Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IK Alviksskolans introduktionsklass för nyanlända elever i årskurs 7-9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IK Alviksskolans introduktionsklass för nyanlända elever i årskurs 7-9."— Presentationens avskrift:

1 IK Alviksskolans introduktionsklass för nyanlända elever i årskurs 7-9

2 IK Nyanländ elev Elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket går först i vår introduktionsklass, där de i en mindre grupp erbjuds en trygg och överskådlig miljö och en anpassad undervisning i svenska som andraspråk. Mål Vårt mål för dessa elever är att de så snabbt som möjligt ska delta i reguljär undervisning genom ett anpassat stöd och en individuell planering, som utgår från elevens resurser och behov, så att varje elev ges möjlighet att lämna skolan med en godkänd kunskaps- och kompetensnivå.

3 Historik

4 IK i dag Organisation  Rektor Anna L. Eriksson  Biträdande rektor Ingeborg Hull  Mentorer:  Michel Book, 100%  Viveca Tideman, 75%  Lärare i engelska Katarzyna Brudnowska, 2h/v  Lärare i MA/NO/TK Ala Haddad, 2h/v  Specialpedagog Sten Styrelius, 8h/v Grupp  En klass förskoleklasselever från olika läder

5 Inskrivnings- och mottagningsmöte  Medverkande  Reguljär klass

6 Kartläggning av elevernas tidigare kunskaper Start Stockholm Norr

7 Individuell utvecklingsplan

8 Lärmiljö  Homogen grupp  Heterogen grupp  Öppenhet, trygghet och arbetsro  Tillåtande klassrumsatmosfär  Bredd och variation av metoder  Höga och positiva förväntningar

9 Innehåll  Vi koncentrerar oss på det svenska språket i allt vi gör  Grammatisk/Lexikal kompetens  Pragmatisk/Kommunikativ kompetens  Strategisk kompetens  Bas  Utbyggnad  Vardagsrelaterat språk  Ämnesrelaterat sp råk

10 Tydlig målbild Vårt övergripande mål är att inkludera varje elev i skolans ordinarie undervisning och i det svenska samhället.

11 Modersmål och studiehandledning  Modersmål  Studiehandledning på modersmål  Studiehandledning på svenska

12 Samverkan  Utbildning av hög och likvärdig kvalitet  Elev- och föräldrakontakt  Elevhälsovård  Studie- och yrkesvägledare  Kollegor och arbetssätt  Kontinuerlig uppföljning

13 Integration


Ladda ner ppt "IK Alviksskolans introduktionsklass för nyanlända elever i årskurs 7-9."

Liknande presentationer


Google-annonser