Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effective Sourcing Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effective Sourcing Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller."— Presentationens avskrift:

1 Effective Sourcing www.effso.com Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller 2009-11-25

2 Effective Sourcing www.effso.com Olika prismodeller påverkar kvalitetsrisk och finansiell risk Prismodeller 2009-11-25 Kvalitetsrisk Finansiell risk Konceptet hämtat från Patrick Behan, 1994, Purchasing in Government Fastpriskontrakt Maximipriskontrakt Riktpriskontrakt Kostnadskontrakt med variabel vinst Kostnadskontrakt med fast vinst Kostnadskontrakt med procentuell vinst

3 Effective Sourcing www.effso.com Fast priskontrakt, P = fast belopp Pris Leverantörens kostnader Prismodeller 2009-11-25 Vinst Förlust Prislinje Kostnadslinje

4 Effective Sourcing www.effso.com Maximipriskontrakt Pris = Kostnader + Fast vinstbelopp; dock maximalt pristak Pris Leverantörens kostnader Prismodeller 2009-11-25 Vinst på kostnader Förlust Pristak Kostnadslinje Prislinje Vinst pga lägre kostnader

5 Effective Sourcing www.effso.com Riktpriskontrakt Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader P < Brytpunkt: Vinstdelning Pris Leverantörens kostnader Prismodeller 2009-11-25 Vinst på kostnader Kostnadslinje Prislinje Vinstdelning Riktpris

6 Effective Sourcing www.effso.com Kostnadskontrakt med variabel vinst Pris = (Incitamentspris · Förkalkyl/Kostnader) + Kostnader Pris Leverantörens kostnader Prismodeller 2009-11-25 Variabelt vinstbelopp Kostnadslinje Prislinje

7 Effective Sourcing www.effso.com Kostnadskontrakt med fast vinstbelopp Pris = Kostnader + Vinstbelopp Pris Leverantörens kostnader Prismodeller 2009-11-25 Kostnadslinje Prislinje Fast vinstbelopp

8 Effective Sourcing www.effso.com Kostnadskontrakt med procentuell vinst, s.k. löpande räkning (cost-plus) Pris = Kostnader + Kostnader x Vinstprocent Pris Leverantörens kostnader Prismodeller 2009-11-25 Kostnadslinje Prislinje Procentuellt vinstbelopp

9 Effective Sourcing www.effso.com Indexerade kontrakt Prismodeller 2009-11-25 Prisindex används för att ta bort leverantörens risker för kostnadsökningar Prisindex används oftast i långtidsavtal Prisindex måste vara lätta att kontrollera, exempelvis utgivna av offentligt organ, råvarubörs mm Köparen skall åtnjuta fördelar om index utvecklas till köparens fördel

10 Effective Sourcing www.effso.com Olika kostnadsindex kan användas vid indexering Kostnadsniv Tillverkade produkter Råvaror och energi Tid Löner Prismodeller 2009-11-25

11 Effective Sourcing www.effso.com Valutaindexering, valutaklasuler, terminssäkring Valutakurs Avtalsdatum Betalningsdatum Historiska valutakurser Terminskurser A B C A: Leverantören bär hela valutarisken B: Valutaklausul C: Leverantören terminssäkrar (alternativt betalning i främmande valuta och köparen terminssäkrar Prismodeller 2009-11-25


Ladda ner ppt "Effective Sourcing Prisets anpassning till prismodellen påverkas av omvärlden Pris Prismodell Kundvärde Produktkostnader Marknadsvärde Prismodeller."

Liknande presentationer


Google-annonser