Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efterfr ågeflexibilitet Marielle Lahti, expert Utmaningarna med distribuerade och förnybara energikällor 2016-07-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efterfr ågeflexibilitet Marielle Lahti, expert Utmaningarna med distribuerade och förnybara energikällor 2016-07-07."— Presentationens avskrift:

1 Efterfr ågeflexibilitet Marielle Lahti, expert marielle.lahti@ei.se Utmaningarna med distribuerade och förnybara energikällor 2016-07-07

2 Introduktion 1.Vad är efterfrågeflexibilitet 2.Varför behövs efterfrågeflexibilitet? 3.Hur får vi igång den? 2016-07-07

3 Vad är efterfrågeflexibilitet? Efterfrågeflexibilitet är en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av något typ av incitament 2016-07-07

4 Varför behövs efterfrågeflexibilitet? För att bidra till en väl fungerande elmarknad För att hantera en stor andel förnybar elproduktion och effekttoppar För att skapa samhällsekonomisk lönsamhet genom att utnyttja befintliga resurser 2016-07-07

5 Efterfrågeflexibilitet – Hur får vi igång den? Pågående regeringsuppdrag ”Efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet” Slutrapport till regeringen senast 3 januari 2017 Ei ska föreslå åtgärder för att underlätta och påskynda utvecklingen mot större effektivitet på elmarknaden genom ökad efterfrågeflexibilitet. Arbetet ska omfatta analyser av olika aktörers incitament att öka efterfrågeflexibiliteten både i förhållande till elhandel och till nättariffer. Delrapport levererad till regeringen den 23 februari 2016 - Ei 2016:03: ”Slopad schablonavräkning för timmätta kunder?””Slopad schablonavräkning för timmätta kunder?” 2016-07-07

6 Samlat in synpunkter brett! 1.Seminarium med inspel om åtgärdsförslag för att stimulera efterfrågeflexibilitet från olika aktörer. Möjlighet att lämna in åtgärdsförslag för att stimulera efterfrågeflexibilitet via vår projektsida (19 oktober, 2015) 2.Hearing rörande avräkningsbestämmelserna och möjlighet att lämna in synpunkter via vår projektsida (20 oktober, 2015) 3.Seminarium om efterfrågeflexibilitet för olika kundgrupper (22 mars, 2016) 4.Hearing rörande vårt urval av åtgärder som vi vill analysera vidare och möjlighet att lämna in synpunkter på vår projektsida (4 april, 2016) 2016-07-07

7 Efterfrågeflexibilitet – Vilka är de aktuella frågorna? 1.Vad vet vi om olika kunders möjlighet och intresse för att vara flexibla och vilka incitament krävs för att få kunderna att agera? 2.Vilken potential finns det för efterfrågeflexibilitet? 3.Hur kan efterfrågeflexibiliteten komma in på olika delar av marknaden och hur kan den bidra med systemnytta i framtiden? 2016-07-07

8 Vad vet vi om olika kunders möjlighet och intresse för att vara flexibla? 2016-07-07

9 Drivkrafter för att hushållskunder ska vara flexibla Reducerade elkostnader eller ekonomisk ersättning Sociala ”knuffar” eller tävlingar Hushållskunders benägenhet att förändra sitt beteende kan även bero på Upplevd känsla av kontroll Förväntade effekter av en förändring Miljöintresse eller intresse för den egna elanvändningen 2016-07-07

10 Vilken potential finns det för efterfrågeflexibilitet? 2016-07-07

11 Uppskattning av potentialen Potentialen för efterfrågeflexibilitet är minst 4000 MW i Sverige totalt summerat på alla kundgrupper För industrisektorn har potentialen för lastreduktion i Sverige uppskattats till ca 2000 MW när elpriset överstiger 200 EUR/MWh. Ca 85% av denna potential genereras från elintensiv industri, resterande 15% från lätt industri, som omfattar bl.a. livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin och sågverk. Källa: NEPP, ”Reglering av kraftsystemet - med ett stort inslag av variabel produktion”, mars 2016 2016-07-07

12 Uppskattning av potentialen Vi uppskattade hur stora effektreduktioner och lastförflyttningar som vore möjliga att genomföra vid effekttoppar för tre olika fall: 1.Begränsning av elvärmeförbrukning 2.Begränsning av hushållselsförbrukning 3.Begränsning av både elvärme- och hushållselsförbrukning 2016-07-07

13 Uppskattning av potentialen Potentiella effektreduktionerkl. 7-9kl. 18-20 1. Begränsning elvärme (67 %)2 100 MW2 300 MW 2. Begränsning hushållsel 12 % 100 % 200 MW 2 000 MW 400 MW 3 000 MW 3. Begränsning elvärme (100 %) & hushållsel (12 %) 3 300 MW3 700 MW 2016-07-07

14 Hur kan efterfrågeflexibiliteten komma in på olika delar av marknaden och hur kan den bidra med systemnytta i framtiden? 2016-07-07

15 Marknad och efterfrågeflexibilitet Timmätning och timprisavtal är viktiga förutsättningar för efterfrågeflexibilitet Utveckling av produkter på marknadsplatser för elhandel Aggregatorrollens utveckling 2016-07-07

16 Nya aktörer för att få igång efterfrågeflexibilitet? 2016-07-07

17 Ei:s arbete med aggregatorrollens utveckling En aggregator är en tjänsteleverantör på efterfrågesidan som lägger samman kortvariga användarlaster för att sälja eller utauktionera dem på organiserade energimarknader (Direktiv 2012/27/EU). Samla ihop flera mindre volymer och lämna buden till relevant marknadsplats Kunskap Investeringar 2016-07-07

18 Ei:s arbete inom aggregatorrollen Ei arbetar med utredning och utveckling av aggregatormodellen inom NordREG Förslag inom genomförandet av Energiunionen. ”Discussion of different arrangements for aggregation of demand response in the Nordic market” http://www.nordicenergyregulators.org/news/ http://www.nordicenergyregulators.org/news/ 2016-07-07

19 Aggregatorrollens utveckling – två spår En aggregator kan antingen bli balansansvarig själv eller göra en affärsöverenskommelse med en balansansvarig Kan användas i Norden idag Viktigt att minska hinder för att bli balansansvarig eller att byta balansansvarig En modell med en oberoende aggregator (dubbelt balansansvar) Viktigt med åtgärder inom förenklade avtal/modeller för ekonomiska kompensationer mellan inblandade aktörer som anläggningsägare, balansansvarig, elhandlare, energitjänsteföretag 2016-07-07

20 Elnätsföretag och efterfrågeflexibilitet Det finns betydande potential för elnätsföretag att stimulera och möjliggöra efterfrågeflexibilitet, men begränsade incitament Elnätsföretag kan stimulera eller möjliggöra efterfrågeflexibilitet genom:  Tariffutformning.  Direkt laststyrning mot ersättning.  Kundinformation & mätdata. 2016-07-07

21 Vill du veta mer? www.ei.se/efterfrageflexibilitet 2016-07-07

22 Tack för er uppmärksamhet! 2016-07-07


Ladda ner ppt "Efterfr ågeflexibilitet Marielle Lahti, expert Utmaningarna med distribuerade och förnybara energikällor 2016-07-07."

Liknande presentationer


Google-annonser