Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formativ undervisning – träff 1. Tankar om att vara förstelärare  Hedrande att få detta uppdrag  Mycket att leva upp till.  Dubbla roller – både kollega.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formativ undervisning – träff 1. Tankar om att vara förstelärare  Hedrande att få detta uppdrag  Mycket att leva upp till.  Dubbla roller – både kollega."— Presentationens avskrift:

1 Formativ undervisning – träff 1

2 Tankar om att vara förstelärare  Hedrande att få detta uppdrag  Mycket att leva upp till.  Dubbla roller – både kollega och förstelärare.  Fråga om ni undrar varför jag agerar på ett speciellt sätt.

3 Vad vill jag som förstelärare?  Utveckla och inspirera vår undervisning på Lärcentrum  Vi ska ha den bästa möjliga undervisningen så att våra elever kan nå så långt de kan nå med sin förmåga.  Jag vill vara ett stöd för er.  Jag vill driva er att utvecklas som lärare.  använder och sprider ny kunskap medvetet för att nå resultat i verksamheten  Jobba för att vi alla ska dela med sig av varandra.

4 Dylans lärmodul om formativ undervisning  Består av 18 stycken pass om ca 1.5 timmar var.  Kommer pågå i ca 2 år.  Vi kommer kanske inte att göra alla moduler.  Kom med formativ feedback till mig under fortbildningens gång!  Alla har sin egen inloggning – kommer senare.

5  Workshops ungefär en gång per månad.  Bygger på kollegial handledning – mellan varje modul har man ett klassrumsbesök för att man ska få feedback på en teknik som vi har gått igenom.  Vi kommer framförallt att använda onsdagsdagseftermiddagarna till arbetet med formativ undervisning. När det inte är workshop och inte onsdagseftermiddagen är uppbokad så är tiden avsatt för arbete med formativ undervisning. Då kan man bl.a. Använda tiden till kollegial feedback på en lektione, förbereda lektion osv.

6 Vad är målet – förändra undervisningen  Göra annorlunda  Fundera summativa och formativ.  Vad förväntas av dig.

7 Dylan talar om lärmodulen  https://player.vimeo.com/video/157108652 https://player.vimeo.com/video/157108652  När och hur ofta ska vi fortbilda oss i formativ undervisning?  Framförallt på onsdagseftermiddagar – ungefär en gång i månaden har vi våra träffar.  Klassrumsbesök och feedback på kollega kommer att ske mellan varje möte.  ”Tight but loose” – fortbildningen är inte för styrd och inte för fri.

8 Våga prova nya metoder  ”Om man vill bli bättre måste man bli lite sämre, åtminstone för ett litet tag”  Vi lärare måste reparera flygplansmotorn under själva flygningen.  Viktigt att vi är öppna – våga visa våra brister. Det är så vi utvecklas.  Viktigt att vi är villiga att lära nytt.

9 Formativt förhållningssätt  Önskad målbild  Nuläge  Nästa steg

10 Vad behöver vi bli bättre på på Kävlinge lärcentrum? Vad kan vi påverka och bli bättre på för att fler elever ska nå sina mål på Kävlinge Lärcentrum?  Diskutera i grupper om fyra och skriv ner svar på de tre frågorna på: https://padlet.com/wall/xcmgilgsgcy7 https://padlet.com/wall/xcmgilgsgcy7  Om ert svar redan finns på väggen så behöver ni inte skriva det.

11 Diskussion i grupper om fyra.

12 På vilket sätt kan formativ undervisning hjälpa våra elever att bli godkända?  Vad är vårt mål för denna fortbildningsinsats?  Mål för eleverna och mål för dig som lärare.  Skriv era förslag på: https://padlet.com/wall/txnymiw8nrzd https://padlet.com/wall/txnymiw8nrzd  Fundera på hur dessa mål relaterar sig till arbetslagens mål.

13 Diskussionsfrågor till kapitel 1-2  Vad är formativ undervisning för dig?  Vad i formativ undervisning arbetar du redan med i din undervisning?  Vad skulle du vilja utveckla mer när det gäller formativ undervisning?

14 Video – Vad menar vi med formativ bedömning?  https://player.vimeo.com/video/152258541  Håller du med William?  Vad vill William ha sagt med parallellen om piloten som är på väg till Heathrow och lärarens undervisning med sina elever?  Hur gör vi för att förändra vår undervisning hela tiden för att anpassa oss efter våra elever?  Den bästa feedback är sådan att eleven kan använda den från den förra uppgiften till nästa uppgift.  Vi måste förändra undervisningen, inte bara synsättet.

15  ”Den stora utmaningen för den som vill arbeta med bedömning för lärande är att våga låna tid från sig själv.  Det tar tid att planera undervisningen så att formativ bedömning kommer in som ett naturligt inslag.  Det tar tid i undervisningen att arbeta med formativ bedömning – men det tar inte tid ̊ från lärandet.”  Christian Lundahl, professor pedagogik, O ̈ rebro Universitet

16 Ge feedback till mig om fortbildningen! Vad kan bli bättre?


Ladda ner ppt "Formativ undervisning – träff 1. Tankar om att vara förstelärare  Hedrande att få detta uppdrag  Mycket att leva upp till.  Dubbla roller – både kollega."

Liknande presentationer


Google-annonser