselsättning inom olika näringsgrenar under 2013

10 Antalet män och kvinnor bland personalen inom social- och hälsovårdstjänsterna samt genomsnittsåldern åren 2000, 2005, 2010 och 2013 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi10

11 Hälso- och sjukvårdspersonalens fördelning mellan den privata och offentliga sektorn per sjukvårdsdistrikt 2013

12 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi12 Fördelning av personalen inom socialvårdstjänster mellan den privata och offentliga sektorn per sjukvårdsdistrikt 2013

13 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi13 Fördelning av personalen inom hälsovårdstjänster mellan den privata och offentliga sektorn per sjukvårdsdistrikt 2013

14 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi14 Fördelning av personalen inom läkartjänster mellan den privata och offentliga sektorn per sjukvårdsdistrikt 2013

15 10.4.2015 reijo.ailasmaa@thl.fi15 Fördelning av personalen inom socialvårdstjänster för äldre mellan den privata och offentliga sektorn per sjukvårdsdistrikt 2013


Ladda ner ppt "Personalen inom social- och hälsovården 2013 Finland Reijo Ailasmaa."

Liknande presentationer


Google-annonser