Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium III Naturgeografi Moa Malmberg och Sofia Montgomery.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium III Naturgeografi Moa Malmberg och Sofia Montgomery."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium III Naturgeografi Moa Malmberg och Sofia Montgomery

2 Hur mycket fiskas? Totalt 142 miljoner ton, varav 46% är odlat. 1994 var ca 1/3 bifångst, har minskat. Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske finns det inga siffror på. T.ex. sportfiske och egenbruk. Stor överkapacitet, EU 40- 60% 1/3 används som matfisk. Bildkälla: bubblemaker.se

3 Var fiskas det? Bildkälla: Introduction to Geography. Getis mfl. 2011

4 Vilka metoder används? Nät eller garnfiske Orsakar oavsiktliga fångster, mer selektiv i fiskstorlek. Marina däggdjur, sköldpaddor och fåglar fastnar i näten Trålfiske Påverkar övre bottenskikten och stora mängder bifångst Bildkälla:fiskeriverket.se

5 Konsekvenser Stora rovfiskar har minskat med 90% Trots ökad kapacitet har inte fångsterna ökat sedan 1990 i Europa. 50% av fiskebestånden i EU var fullt utnyttjade, 24% överexploaterade 2006 Vissa fiskebestånd har försvunnit helt. Genetisk mångfald försvinner. Fiskar som växer långsamt och blir könsmogna tidigt gynnas. Bildkälla: lomma.se

6 Konsekvenser Fiskar ner i näringskedjan. Balansen blir förstörd. I SOFIA 2010: Värdens fiskebestånd har det problematiskt på en 30 års period. 1/3 överexploaterade, nedfiskade eller på återhämtning. 53% fullt utnyttjande och 15% underutnyttjade. Fiskar mer än avkastningen. Bildkälla: ostersjon.finns.nu Bildkälla: bioresurs.uu.se

7 Konsekvenser av havererat fiskebestånd. Kustsamhällen påverkas. Fiskbestånd har svårt att återkomma. Matresurser minskar. Ekosystemen påverkas. Biologisk mångfald påverkas. 1 miljon människors främsta proteinkälla. Bildkälla: fiskeriverket.se

8 Vad gör man idag? Fångstkvoter. Miljömärkt fisk. Konsumentinformation. Internationellt samarbete. Marina naturreservat. Fredade zoner. Forskning. Musselodling som förbättrar vattenkvalitén. Ser fisket som en del av i ekosystemet. Bildkälla: msc.org

9 Hinder Ekonomiska intressen. Man ser inte det som händer under ytan, svårt med opinion. Allmän resurs, minskar det individuella ansvarstagandet. Blir ej bra förvaltat. Fisken rör sig. Många aktörer. T.ex. fiskerinäringen, regeringar, naturföreningar, EU, FN (FAO), ICES och MSC. Stora konsekvenser för yrkesfiskarna och kustsamhällen. Bildkälla: svenskfjarrvarme.se

10 Framtiden Sveriges mål till 2020: ”Ett rikt växt och djurliv” ”Begränsad klimatpåverkan” ”Giftfri miljö” ”Ingen övergödning” ”Ett hav i balans” Bildkälla: svd.se

11 Diskussion: Vad kan man göra mer? Odla mer fisk? Genmodifierad fisk? Bättre fiskemetoder? Stänga vatten för fiske?

12 Faktaruta från Fiskeriverket Största fiskenationer: 1. Kina, 2. Peru, 3. Indonesien Största fiskeområde: Nordvästra Stilla Havet Antalet fartyg: 4,3 miljoner (60 procent motordriva) Mest fångade fiskarter: 1. Achoveta, 2. Alaska Pollock, 3. Sill Antal fiskare och vattenbruksarbetare: 45 miljoner Antal vars försörjning är beroende av fisk: 540 miljoner Största exportörer: 1. Kina, 2. Norge, 3. Thailand Största importörer: 1. Japan, 2. USA, 3. Spanien Störst på vattenbruk: 1. Kina, 2. Indien, 3. Vietnam

13 Källor: Miljövårdsberedningens promemoria 2006:1, Strategi för ett hållbart fiske, Edita västra Aros, Stockholm, 2006 Fiske 2020 – Fiskeriverkets framtidsvision, www.fiskeriverket.se 20110511 www.fiskeriverket.se www.wwf.se 20110511 www.wwf.se www.havet.nu 20110511 www.havet.nu www.fiskeriverket.se www.msc.org www.faonorden.se


Ladda ner ppt "Seminarium III Naturgeografi Moa Malmberg och Sofia Montgomery."

Liknande presentationer


Google-annonser