Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASIT AllergenSpecifik ImmunTerapi Docent Anne Lindberg, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby sjukhus OLIN-studierna Institutionen för Folkhälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASIT AllergenSpecifik ImmunTerapi Docent Anne Lindberg, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby sjukhus OLIN-studierna Institutionen för Folkhälsa."— Presentationens avskrift:

1 ASIT AllergenSpecifik ImmunTerapi Docent Anne Lindberg, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby sjukhus OLIN-studierna Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Umeå Universitet

2 SFFA Svenska Föreningen För Allergologi ASIT, AllergenSpecifik ImmunTerapi, rev 2009 http://www.sffa.nu/wp- content/uploads/2015/11/2010_ASIT.pdf

3 Allergenspecifik immunterapi SCIT – subcutan immunterapi SLIT – sublingual immunterapi Vid IgE-förmedlad allergi - påvisas med pricktest o/el RAST allergisk astma, allergisk rhinoconjuktivit, bi- och getingallergi

4 Indikation SCIT Betydande symtom – trots ”allergisanering” – trots optimal farmakologisk behandling – som medför behov av systemiska stereoider för symtomkontroll Övriga orsaker – vid biverkningar av farmakologisk behandling – vid begynnande astmasymtom vid rhinokonjunktivit – anafylaktisk reaktion efter bi/getingstick Vilka allergen?

5 Indikation SCIT, allergen Pollen; björk och gräs gråbo Katt Hund Häst Dammkvalster Ragweed/ambrosia???

6 Bi och geting Indikation SCIT: anafylaktisk reaktion I anslutning till behandling av anafylaktisk reaktion – ta tryptas! – förskriv adrenalinpenna, stereoider – remittera till Lung- och Allergimottagningen – > pricktest, RAST bi och/eller geting HYPOSENS 5 ÅRS BEHANDLING

7 Kontraindikationer Svår immunologisk sjukdom – malignitet, kronisk infektion Svår hjärt- kärlsjukdom Svår astma (FEV 1 <70% av förväntat) Dålig patientföljsamhet Graviditet (start och uppdosering)

8 Relativa kontraindikationer Behandling med beta-blockerare – även lokalbehandling ögon – risk för sämre effekt av adrenalin vid ev chock Behandling med ACE-hämmare – risk för prolongerad blodtryckssänkning vid ev chock Svår atopisk dermatit Graviditet (ej komplikationsfri underhållsbeh)

9 Hur går det till? Uppdosering med besök 1 ggr/vecka – 7 (15) veckors program, sc injektioner Underhållsdos 100 000 E var 6:e-8:e vecka – 3 år (geting/bi 5 år) Vid varje tillfälle strikta rutiner, behandlingsprotokoll – id-kontroll! PEF! Frisk? Astmakontroll? Antihistamin? Föregående reaktioner? (lokal? systemisk?) – sc injektion – observation 30 minuter – PEF, avläsning lokalreaktion ANAFYLAXIBEREDSKAP

10 Biverkningar? Allergisk reaktion i anslutning till injektion – kraftiga lokalreaktioner – rhinit, astma, urticaria – anafylaxi Allmänsymtom – trötthet ”sprutdygnet” Sensibilisering mot aluminium

11 Sublingual immunterapi, SLIT Timotej; Grazax ® (andra allergen under prövning) Starta vid mottagningsbesök Daglig sublingual tablett Tre års behandling Lokala biverkningar kan vara ett problem

12 Summering SCIT Absolut indikation efter anafylaktisk reaktion på bi- eller getingstick God symtomlindring vid pollenallergi till patienter med mycket symtom trots optimal farmakologisk behandling Kan ge god symtomlindring vid kattallergi Tveksam effekt SCIT mot hund, ej aktuellt mot häst SLIT kan ersätta SCIT hos dem med enbart gräsallergi


Ladda ner ppt "ASIT AllergenSpecifik ImmunTerapi Docent Anne Lindberg, överläkare Lung- och Allergisektionen Sunderby sjukhus OLIN-studierna Institutionen för Folkhälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser