Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om ett gott bemötande I takt med att antalet hiv-positiva ökar i såväl Sverige som världen kommer antalet möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om ett gott bemötande I takt med att antalet hiv-positiva ökar i såväl Sverige som världen kommer antalet möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och."— Presentationens avskrift:

1

2 Om ett gott bemötande

3 I takt med att antalet hiv-positiva ökar i såväl Sverige som världen kommer antalet möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och hivpositiva patienter att öka. För att dessa möten inte ska ge upphov till negativa känslor behövs ökad kunskap om både sjukdomen och hur man som vårdgivare på bästa sätt bemöter patienter från denna patientgrupp.

4 Bemötande – ett komplext begrepp Ordet bemötande är ett abstrakt begrepp som rymmer många variabler. Bemötande handlar bland annat om respekt, människosyn, kommunikation, kunskap och kompetens, vänlighet, hjälpsamhet och kontinuitet. (Fossum, 2007)

5 Bemötandets olika nivåer Den kollektiva nivån handlar om lagstiftningar, regelverk samt förordningar. Den organisatoriska nivån beskriver hur verksamheter är organiserade i form av arbetssätt, rutiner och huruvida lagar och förordningar tolkas och utföras. Den individuella nivån handlar om hur personal agerar i sitt arbete med fokus på mötet.

6 Bemötandet är avgörande Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras.

7 Kroppsmedvetenhet och närvaro handlar till stor del om beteenden, hur vi rör oss, hur vi går och står. Din kropp är ditt främsta verktyg för att öka din utstrålning. Syn och hörselintryck har större genomslagskraft än språket. Är du medveten om din kropps tysta budskap?

8 Den professionella lyssnandet Ett aktivt lyssnande är en stor del i en välfungerande kommunikation. Det bygger på ett intresse för människan och hennes livssituation.

9 Oral kultur svar fråga

10 Det är lättare att vissa sympati än empati När man visar sympati man gör ändå skillnad på sig själv och den andra. Att man ser någon i en svår situation gör att man känner sig i samma situation och blir rädd för sig själv. Men att få empati man måste få distans och få känsla för den andras känsla.

11 Hivtest med snabbsvar Måndagar kl. 17.00 -20.00 Antikroppstest HIV-1/2 -Hög säkerhet -Sensivitet: 99.4-100% -Används i Sverige sedan 2007 Källa: Smittskyddsinstitutet

12

13 www.hividag.se Kunskapen om hiv är låg. Många har en felaktig eller föråldrad kunskap om hiv, vilket bidrar till att personer som lever med hiv diskrimineras. Det vill Folkhälsomyndigheten ändra genom att sprida kunskap om hiv idag. Fyra filmer om hiv: "Vi borde veta bättre” Anna-Mia Ekström: "Man kan leva ett fullgott liv med hiv” Andreas Lundstedt: "Omgivningen behöver prata om hiv” Farhad Khaghani: ”Se människan, se inte sjukdomen” Björn Malmquist: "Viktigt att vi har forum där vi kan prata om hiv"

14 Noaks Ark Småland & Halland


Ladda ner ppt "Om ett gott bemötande I takt med att antalet hiv-positiva ökar i såväl Sverige som världen kommer antalet möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och."

Liknande presentationer


Google-annonser