Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,"— Presentationens avskrift:

1 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Ørestat III – et grænseregionalt statistikprojekt mellem Danmark og Sverige Daniel.P.Svard@skane.se

2 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Vad är Örestat? Samarbete sedan 2000 Öresundsdatabasen, unik data 75 % Region Skåne, 25 % Danmarks Statistik finansiering 2011 TendensÖresund

3 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

4

5

6

7

8

9

10 Bild från mörkertal

11 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

12

13

14

15 Mörkertal År 2011 var sysselsättningsgraden (20-64 år) i den officiella registerbaserade statistiken 71,9 procent i Skåne och 63,1 procent i Malmö kommun. Inkluderas gränspendlarna blir den korrekta nivån 74,1 procent respektive 68,1 procent. År 2011 var den officiella lönesumman för de förvärvsarbetande som bor i Skåne 162,5 miljarder kronor. Inkluderas gränspendlarnas löneinkomster uppgår siffran istället till 163,1 miljarder kronor. År 2011 saknades 6 984 av arbetstillfällena i Köpenhamns kommun i den danska officiella statistiken vilket innebär att den förvärvsarbetande dagbefolkningen bör skrivas upp med cirka 2 procent. För Tårnby kommun blir samma siffra 8 procent och för Själland som helhet 1,2 procent. Öresundspendlarna ger den danska delen av Öresundregionen ett årligt lyft i tillväxten på 5 miljarder DKK eftersom svenskar kommer in på den danska arbetsmarknaden.

16 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Örestat III 1 september 2011 – 31 augusti 2014 Projektledare Projektkoordinator Anna Bjärenlöv Daniel Svärd anna.bjarenlov@skane.se daniel.p.svard@skane.se

17 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Deltagande parter Region Skåne (lead partner) kontanta medel + arbetstid Region Hovedstaden Region Själland Helsingborgs stad Malmö stad (arbetstid) Landskrona stad Arbetsförmedlingen (arbetstid) Öresundskommiteen (associerad part) Beskeaftelseregionen Hovedstaden och Själland (associerad part) Totalt projektmedel 1,2 miljoner EURO

18 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. ÖRESTAT III - syfte Utveckla ny gränsregional statistik inom prioriterade områden i ÖRUS (Öresundsregionala utvecklingsstrategin) En uppdaterad och mer användarvänlig databas och webbplats Ett fördjupat förslag till framtida finansieringslösning och handlingsplan för drift, uppdatering och utvecklingsarbetet i Örestat framöver – framförallt på svenska sidan Ett fördjupat och mer sammanhållet analys- och statistiknätverk kring Öresundsstatistiken

19 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Workshop - Örus utvecklingsområden Sammanhållen och varierad arbetsmarknad Tillgänglighet och mobilitet Klimat och hållbar utveckling Kunskap och innovation Kultur och upplevelser Hälsa och livsstil Ramavtal med DST/SCB

20 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Ny öresundsregional statistik 20 olika förstudier Hushållsstatistik Jobbytare Studerande pendling Utländskt ägande

21 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Förstudier FörstudieStatus ArbetslöshetFärdig Arbetslöshet del 2Ej påbörjad Kvartalsvis pendlingFärdig LönesummorPågår Studerande pendlingPågår Övriga inkomsttagareFärdig Regional handelVäntar på prisuppgift FDINedlagt Utländsk ägandePågår HushållVäntar på prisuppgift UtbildningPågår Regional ekonomiPågår Miljö och hållbar utvecklingEj påbörjad Kreative ErhvervVäntar på prisuppgift UtanförskapVäntar på prisuppgift OhälsotalVäntar på prisuppgift Forskning och utbildningEj påbörjad EkonomiEj påbörjad JobbytareEj påbörjad OECD-branscher mmEj påbörjad

22 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. ÖRESTAT III - syfte Utveckla ny gränsregional statistik inom prioriterade områden i ÖRUS (Öresundsregionala utvecklingsstrategin) En uppdaterad och mer användarvänlig databas och webbplats Ett fördjupat förslag till framtida finansieringslösning och handlingsplan för drift, uppdatering och utvecklingsarbetet i Örestat framöver – framförallt på svenska sidan Ett fördjupat och mer sammanhållet analys- och statistiknätverk kring Öresundsstatistiken

23 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

24

25 www.orestat.dk www.orestat.se

26 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. ÖRESTAT III - syfte Utveckla ny gränsregional statistik inom prioriterade områden i ÖRUS (Öresundsregionala utvecklingsstrategin) En uppdaterad och mer användarvänlig databas och webbplats Ett fördjupat förslag till framtida finansieringslösning och handlingsplan för drift, uppdatering och utvecklingsarbetet i Örestat framöver – framförallt på svenska sidan Ett fördjupat och mer sammanhållet analys- och statistiknätverk kring Öresundsstatistiken

27 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. www.statnord.org Brev till Regering

28 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Möjliga diskussionspunkter Förslag på gränsregionalt utvecklingsarbete? Hur arbetar ni för att integrera gränspendling och andra gränsregionala relationer i ert arbete? Hur stor får kvalitetsbristerna i nationell statistik bli? Förslag på kvalitetsförbättringar dämed?


Ladda ner ppt "Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,"

Liknande presentationer


Google-annonser