Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2016 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2016 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics"— Presentationens avskrift:

1 Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2016 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

2 Dagens tema »Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet »Utlandsterminen »Karriärplanering Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

3 Huvudämnet i examen »Minst 60 sp i kandidatexamen och 90 sp i magisterexamen »I regel samma huvudämne i båda examina, men möjligt att ha ett huvudämne i kandidatexamen och ett annat i magisterexamen om vissa krav uppfylls »Nu fritt att välja huvudämne i kandidatexamen, men kan ändras Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

4 Grundexamina vid Hanken Kandidatexamen (180 sp, 3 år) »Huvudämne »Biämne »Språk »Utlandstermin »Eventuella valfria studier Magisterexamen (120 sp, 2 år) »Huvudämne »Valfria studier och språk Studietakt under ett typiskt läsår: 60-70 sp/år

5 Åk 3Åk 2Åk 1 Kandidatexamen (min 180 sp) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Obligatoriska grundkurser HuvudämneKandidatavhandling Biämne (minst 25 sp) Främmande språkInhemska språkUtbytesstudier (30 sp) Utlandspraktik ( 8 sp) Valfria studier

6 Grundkurserna »Hoppas att ni avlagt grundkurserna i år, fortsatta studierna lider om kurserna blivit på hälft bl.a. - rätten att få ansöka om utbyte - kan vara svårt att få plats på en kurs - krockar i schemat vanliga Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

7 Kandidatexamen – alternativ 1 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Övriga grundkurser i ekonomiska vetenskaper Grundkurs i huvudämnet Introduktion till företagets samhällsansv ar 6 sp Huvudämnes- studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Huvudämnes- studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Kandidat- avhandling 10 sp Kandidat- avhandling 10 sp Utbytes- studier som biämne 30 sp Ev. valfria studier så att examen utgör minst 180 sp Ev. valfria studier så att examen utgör minst 180 sp HUVUDÄMNE minst 60 sp Svenska 6 sp Svenska 6 sp Finska 6 sp Finska 6 sp Engelska 6 sp Engelska 6 sp Främ- mande språk II 6 sp Främ- mande språk II 6 sp FUM/ Statistisk analys 6 sp Introduk- tion till akademis ka studier 1 sp Introduk- tion till akademis ka studier 1 sp Kandidatstruktur med ett biämne: som utbytesstudier

8 Kandidatexamen - alternativ 2 Kandidatstruktur med två biämnen; ett som utbytesstudier och ett vid Hanken Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Övriga grundkurser i ekonomiska vetenskaper Grundkurs i huvudämnet FUM / Statistisk analys 6 sp Huvudämne s- studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Huvudämne s- studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Kandidat- avhandling 10 sp Kandidat- avhandling 10 sp Svenska 6 sp Svenska 6 sp Finska 6 sp Finska 6 sp Engelsk a 6 sp Engelsk a 6 sp Främ- mande språk II 6 sp Främ- mande språk II 6 sp Grundkurs i biämnet Biämnes- studier på Hanken, med grundkursen minst 25 sp Utbytes -studier som biämne 30 sp Utbytes -studier som biämne 30 sp BIÄMNE Den här varianten blir mer än 180 sp, men det är tillåtet. Introduk- tion till akademiska studier 1 sp Introduk- tion till akademiska studier 1 sp Introduktio n till företagets samhällsan svar 6 sp HUVUDÄMNE minst 60 sp

9 Kandidatexamen - alternativ 3 - De 30 sp utbytesstudierna “utspridda” i examen - Ett biämne på Hanken Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Övriga grundkurser i ekonomiska vetenskaper Grundkurs i huvudämnet FUM/ Statistisk analys 6 sp FUM/ Statistisk analys 6 sp Huvud- ämnes studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Huvud- ämnes studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Kandidat- avhandling 10 sp Kandidat- avhandling 10 sp Valfria studier avlagda på utbytet t.ex. 24-30 sp Valfria studier avlagda på utbytet t.ex. 24-30 sp Svenska 6 sp Svenska 6 sp Finska 6 sp Finska 6 sp Engelsk a 6 sp Engelsk a 6 sp Främ- mande språk II 6 sp Främ- mande språk II 6 sp Grundkurs i biämnet Biämnes- studier totalt minst 25 sp inkl. grundkursen Kurs i biämnet avlagd på utbytet t.ex. 6 sp Kurs i biämnet avlagd på utbytet t.ex. 6 sp BIÄMNE Introduktio n till företagets samhällsan svar 6 sp HUVUDÄMNE minst 60 sp

10 Kandidatexamen - alternativ 4 - Kandidatstruktur med utlandspraktik 8 sp. - Biämnet på Hanken Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Övriga grundkurser i ekonomiska vetenskaper Grundkurs i huvudämnet FUM/ Statistisk analys 6 sp FUM/ Statistisk analys 6 sp Huvud- ämnes studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Huvud- ämnes studier enligt ämnets studieplan inkl. ISP 1 sp Kandidat- avhandling 10 sp Kandidat- avhandling 10 sp Svenska 6 sp Svenska 6 sp Finska 6 sp Finska 6 sp Engelsk a 6 sp Engelsk a 6 sp Främ- mande språk II 6 sp Främ- mande språk II 6 sp Grundkurs i biämnet Biämnes- studier totalt minst 25 sp inkl. grundkursen BIÄMNE Utlands- praktik 8 sp Utlands- praktik 8 sp Valfria studier så att examen utgör minst 180 sp Valfria studier så att examen utgör minst 180 sp Introduktio n till företagets samhällsan svar 6 sp HUVUDÄMNE minst 60 sp

11 Studier vid andra universitet »Mera specialiserad examen genom att inkludera studier som inte erbjuds vid Hanken, t.ex. under utbytet »Språkstudier som inte erbjuds vid Hanken med tanke på utlandsvistelsen »Öppna universitet, sommaruniversitet »JOO-studier vid andra universitet (dock krav på att man har avlagt minst 54 sp vid Hanken när man ansöker om studierätt) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

12 Hur väljer jag huvudämne? »Utgå från dina egna intressen och karriärmål »Tänk på vad du får höra om karriärplanering idag »Bekanta dig med ämnena på webben och delta i ämnespresentationerna 21.4 »Utgående från ditt huvudämnesval planerar du resten av kandidatexamen med din ISP Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

13 Ämnespresentationerna »På webben: »om ämnet »exempel på yrken »alumnintervju »Presentationer & mässa 21.4 »Lärare, studerande »alumner »Ställ frågor! Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Entreprenörskap och företagsledning Finansiell ekonomi Företagsledning och organisation Handelsrätt Informationsbehandling (anhålla om att få ha som huvudämne) Marknadsföring Nationalekonomi Redovisning

14 Hjälp och kontakt Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Jennie Bertula & Eva Molander Studievägledning Må 13-16 On 9-12 To 13-16 Jonna Mäenpää Utbytesstudier Må 13-15 On 10-12 To 13-15 Fr 10-12 Erik Lund Karriärvägledning Utlandspraktik Enligt överenskommelse

15 ISP och studieplanering »Hjälpmedel för din studieplanering »Klargör strukturen och kraven för de olika delarna i examina → inga obehagliga överaskningar! »Görs i WebOodi »Skickas till studiebyrån för godkännande Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

16 ISP-workshops 26.4-4.5 »Gör din ISP i dataklass, utöver det krävs bara reflektionstexten som eget arbete »Anmäl dig i ServicePunkten, öppen må 10-15, ti-fr 10-13. Du deltar i en workshop. »Egen laptop med om du deltar i den första workshopen 26.4. »Workshopen ej obligatorisk men rekommenderas starkt, instruktioner för hur man ska göra sin ISP publiceras i början av maj Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

17 Val att göra inom en månad Före du börjar fylla i din ISP måste du ha klart för dig följande: »huvudämne »utlandsterminen (utbyte eller praktik) »vilket eller vilka ämnen du tänker ha som biämne (utbytesstudier/grundstudier i ekonomiska vetenskaper på Hanken/språkstudier på Hanken)

18 Tidtabell Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi To 21.426.4-4.5 Senast 31.5 kl. 23.59 Ämnespresentationer + mässa ISP-workshop Huvudämnesval, ISP & motivering Godkänd ISP med motivering = Individuell studieplan, 1 sp

19 Före studieplaneringsworkshopen: »Anmäl dig i Servicepunkten till en av workshoparna. »Gör Karriärtjänsters övningar! Finns längst bak i salen »Fundera på: 1.vilket huvudämne du vill ha 2.hur du planerar avlägga utlandsterminen (utbytesstudier eller utlandspraktik) 3.vilket eller vilka ämnen du vill ha som biämne Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

20 Sammanfattning »Delta i ämnespresentationerna och mässan 21.4 »Välj huvudämne och biämne med eftertanke »Sänd in din ISP i WebOodi senast 31.5.2016 »För att bli godkänd behöver ISP:n innehålla - minst 180 sp - ett huvudämne minst ett biämne - en utlandsvistelse - minst fyra språk - en reflektionstext (150–200 ord) över varför just du är lämplig att läsa det valda huvudämnet. Studera enligt din ISP nästa läsår. Lycka till med studierna! Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Ladda ner ppt "Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2016 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics"

Liknande presentationer


Google-annonser