Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Syftet med ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Syftet med ett."— Presentationens avskrift:

1 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Syftet med ett informerande tal är att förmedla något som du kan eller känner till. För att åhörarna ska hänga med krävs en tydlig struktur med inledning, avhandling och avslutning. Du ska också anpassa talet till åhörarna och framföra det på ett trovärdigt och intresseväckande sätt.

2 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. När du har valt ämne är det viktigt att du förbereder talet noga innan själva framförandet. Börja med att utvärdera talsituationen: Vilka åhörare har du? Hur ser lokalen ut? Vilka presentationstekniska hjälpmedel kan du använda för att göra talet tydligare? Informerande tal

3 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Samla information om ämnet: Vad kan du redan om ämnet? Vad behöver du ta reda på mer om? Vad vet åhörarna om ämnet? Tänk på att skriva ner varifrån du hämtar material så att du kan redovisa källorna.

4 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal När du har samlat information om ämnet måste du strukturera talet: Gör en disposition där du inkluderar inledning, avhandling och avslutning. Skriv sedan kortfattat ned var som ska ingå i varje del.

5 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Tänk på att inledningen både ska informera om vad talet ska handla om och fånga åhörarnas intresse. I avhandlingen kommer informationen om ämnet, men välj hellre ut ett fåtal saker att prata mer om än att ytligt nämna flera saker. Avslutningen ska signalera att talet snart är slut och får gärna knyta an till det du sa i inledningen.

6 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal När ditt manus är klart kan du börja arbeta med framförandet: Hur ska du uttrycka dig? Vilka stilfigurer kan du använda? Vad ska du betona? Vilka gester ska du göra?

7 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Glöm inte att öva på ditt tal tills du känner dig säker på att du kan det. Tänk på att ha ögonkontakt med dina åhörare. För att du inte ska fastna med ögonen i ditt manus är det bra att bara ha korta stolpar nedskrivna eller att lära dig hela talet utantill. Om du tappar tråden är det bara att fortsätta, ingen av åhörarna vet ju exakt vad det stod i ditt manus så de märker inte om du glömmer något.

8 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Presentationstekniska hjälpmedel är sådant som hjälper åhörarna att förstå vad du menar. Presentationstekniska hjälpmedel kan också hjälpa dig att fånga åhörarnas intresse. Exempel på presentationstekniska hjälpmedel är: ett presentationsprogram (som Powerpoint), bilder eller något du skriver eller ritar på tavlan. Tänk på att hjälpmedlet inte ska distrahera utan fungera som ett stöd!

9 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Nationella provets informerande tal Till nationella provets A-del ska du välja ett ämne och presentera det muntligt inför en grupp. Du ska dels informera om ämnet, dels kommentera det. Kommentarerna kan bestå av egna och andras synpunkter, förklaringar och värderingar av ämnet.

10 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Nationella provets informerande tal Du ska också använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel. Tänk på att använda dig av olika källor när du letar efter material till talet. Det är bra att nämna källorna i talet, men du måste inte lämna en utförlig källredovisning i talet.

11 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Nationella provets informerande tal Tänk på att lämna in elevformuläret innan du ska hålla ditt tal! Som åhörare av andras tal ska du också vara beredd att ge respons på talen, och att andra kommer att ge respons på ditt tal! Lycka till!


Ladda ner ppt "© Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Informerande tal Syftet med ett."

Liknande presentationer


Google-annonser