Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensförsörjning Vimmerby kommun Hanna Olsson, Högsby kommun. Annelie Johansson, Kinda kommun Susan Andersen, Hultsfreds kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensförsörjning Vimmerby kommun Hanna Olsson, Högsby kommun. Annelie Johansson, Kinda kommun Susan Andersen, Hultsfreds kommun."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensförsörjning Vimmerby kommun Hanna Olsson, Högsby kommun. Annelie Johansson, Kinda kommun Susan Andersen, Hultsfreds kommun.

2 Uppdrag/frågeställningar:  Exempel på vad som görs idag i Vimmerby kommun för att säkra kompetensen framåt?  Ta fram några exempel på hur andra kommuner arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.  Förslag på insatser Vimmerby kommun kan göra när det gäller kompetensförsörjningen.

3 Kompetens Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter

4 Kompetensförsörjning Med kompetensförsörjning avses att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Förmågan att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens.

5 Vad görs idag i Vimmerby kommun?  Näringslivsenheten Projekt ”Stark lokal attraktionskraft”. Campus Småland har fått i uppdrag av Vimmerby, Hultsfred, Västerviks kommunledning att identifiera kompetensbehov i näringslivet för att anpassa utbildningsutbudet därefter. Näringslivsenheten besöker tillsammans med Campus Vimmerby ett 50-tal företag i kommunen för att inventera kompetensbehovet och utveckla ett samarbete kring utvecklingsfrågor. Mål: Ökad samverkan och samförstånd mellan kommun och näringsliv - social lokal utvecklingsstrategi. Bilda fokusområden. Utforma utbildningar efter kompetensbehov. Att stärka den lokala attraktionskraften.

6  HR avdelningen Annonsering i lokal press, kommunens hemsida, Karriärguiden, Platsjournalen/Platsbanken och ibland i sociala medier som FB. Verktyget Reach Me med annonsmall för enhetliga rekryteringsannonser. Introduktionsdag för nya som kommer in i verksamheten. Kommunens policy – lika rättigheter, möjligheter och lönesättning. Utbildningar ex. Ledarutveckling över gränserna, Ledarskapsprogram, Rektorsprogrammet och Campus Småland. Marknadsför kommunen genom att öppna upp för olika former av praktik. Erbjuder en attraktiv arbetsplats genom till exempel personalklubb, löneväxling, tjänstebilar.

7  Socialförvaltningen Inventering av framtida pensionsavgångar inom en 5 och 10–års period. Etablerad kontakt med Campus Småland och samarbete kring utbildningar för att matcha framtida behov. Träffar elever som går tredje året på gymnasiet och informerar inför sommarrekryteringen. Tar emot olika former av praktikplatser. Individuell introduktion med utsedda handledare. Introduktionsdagar inför semestervikariat. Enhetsplaner utifrån styrdokument, fånga upp önskemål och behov kring kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal. Återkommande utbildningar inom Arbetsteknik, Hot och Våld etc. En del webbaserade utbildningar, ex inom demens.

8 Vad görs i närliggande kommuner? Högsby, Hultsfred och Kinda.  Högsby  En rekryteringsstrategi utformas.  Introduktionsprogram.  Arbetsrotation och rörlighet i arbetsgrupperna.  Jobbar med medarbetarnas motivation och trivsel, HRD – att utveckla medarbetare och organisation.  Ledarskapsutveckling, arbetsmiljöutbildning, rektorsutbildning.  Medarbetarenkät, medarbetarsamtal, medarbetarutbildning.

9  Hultsfred  Ingen handlingsplan gällande strategisk kompetensförsörjning.  Arbetar centralt och på förvaltningsnivå med kartläggning av kompetens och marknadsföring av de kommunala yrkena.  Samarbetar med yrkesinriktade gymnasieprogram, kan utvecklas.  Introduktionsdag för semestervikarier.  Deltar på arbetsmarknadsdagar och arbetsmässor.  Samarbetar med Arbetsförmedlingen för att kunna möta behoven.  Framtidsvecka årligen, information om de kommunala yrkena för högstadiet, samt studiebesök på kommunala arbetsplatser.  Webbaserade utbildningar på arbetstid för befintlig personal.  Personalens kompetensbehov/önskemål lyfts i samverkansgrupperna.

10  Kinda  Ingen aktuell handlingsplan för strategiskt kompetensförsörjning.  Kompetensinventering/framtida behov kommun och näringsliv genomfördes 2014.  Kartläggning inför DUA – lokala överenskommelsen.  Har koll på framtida pensionsavgångar och naturlig rörlighet, samt inom vilka områden det blir svårt att rekrytera kompetent personal.  Viss kompetensutveckling på arbetstid, 2 sjuksköterskor utbildar sig inom specialistområden, ledarutvecklingsutbildning.  Attrahera personal genom att erbjuda flextid, friskvårdsbidrag mm.  Fånga upp behov och intresse av kompetensutveckling i medarbetarsamtal.

11 Förslag på insatser.  Handlingsplan – strategisk kompetensförsörjning Styrdokument som följs. Handling! Mål, delmål, uppföljning, utvärdering. Ansvarsfördelning. Förankrat i hela kommunen, inte bundet till person. Kompetensinventering: Kartläggning av pensionsavgångar, svårrekryterade tjänster/bristyrken framöver. Naturlig rörlighet. Befintlig kompetens och behov av kompetens i personalgruppen. Samarbete med Arbetsförmedlingen vid behovsinventering. Kommun och näringsliv? Kompetensplattformar länsövergripande? Jämställdhet och mångfaldsperspektivet.

12  Befintlig personal Skapa goda förutsättningar för kompetensutbildning. Lön, tid, ersättning, ansvar, stipendier. Utveckling ska löna sig. Fånga upp medarbetarnas önskemål. Öka statusen som kommunanställd, stoltheten över sitt yrke och sin arbetsgivare, skapa ”VI känsla”. Kostnadseffektivt att ta tillvara på den befintliga kompetensen. Informell utbildning – uppdrag, ansvar, arbetsrotation. Medarbetarutveckling ex. grupputveckling, mötesteknik. Attrahera med förmåner – friskvård, arbetskläder, önska sysselsättningsgrad, arbetstider. Validering av kompetens. Feedback.

13  Rekrytering Marknadsföring: Attraktiv och modern marknadsföring. Riktad rekrytering. Gemensam med andra kommuner? Synas i olika sammanhang ex. vid mässor. Aktuella hemsidor. Varumärket Astrid Lindgren. Utveckling av inflyttarservice? Samarbete med andra kommuner, organisationer och näringslivet. Framtidsvecka eller liknande för att locka och informera ungdomar tidigt. Lyfta fram yrken i kommunen, synliggöra. Bemötande. Anställda är goda ambassadörer för kommunen. Kommunikationer, underlätta pendling till och från kommunen.

14 Tack för visat intresse! Susan Andersen, susan.andersen@hultsfred.se Hanna Olsson, hanna.olsson@skolan.hogsby.se Annelie Johansson, anneli.johansson@kinda.se Ledarskapsutveckling över gränserna. Hultsfred, Högsby, Kinda, Aneby, Eksjö, Vetlanda, Vimmerby, Nässjö, Sävsjö, Tranås.


Ladda ner ppt "Kompetensförsörjning Vimmerby kommun Hanna Olsson, Högsby kommun. Annelie Johansson, Kinda kommun Susan Andersen, Hultsfreds kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser