Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effective Sourcing Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effective Sourcing Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller."— Presentationens avskrift:

1 Effective Sourcing Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller

2 Effective Sourcing Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk Prismodeller Kvalitetsrisk Finansiell risk Konceptet hämtat från Patrick Behan, 1994, Purchasing in Government Fastpriskontrakt Maximipriskontrakt Riktpriskontrakt Kostnadskontrakt med variabel vinst Kostnadskontrakt med fast vinst Kostnadskontrakt med procentuell vinst

3 Effective Sourcing Fast priskontrakt, P = fast belopp Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Vinst Förlust Prislinje Kostnadslinje

4 Effective Sourcing Maximipriskontrakt Pris = Kostnader + Fast vinstbelopp; dock maximalt pristak Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Vinst på kostnader Förlust Pristak Kostnadslinje Prislinje Vinst pga lägre kostnader

5 Effective Sourcing Riktpriskontrakt Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader P < Brytpunkt: Vinstdelning Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Vinst på kostnader Kostnadslinje Prislinje Vinstdelning Riktpris

6 Effective Sourcing Kostnadskontrakt med variabel vinst Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Variabelt vinstbelopp Kostnadslinje Prislinje

7 Effective Sourcing Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp Pris = Kostnader + Vinstbelopp Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Kostnadslinje Prislinje Fast vinstbelopp

8 Effective Sourcing Kostnadskontrakt med procentuell vinst, s.k. löpande räkning (cost-plus) Pris = Kostnader + Kostnader x Vinstprocent Pris Leverantörens kostnader Prismodeller Kostnadslinje Prislinje Procentuellt vinstbelopp

9 Effective Sourcing Indexerade kontrakt Prismodeller Prisindex används för att ta bort leverantörens risker för kostnadsökningar Prisindex används oftast i långtidsavtal Prisindex måste vara lätta att kontrollera, exempelvis utgivna av offentligt organ, råvarubörs mm Köparen skall åtnjuta fördelar om index utvecklas till köparens fördel

10 Effective Sourcing Olika kostnadsindex kan användas vid indexering Kostnadsniv Tillverkade produkter Råvaror och energi Tid Löner Prismodeller

11 Effective Sourcing Valutaindexering, valutaklasuler, terminssäkring Valutakurs Avtalsdatum Betalningsdatum Historiska valutakurser Terminskurser A B C A: Leverantören bär hela valutarisken B: Valutaklausul C: Leverantören terminssäkrar (alternativt betalning i främmande valuta och köparen terminssäkrar Prismodeller


Ladda ner ppt "Effective Sourcing Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller."

Liknande presentationer


Google-annonser