Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige Båstad november 2015 Arbetsdomstolens domar 2015 Ny lagstiftning, betänkanden och utredningar EU-domstolen och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige Båstad november 2015 Arbetsdomstolens domar 2015 Ny lagstiftning, betänkanden och utredningar EU-domstolen och."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige Båstad november 2015 Arbetsdomstolens domar 2015 Ny lagstiftning, betänkanden och utredningar EU-domstolen och Högsta Domstolen Jonas Stålnacke Almega

2 Diskriminering / missgynnande 2015 nr 44 Ersättningens storlek vid medgiven diskriminering 2015 nr 51 Särbehandling på grund av ålder 2015 nr 58 Prestationslön i kollektivavtal

3 Process och preskription 2015 nr 2 Rättegångshinder, avvisning på grund av litispendens 2015 nr 3 Ekonomiskt skadestånd, krav efter första rättegången 2015 nr 56 Är avskedande och uppsägning ”samma sak”?

4 Lojalitetskravet i anställningsförhållandet 2015 nr 8, ”Konkurrensklausul” Nytt avtal mellan SN och PTK om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal 2015 nr 61, SVT-medarbetares yttranden på Facebook

5 Förhandlingsfrågor 2015 nr 34, Fråga om förhandlingsskyldigheten fullgjord efter motpartens passivitet 2015 nr 40, Förhandlings- och informationsskyldighet vid anlitande av utomstående arbetskraft

6 Ny lagstiftning Diskriminering - bristande tillgänglighet Arbetsmiljö - sanktionsavgifter utvidgas - social och organisatorisk arbetsmiljö Sjuklön - skydd mot höga kostnader ändras

7 Utredningar och betänkanden En enklare ledighetslagstiftning (lagrådsremiss) Uppsägningstvister (SOU 2012:62) Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) Visselblåsare (SOU:2014:31) Diskriminering-aktiva åtgärder (SOU 2014:41)

8 Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) Inhyrning - företrädesrätt (SOU 2014:55) Laval (SOU 2015:13, 38, 83) Upphandling och villkor enligt kollektivavtal(SOU 2015:78) Visstidsanställning, skärpta regler (lagrådsremiss)

9 Högsta Domstolen / EU-domstolen Krokom-domen Skadestånd på grund av stridsåtgärder Restid Lön Nytillkommet av intresse; Barnmorska som vägrade abort - Jönköpings tingsrätt, mål nr T 1781-14

10 Uppsägning / avskedande 2015 nr 9 och 22 Bevisfrågor 2015 nr 12 Diskriminerande uppsägning 2015 nr 46 och 47 Oredlighet med arbetstid 2015 nr 49 Skälig omplacering

11 Övriga LAS-mål 2015 nr 26 Vikariat, övergång till tillsvidareanställning 2015 nr 13 Två-månadersregeln 2015 nr 33 Inkomstgaranti under uppsägningstid

12 Övrigt 2015 nr 1 Studieledighet 2015 nr 29 Föreningsrättskränkning

13 Kollektivavtalstolkning 2015 nr 16 Skiftarbete 2015 nr 28 Max årsarbetstid 2015 nr 31 Ackord vid golvläggning 2015 nr 42 Uppsägning och efterverkan 2015 nr 43 Ersättning till facklig förtroendeman 2015 nr 50 Allmän visstidsanställning tillåten 2015 nr 52 Arbetstidsförkortning 2015 nr 59 Ersättning vid extratjänstgöring 2015 nr 63 Ersättning vid ändrad tjänstgöring


Ladda ner ppt "Arbetsrättsliga Föreningen i Södra Sverige Båstad november 2015 Arbetsdomstolens domar 2015 Ny lagstiftning, betänkanden och utredningar EU-domstolen och."

Liknande presentationer


Google-annonser