Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram för kvinnofrid Uppföljning hösten 2009 Uppdraget till Gotlandsakademin Katarina Struwe-Orleifsson Jörgen Wessman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram för kvinnofrid Uppföljning hösten 2009 Uppdraget till Gotlandsakademin Katarina Struwe-Orleifsson Jörgen Wessman."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram för kvinnofrid Uppföljning hösten 2009 Uppdraget till Gotlandsakademin Katarina Struwe-Orleifsson Jörgen Wessman

2 Uppdragets tre delar: - Måluppfyllelse/övrigt resultat - Processer - Strukturer som bildats

3 Genomfört 30 intervjuer: Gotlands kommun (SOF, HSF, BUF, LK, TF, BN och politisk ledning) Länsstyrelsen Familjevåldsgruppen Polis Åklagare Kriminalvård Brottsofferjouren Kvinnojouren Mansforum Röda Korset Rädda Barnen Studenthälsan Gotlands Idrottsförbund/SISU Programskrivare Länsledning Rindi

4 Måluppfyllelse Gotlands kommun: Jourboende har inrättats. Ledningsdokument och utbildning för HSF:s Kvinnofridsgrupp. Aktivt stödjande av ideella jourer ”ja” till bidrag, ”nej” till utbildning Handlingsplan vid hedersrelaterat våld har tagits fram. Barn som bevittnar våld i familjen. (Trappan, Barnahus, barnperspektiv i HSF:s Kvinnofridsprogram). Kommunal representation i Familjevåldsgruppen.

5 Måluppfyllelse Gotlands kommun: Nyckeltal för könsrelaterat våld Ej framtaget. Information om vart utsatta kvinnor kan vända sig. Delvis genomfört. Undervisning inom jämställdhets- området säkras genom genuspedagog. Genomfört. Gemensam utbildning för ungdomsledare Ej genomfört. Föreningar med kommunalt bidrag skall beskriva hur man arbetar med jämställdhet Ej genomfört.

6 Måluppfyllelse Gotlands kommun: Utbildningsinsatser och levande diskussioner på kommunens alla nivåer. Till liten del genomfört. Specifik fråga om sexuella trakas- serier i Gotlands kommuns medarbetarenkät. Genomfört. Checklista för trygghet och jämställdhet inom det sociala hållbarhetsperspektivet Delvis genomfört. Intressera media Endast till liten del genomfört.

7 Måluppfyllelse Gotlands kommun: Gotlands kommun skall bidra med medel till manliga nätverk Genomfört inom LK, SOF och HSF. Gemensam överenskommelse och utbildningsbas Genomfört Generellt sett har förekomsten av detta program legitimerat frågan och även initierat andra aktiviteter! 3 622 000 kr i statliga bidrag under 2007 - 2010.

8 Processer: HSF:s metodiska och heltäckande ”uppsökande” implementering av Kvinnofridsprogrammet. Familjerätten har lagt om sina rutiner och träffar nu man och kvinna separat. Förändrat synsätt på kvinnan inom beroendevården. Låg aktivitet i Familjevåldsgruppen under perioden. Många har jobbat ”på ändå”, utan att veta om programmet.

9 Exempel på strukturer: Socialjouren i Polishuset Barnahus Trappan Polisen tillsatt brottsoffersamordnare Män för jämställdhet – manligt nätverk Mansforum Samverkansöverenskommelse Gotlands kommun – Polisen HSF:s kvinnofridsgrupp Familjevåldsgruppen Ungdomsrådet Tryggare Gotland BarnSam Kunskapsnätverket ”Det gemensamma budskapet kring sex och samlevnad”

10 Inför en revision: - Fortsatt aktivt förhållningssätt - Förebyggande insatser - Unga kvinnor - Kontinuerligt påminna om programmet - Fånga effekten av olika typer av insatser


Ladda ner ppt "Handlingsprogram för kvinnofrid Uppföljning hösten 2009 Uppdraget till Gotlandsakademin Katarina Struwe-Orleifsson Jörgen Wessman."

Liknande presentationer


Google-annonser