Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning Anu Salminoja

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning Anu Salminoja"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning Anu Salminoja Anu.Salminoja@ub.uu.se

2 Hur hittar jag information ? 1. Bibliotekskataloger 2. Databaser 3. Internet

3 DISA är Uppsala UB:s online katalog ligger fritt på internet i DISA söker du böcker i DISA kan du köa och beställa böcker i DISA kan du logga in i ditt konto DISA

4 LIBRIS = den nationella online katalogen universitets-, högskole- och specialbibliotek i Sverige registrerar sitt material i LIBRIS böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.…. LIBRIS

5 innehåller referenser till artiklar i vetenskapliga tidskrifter och till andra typer av publikationer produceras av organisationer, företag och vetenskapliga samfund allmänna databaser - ämnesdatabaser DATABASER

6 artiklar granskas av två eller flera forskare som är verksamma inom samma forskningsområde innan de publiceras (peer reviewed journals) artiklar följer de vedertagna krav som ställs på en vetenskaplig publikation: abstract, nyckelord, syfte, metod, resultat, diskussion, referenser Vetenskaplig tidskrift

7 Frågor? Vad ska jag använda information till? Vilket ämne? Vilka resurser finns i mitt ämne? Svar: Ämnesguider på bibliotekets hemsida Fråga biblioteket - e-tjänst på bibliotekets hemsida Boka bibliotekarie - individuell handledning Vilken databas ska jag välja?

8 Universitetsbiblioteket använder ezproxy. När man klickar på en URL-adress till en licensierad e- resurs kommer man till inloggningsformuläret till CA (Certificate authority) Där loggar man in med sitt användar-ID och lösenord A. Tillgång hemifrån?

9 Kontakta UpUnet-S - Uppsala universitets datornät för studenter http://uadm.uu.se/iti/student/UpUnet-S Problem med inloggningen?

10 referenser till artiklar i svenska tidningar, tidskrifter och årsböcker (t.o.m. 1997) inom alla ämnesområden. artiklar av alla slag, politik, kultur- och samhällsdebatt, intervjuer och reportage. Databaser: Artikelsök

11 ERIC innehåller 1.172.800 referenser till rapporter och tidskriftsartiklar inom utbildning och undervisning två versioner: en fri version och en betaldatabas producent: U. S. Department of Education Databaser: Eric

12 En databas som innehåller 1500 tidskrifter inom ämnet pedagogik och utbildning 750 tidskrifter och drygt 100 e-böcker i fulltext. Producent: EBSCO Publishing, USA Databaser: Education Research Complete

13 Innehåller referenser från tidskrifter, andra seriella publikationer, konferenstryck, böcker och doktorsavhandlingar inom samhällsvetenskap (sociologi, socialt arbete, pedagogik och psykologi) Databaser: Sociological Abstracts

14 viktigt att hitta lämpliga söktermer och sökuttryck (thesaurus = ämnesordslista i databaser) vid fritextsökning genomsöks hela databasen (risk för irrelevanta träffar) vid fritextsökning: använd synonymer Sökstrategier i databaser

15 De grundläggande kommandona vid sökning är: AND kopplar ihop två sökord OR vidgar sökningen NOT framför ett ord utesluter ordet Sökstrategier i databaser

16 Andra sökfunktioner i databaser: frassökning: ofta inom citationstecken ”higher education” trunkering: sökning på ordstam förskol* söker alla ord som börjar med förskol… begränsa på olika sätt: årtal, språk Sökstrategier i databaser

17 Några söktjänster för vetenskapligt material: Google Scholar Scirus Internet

18 Open Access-tidskrifter är fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter Alternativ till tryckta tidskrifter Billigare Snabbare Kräver ingen premenumeration DOAJ (Directory of Open Access Journals) är en sökportal för fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter.DOAJ Internet

19 Publiceringsdatabaser vid högskolor & universitet: SWEPUB http://www.ub.gu.se/swepub.se/index.html Diva portal http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf GUP http://gup.ub.gu.se/gup/ Internet

20 Värdering av information Utgivare? Författare? Kvalitetskontroll? Objektivitet? Syfte? Målgrupp? Publikationens ålder och aktualitet? Litteraturförteckning och referenser Källkritik


Ladda ner ppt "Informationssökning Anu Salminoja"

Liknande presentationer


Google-annonser