Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analysen – vad har underlaget från fakultetsstyrelserna givit? - Svårt att skatta utbildningsutbudet i yrkes- och professionsinriktning, bildningsorientering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analysen – vad har underlaget från fakultetsstyrelserna givit? - Svårt att skatta utbildningsutbudet i yrkes- och professionsinriktning, bildningsorientering."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Analysen – vad har underlaget från fakultetsstyrelserna givit? - Svårt att skatta utbildningsutbudet i yrkes- och professionsinriktning, bildningsorientering och ämnesinriktning – dessa delar utesluter inte varandra, menas från många håll. Flera områden har mycket distinkta yrkes- och professionsutbildningar (ex SA, LUN) under det att andra har en större variation (ex vis SFS, HHFS). -Samvarierar en del med styrkor och svagheter – styrkor med distinktionen i yrkesutbildningar och med att ha utbildningsprogram. En styrka är god tillströmning av studenter. En annan kompletta och starka miljöer samt god infrastruktur. - Svaghet är i vissa fall att rekryteringsläget är problematiskt, och att andelen fristående kurser är för liten, fort- och vidareutbildning minskar. Göteborgs universitets utbildningsutbud 2013-09-15Universitetsledningens stab | Mats Edvardsson

2 www.gu.se Göteborgs universitets utbildningsutbud Några övergripande synpunkter och frågeställningar för fortsatt diskussion 1.Söktrycket totalt ligger på en hög nivå – stabilt och svagt ökande Några problem finns: minskat söktryck till engelskspråkiga utbildningar på avancerad nivå, färre sökande till naturvetenskapliga utbildning (inkl lärarutbildning) och till delar av lärarutbildningen. 2. Antalet studenter i utbildningsprogram ökar och antalet studenter på fristående kurs minskar – behöver inte vara ett problem i sig. Uppenbarligen minskar utbildningsutbudet på fristående kurs med karaktär av fort- och vidareutbildning samt på distans (låg nivå nationellt). 3. Göteborgs universitet har en mycket stor del av sin utbildning både i form av program och studenter i utbildning mot yrkesexamina och detta är ännu större om också utbildningar med karaktär av yrkes- och professionsinriktning tas med. 2013-09-15Universitetsledningens stab | Mats Edvardsson

3 www.gu.se Göteborgs universitets utbildningsutbud 4. Naturvetenskaplig utbildning minskar i omfattning oavsett studieform (inkl lärarutbildning). 5. Stora skillnader i fakultetsområdenas organisation av utbildningsutbud – flera fakultetsområden är starkt fokuserade på utbildningsprogram och på yrkesexamina och andra har en större blandning av generella utbildningsprogram, fristående kurser och yrkesexamina. Mot denna bakgrund är det kanske bättre att beskriva utvecklingsbehoven i sådant som de flesta fakultetsområden pekar på som angelägna och bestämma sig för en bild av utbildningsutbudet som heltäckande men med stark fokus på arbetsmarknadsanknytning och anställningsbarhet. 2013-09-15Universitetsledningens stab | Mats Edvardsson

4 www.gu.se Göteborgs universitets utbildningsutbud Utvecklingsområden -Fler nätbaserade kurser (blended courses) oavsett studieform (fristående kurs, distanskurs, kurs i program, kurs på campus) – är i allt väsentligt en fråga om infrastruktur och pedagogiskt stöd i utveckling. -Ökad internationalisering – fler utbildningar på engelska och undanröjande av olika mobilitetshinder. Flera åtgärder vidtagna med en ökad mobilitet kräver också ökat fokus på stöd för inresande studenter – internationaliseringen ändrar delvis också karaktär som konsekvens av Erasmus +. Utbildningar mot gemensam examen är inte möjlig för alla delar av universitetet. 2013-09-15Universitetsledningens stab | Mats Edvardsson

5 www.gu.se Göteborgs universitets utbildningsutbud -Utveckla utbildningsutbudet med tydlig karaktär av fort- och vidareutbildning oavsett studieform – diskussion om definitioner och kring eventuella utvecklingsinsatser. -Fler utbildningar med tydlig arbetsmarknadsanknytning (anställningsbarhet) – delvis också en fråga om hur universitetet framställer sitt utbildningsutbud. -Utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen -Utveckla formerna för genomförande av examensarbeten 2013-09-15Universitetsledningens stab | Mats Edvardsson

6 www.gu.se Göteborgs universitets utbildningsutbud -Tydliggöra och integrera inslag av hållbar utveckling i utbildningarna – delvis också en fråga kring hur universitetet vill framställa sin utbildning. -Bildning i utbildningen – diskussion dag 2, men kanske kan följande sägas redan nu: Det handlar kanske om att utveckla generiska kompetenser såsom självständighet, kritiskt tänkande, reflexion och kommunikationsförmåga – diskutera former för att arbeta med detta och se över det stöd som finns bl a kring att utveckla studenternas informationskompetens. 2013-09-15Universitetsledningens stab | Mats Edvardsson


Ladda ner ppt "Analysen – vad har underlaget från fakultetsstyrelserna givit? - Svårt att skatta utbildningsutbudet i yrkes- och professionsinriktning, bildningsorientering."

Liknande presentationer


Google-annonser