Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 23.9.2016 1 ELY-centralen i Södra Österbotten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 23.9.2016 1 ELY-centralen i Södra Österbotten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 23.9.2016 1 ELY-centralen i Södra Österbotten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

2 De statliga regionförvaltningsmyndigheternas roller, uppgifter, styrning och regionindelning gjordes tydligare genom att samla de f.d. sex myndigheternas (länsstyrelserna, TE-centralerna, de regionala miljö- centralerna, miljötillståndsverken, vägdistrikten och arbetarskyddsdistrikten) uppgifter i två nya myndigheter:  Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna)  Regionförvaltningsverkena (RFV). 23.9.2016ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2 Regionförvaltningen omorganiserades 1.1.2010

3  ELY-centralens verksamhetsidé är att främja regional utveckling genom att sköta stats- förvaltningens verkställighets- och utvecklings- uppgifter i regionen.  Centralens uppgifter består av f.d. Södra Österbottens TE-centrals, Vasa vägdistrikts och Västra Finlands miljöcentrals uppgifter. Dessutom sköter ELY-centralen de uppgifter som trafik- och bildningsavdelningen vid f.d. Länsstyrelsen i Västra Finlands län har skött. 23.9.2016ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-centralen)

4 23.9.2016ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 4 Reformens utmaningar  Regionutvecklingsarbetets genomslagskraft De statliga myndigheternas och landskapsförbundens regionutvecklingsarbete intensifieras: Strategiskt kompanjonskap, gemensamma planerings- och verksamhetsprocesser utvecklas.  Effektivare kundservcie Kundservicen effektiveras genom att utveckla serviceprocesser och effektivera de elektroniska tjänsterna.  Den interna verksamheten effektiveras Överlappningar tas bort och det satsas på att genomföra strategiska projekt, utnyttja kundrespons och söka synergieffekter från centralens verksamhet.

5 23.9.2016 5 ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Lappland Kajanaland Norra Österbotten Österbotten och Mellersta Österbotten Södra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Norra Karelen Södra Savolax Birkaland Satakunta Egentliga Finland Södra Karelen och Kymmenedalen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland Nyland och Östra Nyland Verksamhetsområden Mera omfattande regionindelning 9 verksamhetsområden 1. Lappland 2. Norra Österbotten och Kajanaland 3. Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten 4. Mellersta Finland 5. Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax 6. Birkaland 7. Satakunta och Egentliga Finland 8. Södra Karelen och Kymmenedalen 9. Nyland, Östra Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-TaTavastland Alla ansvarsområden Ansvarsområdena näring, arbetskraft, kompetens och kultur samt miljö och naturresurser Ansvarsområdet näring, arbetskraft, kompetens och kultur Verksamhetsställe

6 Ely-centralen i Södra Österbotten främjar  Företagande, verksamheten på arbetsmarknaderna, kompetens och kultur  Trafiksystemens funktion och trafiksäkerhet  God miljö, hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna  Invandrarfrågor, integrering och sysselsättning av invandrare i regionerna. ELY-centralen i Södra Österbotten är verksam på tre orter: Seinäjoki (huvudverksamhetsställe), Vasa och Karleby. 23.9.2016ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 6

7 ELY-centralens verksamhet styrs av  Arbets- och näringsministeriet (koordinerande ministerium)  Miljöministeriet  Kommunikationsministeriet  Undervisningsministeriet  Inrikesministeriet  Jord- och skogsbruksministeriet 23.9.2016ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7

8 ELY-centralens tre ansvarsområden:  Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur - Består av uppgifterna som tidigare skötts av f.d. Södra ÖsterbottensTE-central och bildningsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Finlands län. - Verksamhetsområde landskapet Södra Österbotten  Trafik och infrastruktur - Består av uppgifterna som tidigare skötts av f.d. Vasa vägdistrikt och trafikavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Finlands län. - Verksamhetsområde landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten  Miljö och naturresurser - Består av f.d. Västra Finlands miljöcentrals uppgifter, exklusive miljötillstånden som överfördes till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV). - Verksamhetsområde landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 23.9.2016ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 8

9 Ledningsgrupp H Organisation 23.9.2016ELY-centralen i Södra Österbotten I Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 9 Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur Antti-Jussi Oikarinen Sysselsättning, företagande och kompetens Innovationer och internationalisering Landsbygd och energi Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur Antti-Jussi Oikarinen Sysselsättning, företagande och kompetens Innovationer och internationalisering Landsbygd och energi Trafik och infrastruktur Anders Östergård Styrning Planering Trafiksystem Underhåll Investeringar Trafik och infrastruktur Anders Östergård Styrning Planering Trafiksystem Underhåll Investeringar Miljö och naturresurser Aulis Rantala Miljövård Områdesanvändning och vattentjänster Vattendrag Naturmiljö Miljö och naturresurser Aulis Rantala Miljövård Områdesanvändning och vattentjänster Vattendrag Naturmiljö Förvaltnings- enheten Personaltjänster Ekonomitjänster Expedtitions- tjänster Betalnings- ochkontrollgruppen Strategi- enheten Strategi Kundrelationer Region- utvecklings- grupp Överdirektör Antti-Jussi Oikarinen Informationschef TE-byråerna


Ladda ner ppt "Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 23.9.2016 1 ELY-centralen i Södra Österbotten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus."

Liknande presentationer


Google-annonser