Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brainstorming En enkel metod för att snabbt få fram många idéer till hur man kan hantera en fråga eller lösa ett problem. Börja alltid med att utan invändningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brainstorming En enkel metod för att snabbt få fram många idéer till hur man kan hantera en fråga eller lösa ett problem. Börja alltid med att utan invändningar."— Presentationens avskrift:

1 Brainstorming En enkel metod för att snabbt få fram många idéer till hur man kan hantera en fråga eller lösa ett problem. Börja alltid med att utan invändningar lista alla förslag som kommer fram. Prioritera och värdera i ett senare skede. Personalstaben

2 Laget runt Enkelt sätt att få med sig alla i diskussionen, t ex i början av ett möte eller i en fråga där det är viktigt att alla får säga sitt. Den som tiger samtycker inte alltid… Personalstaben

3 Bikupa Diskussioner i små grupper (2-3 personer). Kan vara ett komplement till eller en förberedelse av en diskussion i en större grupp. Enkelt att arrangera och kräver inte mycket tid. Personalstaben

4 Samarbetskontrakt Alla grupper behöver komma överens om hur man skall arbeta tillsammans, både vad gäller praktiska saker och hur deltagarna ska förhålla sig till varandra. Ägna ett möte till att diskutera igenom vad ett sådant ”kontrakt” ska innehålla. Bli överens. Personalstaben

5 Handbromsen När mötet kört fast eller när ni inte kommer någonvart. När personangrepp och sido-diskussioner tagit över; Säg stopp och fråga Vad håller vi på med? Diskutera sedan vad som egentligen händer i detta möte (metaprocessen). Personalstaben

6 Stågruppsmöten Kortare möten, eller del av möten, kan med fördel genomföras stående. Vid grupparbeten kan deltagarna spridas ut i rummet och samlas kring ett blädderblock och arbeta med en uppgift. Metoden ger omväxling och energi! Den underlättar också förflyttning om grupperna ska ta del av varandras resultat. Personalstaben

7 Roller i förberedelserna Dela ut roller och ansvar att förbereda en del punkter och föredragningar på mötena. Gå efter personernas intresse. Stimulera ansvar och nytänkande. Ett bra komplement till traditionella föredragningar. Personalstaben

8 Temamöten Ägna något möte per halvår bara åt ett särskilt tema. Gå på djupet och diskutera öppet. Låt gärna någon utomstående ge er inledande impulser i diskussionen. Vänta med eventuella beslut till kommande möte. Personalstaben

9 Ommöbleringar Diskussionen tjänar ofta på at man ibland gör om i mötesrummet, flyttar om borden eller deltagarna för att bryta invanda mönster och rutiner. Se till syftet med mötet (eller en diskussionspunkt) och låt detta styra möbleringen. Personalstaben

10 PMI Står för plus (+), minus (-), intressant (i). En metod för att värdera ett förslag eller en idé från olika håll. Det intressanta står här för något nytt, oväntat eller annorlunda som kanske inte just nu kan fackas in som bra eller dåligt. En enkel och snabb metod. Personalstaben

11 Tvärtom-metoden Lista så många idéer som möjligt till hur en fråga eller situation kan saboteras eller bli helt fel. Sortera och välj ut de tre viktigaste eller farligaste idéerna. Vänd nu på det hela och tänk Tvärtom! Ta varje farlig idé som ni valt och prata om hur svårigheten kan förvandlas till en möjlighet. Vad kan ni nu göra för att det negativa ej skall uppstå? En bra metod som snabbt visar på vilka problem som är viktigast att åtgärda. Personalstaben

12 Annorlunda inslag Kulturinslag, föreläsare, lokal profil etc. kan vara livgivande inslag i mötena. Kan ofta berika diskussionerna i sakfrågorna eller tillföra en annan dimension än den som ledamöterna representerar. Personalstaben

13 Mötesutvärdering Ägna sista 10 minuterna av mötet till att ”prata hur ni pratade”. Diskutera framförallt vad ni kan göra bättre till nästa möte. Koppla tillbaka till samarbets-kontraktet, om ni har ett sådant. Personalstaben

14 Gestaltning Ett sätt att utnyttja deltagarna och golvytan för att illustrera något (man ställer sig upp på golvet). Kan användas för att beskriva roller och relationer, organisationer och arbetssätt. Eller för att visa hur man vill beskriva en framtidsvision. Metoden är uttrycksfull och kan på ett pedagogiskt sätt komplettera ordrika beskrivningar. Personalstaben

15 SWOT - analys I svensk översättning betyder förkortningen; Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. En bra metod för att strukturera nuläget inför ett utvecklingsarbete eller problemlösning. Personalstaben

16 Se från sidan Det kan man göra genom att ibland utse en observatör under mötet som studerar hur ni för diskussionen, hur mötet leds och hur ni fattar beslut etc. Observatören ger feed-back vid slutet av mötet eller diskussionen och ni ägnar en stund åt att prata om hur ni arbetade och behandlade varandra. Personalstaben

17 Justera dagordningen Ägna 10 minuter i början av mötet till att aktivt prata om vilka frågor ni vill prioritera och i vilken ordning. Bestäm hur mycket tid de viktiga frågorna får ta och när ni ska sluta mötet. Personalstaben

18 Aktiverande Hjälpmedel Blädderblock, post-it-lappar, vägg- tidningar mm är utmärkta komplement till OH och muntliga dragningar för att ge djupare insikter i ett ämne eller problemområde. Skapar tydligare bilder av helheten/ ämnet. Personalstaben

19 Trestegsmetoden 1.Individuellt arbete under en kort stund. Alla skriver sina förslag och/eller idéer på Post-it- lappar. En sak eller rubrik på varje lapp. 2.Arbeta i mindre grupper med att sortera och prioritera Post-it-lapparna. 3.Diskussion och sammanställning i hela gruppen. Gemensamma förslag och idéer skrivs på tavla eller blädderblock. En bra metod för att få med alla i diskussionen samtidigt som alla förslag och idéer kan läggas upp på bordet. Personalstaben

20 Släpp in medborgarna Bjud in berörda medborgare till mötena i ett tidigt skede av en beslutprocess. Skapa former för informationsutbyte och dialog. Personalstaben

21 Egna förslag Idéer som gruppen föreslår Personalstaben


Ladda ner ppt "Brainstorming En enkel metod för att snabbt få fram många idéer till hur man kan hantera en fråga eller lösa ett problem. Börja alltid med att utan invändningar."

Liknande presentationer


Google-annonser