Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Post- och telestyrelsen Kommande nyheter i förmedlingstjänsten bildtelefoni Robert Hecht, Post- och telestyrelsen (PTS)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Post- och telestyrelsen Kommande nyheter i förmedlingstjänsten bildtelefoni Robert Hecht, Post- och telestyrelsen (PTS)"— Presentationens avskrift:

1 Post- och telestyrelsen Kommande nyheter i förmedlingstjänsten bildtelefoni Robert Hecht, Post- och telestyrelsen (PTS)

2 Status för pågående upphandling Post- och telestyrelsen (PTS) säkerställer förmedlingstjänsten genom att ställa kraven på tjänsten, och upphandla den. Nuvarande leverantör är Region Örebro län. Avtalet löper ut 30 juni 2016. PTS fattade tilldelningsbeslut i juni 2015 och en överprövning av beslutet pågår. Förvaltningsrätten fastställde den 9 november 2015 domen att PTS gjorde rätt som utsåg Evantia som ny leverantör.

3 Nyheter i förmedlingstjänsten Det blir Evantia eller Svensk Bildtelefoni som kommer att driva tjänsten när överprövningen är slutförd. Oberoende av vilken utförare det blir kommer tjänsten att förändras något jämfört med nuvarande förutsättningar. De största nyheterna är...

4 Öppettider Nu: Öppet alla dagar 06.00 – 24.00. Nya avtalet: Öppet dygnet runt.

5 Svarstider Nu: Högst 30 sekunder för minst 70,0 % av alla samtal och högst 60 sekunder för minst 90,0 % av alla samtal. Nya avtalet: Mellan klockan 06.00 och 00.00 som nu. Mellan klockan 00.00 0ch 06.00 finns det inget krav på svarstider.

6 Callback Nu: Callback finns inte. Nya avtalet: Callback införs. Det innebär att användaren kan välja callback och blir då uppringd när det är användarens tur i kön.

7 Förbokade samtal Nu: Förmedlade samtal på engelska, amerikanskt teckenspråk (ASL) och brittiskt teckenspråk (BSL) kan förbeställas. Nya avtalet: Möjligheten att förboka dessa typer av samtal försvinner. Möjligheten att förbeställa har utnyttjats i liten omfattning.

8 Dövblind-anpassning Nu: Förmedlade samtal anpassade för personer med dövblindhet kan förbeställas. Nya avtalet: Möjligheten att förboka dessa typer av samtal försvinner. Samtidigt ställs krav på förmedlingstjänsten att anpassning för personer med dövblindhet ska erbjudas utan förbeställning. Möjligheten att förbeställa har utnyttjats i liten omfattning.

9 Distanstolkning Nu: Distanstolkning upp till 30 minuter ingår i tjänsten under öppettiden. Nya avtalet: Distanstolkning upp till 60 minuter under vardagar klockan 08.00-17.00. Uppdrag som påbörjas under denna tid ska slutföras. Övrig tid ingår distanstolkning upp till 30 minuter.

10 Videokvalitet Nu: Bildkvaliteten i tjänsten är 352 × 288 pixlar, med 20 bilder per sekund. För 3G-videosamtal är bildkvaliteten 176 × 144 pixlar, med 12 bilder per sekund. Nya avtalet: Bildkvaliteten i tjänsten blir 1280 × 720 pixlar, med 24 bilder per sekund. 3G-videosamtal stödjs inte längre.

11 Ljud under samtalen Nu: Inget ljud förs vidare från den teckenspråkiga samtalsparten. Nya avtalet: Teckenspråkstolken har möjlighet att sätta på respektive stänga av ljud från den teckenspråkiga samtalsparten, samt sätta på eller stänga av ljudöverföring mellan de två samtalsparterna. Till exempel för DTMF-signaler.

12 Förmedlingstjänsten ska erbjuda vägledning och stöd Nu: Det finns inga krav kring vägledning och stöd. Nya avtalet: Förmedlingstjänsten ska genom att erbjuda vägledning och stöd underlätta för leverantörer av bildtelefoner som vill göra sina produkter interoperabla med tjänsten.

13 Tack! Kontaktinformation Robert Hecht 08-678 57 15 / 073-066 57 15 robert.hecht@pts.se Skype: roberthechtpts


Ladda ner ppt "Post- och telestyrelsen Kommande nyheter i förmedlingstjänsten bildtelefoni Robert Hecht, Post- och telestyrelsen (PTS)"

Liknande presentationer


Google-annonser