Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter

2 Mittuniversitetet Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter genom: Öppenhet, gemenskap och mångfald Arbetslivsnära utbildning Forskning i framkant Nära samarbeten med näringsliv och omgivande samhälle Vi har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund

3 Mittuniversitetet Fakta om Mittuniversitetet

4 Mittuniversitetet Mittuniversitetet i siffror studenter 450 kurser 46 kandidatprogram 30 magister/master 1000 anställda 90 professorer Omsättning 928 miljoner SEK

5 Mittuniversitetet Tre campus Härnösand Sundsvall Östersund

6 Mittuniversitetet Universitetsbiblioteket – navet på campus

7 Mittuniversitetets organisation

8 Mittuniversitetet Strategi och vision – utvecklingsplanen Närhet, nytta, nyfikenhet – ledord för utvecklingen Arbetslivsnära utbildning Forskning i samverkan och samproduktion

9 Mittuniversitetet Stort utbud med flera unika utbildningar

10 Mittuniversitetet Mittuniversitetets utbildningsstrategi Ett attraktivt utbildningsutbud Två prioriterade områden e-lärande Arbetslivsanknytning Tre utvecklingsområden Internationalisering Kvalitetsutveckling Regional samverkan Attraktiva utbildningar av hög kvalitet Nöjda studenter Sund ekonomi

11 Mittuniversitetet Attraktiva utbildningar med hög kvalitet

12 Mittuniversitetet Förverkligar möjligheter På Mittuniversitetet skapas miljön som gör det möjligt för studenter och forskare att nå sina mål tillsammans med oss.

13 Mittuniversitetet Studenternas fördelning mellan campusorterna Mittuniversitetet har totalt cirka studenter (läsåret 2014/2015) Härnösand, cirka Sundsvall, cirka Östersund, cirka Resten läser nätburna kurser utan träffar på campus.

14 Mittuniversitetet Antal helårsstudenter (HST)

15 Mittuniversitetet Varifrån kommer studenterna? Nybörjarstudenter på Mittuniversitetet 2013/ % av Mittuniversitetets nya studenter kommer från Jämtland och Västernorrland Mittuniversitetet rekryterar många studenter från Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Gävleborg 5,5% 8,5% 21% 11% 4% 14%

16 Mittuniversitetet Mittuniversitetets utbildningsutbud Behörighetsgivande utbildning Beteendevetarutbildning Civilingenjörsutbildningar Ekonomiutbildningar Idrottsutbildningar Ingenjörsutbildningar IT- och datautbildningar Konstnärliga utbildningar Lärarutbildningar Medieutbildingar Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar Psykologutbildning Samhällsvetarutbildningar Socionomutbildning Språk och humaniora Turismutbildningar Vårdutbildningar

17 Programutbudet Program till högskoleexamen

18 Mittuniversitetet Utveckling av förstahandssökande

19 Mittuniversitetet Närhet till ny kunskap genom samverkan Branschråd Fältstudier Studiebesök Praktik och examensarbete Medverkan i nätverk och konferenser Innovationsstöd Miun Innovation stödjer studenters entreprenörskap

20 Mittuniversitetet Användbar forskning med hög kvalitet

21 Mittuniversitetet Forskning med hög akademisk kvalitet och med relevans för omgivande samhälle

22 Mittuniversitetet Mittuniversitetets forskningsstrategi Forskningsmiljöer Forskningskarriär Forskningsrsurser Forskningens effekter Efterfrågad (publicerad/citerad) forskning Externfinansiering Effektiv forskarutbildning Samproduktion

23 Mittuniversitetet Forskningens utveckling 2005–2014 Statligt forskningsanslag (mkr) Externa forskningsmedel (mkr) Professorer (antal) Forskarstuderande (antal)

24 Mittuniversitetet Mittuniversitetets forskning Organiseras dels i profilområden och centrumbildningar och dels i ämnesforskning och forskargrupper Genomförs och nyttiggörs till en stor del i direkt samverkan med externa partners Har en tydlig koppling till grundutbildningen

25 Mittuniversitetet Profilerade forskningsområden Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum. De fungerar som spjutspetsar för våra profilområden, men också som arenor för samverkan med finansiärer och andra intressenter.

26 Mittuniversitetet Forskningscentrum CER – forskning om ekonomiska relationer bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer. DEMICOM – forskar om demokrati och kommunikation i det digitala samhället. ETOUR – utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. FSCN – bedriver världsledande forskning i samverkan med industri inom delprocesser från skogen till papper, biomaterial och nya produkter

27 Mittuniversitetet Forskningscentrum NVC – bedriver världsledande forskning inom skidforskning. RCR – utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet. Sports Tech Research Centre – forskar med fokus på tillämpningar inom sportteknologi och produktutveckling. STC – utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT och digitala tjänster.

28 Mittuniversitetet Ämnesforskning Forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildningsområden En stor andel av ämnesforskningen berör välfärdssektorn Skola Vård och omsorg

29 Mittuniversitetet Forskarutbildning inom 21 ämnen Biologi Data- och systemvetenskap Ekoteknik och miljövetenskap Elektronik Engelska Företagsekonomi Historia Hälsovetenskap Sportteknologi och kvalitetsteknik Kemi Kemiteknik Matematik Medie- och kommunikationsvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Teknisk fysik Turismvetenskap Ämnesdidaktik

30 Mittuniversitetet Forskningsprojekt och forskargrupper Centrum för digital informationsförvaltning, CEDIF Centrum för rehabiliteringsforskning, CRF Digital Printing Centre, DPC Forum för genusvetenskap, FGV Publika informationssystem

31 Mittuniversitetet Nyttiggörande av forskning Innovationsstöd till forskare Kommersialisering av forskning och kunskaper Easy Access – ge bort idéer och forskningsresultat

32 Mittuniversitetet Mittuniversitetets framtid

33 Mittuniversitetet Framtid – Mittuniversitetet på sikt Mål Mittuniversitetet ska stå fortsatt starkt 2016, och framåt Omställningsarbete Omställningsarbete för att anpassa verksamheten till minskade anslag för utbildning Anpassa utbildningsutbudet Effektivare organisering – två administrativa nivåer Bättre lokalutnyttjande och lägre kostnader

34 Mittuniversitetet Tre campus blir två 2016 SundsvallÖstersund

35 Mittuniversitetet Målet med förändringen Skapa de bästa förutsättningarna för ett starkt Mittuniversitetet i framtiden och att behålla en hög attraktivitet och kvalitet i utbildningarna.

36 Mittuniversitetet Kontakt Telefon Webbmiun.se

37


Ladda ner ppt "Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser