Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRDEN I SIFFROR Status Februari 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRDEN I SIFFROR Status Februari 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."— Presentationens avskrift:

1 VÅRDEN I SIFFROR Status Februari 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about

2 VÅRDEN I SIFFROR Presenterar data från olika källor inom Svensk hälso- och sjukvård Bland annat det som tidigare givits ut i skriften Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård Vården i siffror är ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister Adressen är: https://vardenisiffror.se/ https://vardenisiffror.se/

3 VÅRDEN I SIFFROR Vården i siffror vänder sig till dem som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

4 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

5 AGENDA SPRINTDEMO FEBRUARI 2016 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

6 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

7 VÅRDEN I SIFFROR – INNEHÅLLSLÄGET FEB 2016 Över 250 indikatorer; sjukhusdata – på väg in; fördröjt pga kodproblem, avsaknad av HSA-id Hela ÖJ indikatorsetet är inne (i princip) Fler indikatorer från etablerade register NDR: 15 Typ 2 + 16 Typ 1 (pågår) Riksstroke – alla viktiga målnivåsatta indikatorer är inne Cancerindikatorer från INCA (ensning med Koll på läget - planer pågår; alla stora cancerformer) PCI – registret; nya processmått; PCI vanlig op typ; tidigare för få indikatorer Psykiatri– flera indikatorer från de mest etabl kval registren är inne Graviditetsregistret; plan för maj 2016 – blir det mest ”moderna” registret, journalbaserade data Nya mindre kvalitetsregister: Barnobesitas, Barn/unga m RA, Psoriasis m fl – pågår Primärvård; pilotprojekt pågår; flerårigt arbete behövs för expansion Vårdkonsumtion – 20 tal sjukdomsgrupper & operationer på väg in; klart för visning Kostnad Per Patient – dito Sjukdomsförekomst, annan folkhälsobeskrivning – planeras Väntetider i Vården - inne Nationell Patientenkät primärvård – visas nu; ViS blir enda publika publiceringsplats Läkemedelsuppföljning; standardrapporter baserat på läkemedelsregistret diskuteras; bör passa i ViS

8 FREKVENT RAPPORTERING AV DATA Sjukdomsgrupp, antalet fall, datakälla är styrande – månadsrapportering blir inte huvudregel (dock är rullande 12 månader ofta möjligt) Månatlig volymdata från PAR nu möjligt; volym akm, vtf, op typer etc. Hur intressant? Kortare mätperioder i SoS-indikatorer; både ett-årsdata och längre perioder (plan) Läkemedelsindikatorer – månatlig uppdatering möjlig och rimlig i flera fall Väntetider: Månadsvis Riksstroke: Nu helårsdata; kvartalsvis bakom inloggning efter teknikfix (nu) Diabetesregistret: Kvartalsvis; allt klart från NDRs sida (febr) Hjärtinfarkt/Swedeheart: Månad/Kvartal (i vinter) Graviditetsregistret: Månad/kvartal (i vår)

9 INNEHÅLLSLÄGET I VIS Kvalitetsregister som finns på Vården i siffror eller är på gång att ansluta. Diskussion förs även med fler register.

10 INNEHÅLLSLÄGET I VÅRDEN I SIFFROR - SKL

11 INNEHÅLLSLÄGET I VÅRDEN I SIFFROR - SOCIALSTYRLSEN

12 INNEHÅLLSLÄGET I VÅRDEN I SIFFROR - LANDSTING

13 NYA MÅL FÖR INDIKATORERNA ANTAL INDIKATORER VIA TJK VS FIL (OAKTAT EXPANSION AV INDIKATORSETET) Utfall 2015 93 indikatorer via TjK 297 via fil Prognos 2016 277 indikatorer via TjK 95 via fil

14 VAD HÄNDER PÅ VARDENISIFFROR.SE? (ENL GOOGLE ANALYTICS…) Ca 200 sessioner per vardag – lätt nedåtgående trend antal sessioner Sessionslängden har ökat med ngn minut Sökmotoringång (Google) blir allt vanligare (inte bara via direktlänk längre) Även ganska begränsade spridningsinsatser t ex Njure nyheten + RCC nyhet ger direkta resultat i trafiken

15 FRÅGOR KRING INNEHÅLL

16 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

17 UTVECKLING FEBRUARI - DEMO Fortsatt ”städning” med ett flertal rättningar Indikatorsidan – lite lay out-förändringar Dataadministration – ny möjlighet för ”superanvändare” att administrera visning av data i Vården i siffror

18 PRELIMINÄR PLANERAD UTVECKLING Februari: Dataadministration, användbarhet, google, ipad Mars: Indikatorsidan, sjukhusdata, jämförelse i landstingsvyn April - Juni: Indikatorsidan, ingångar, startsida, navigering, sök, även fokus primärvård. Höst: Förbättrade rapporter

19 SKISSER INDIKATORSIDAN – TILL KOMMANDE UTVECKLING

20 FRÅGOR OM UTVECKLING AV FUNKTIONER

21 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

22 3. SYSTEMFÖRVALTNINGS- OCH DRIFTÄRENDEN Inga driftstörningar under januari Inera och SKL diskuterar lösningar för driften av tjänster och ansvarsfördelning mellan SKL och Inera Ineras NKS tar över ansvaret för support för Vården i siffror från extern leverantör den 26 februari.

23

24

25

26

27

28

29 INFORMATION OM STÖRNINGAR  Du kan prenumerera på information om driftstörningar och servicefönster på: http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera  Inera skickar automatiskt ut information om allvarliga driftavbrott prio 1 och servicefönster som har påverkan på den tjänst du bockar för när du anmäller dig för prenumeration. Om du exempelvis väljer att få servicefönster om Vården i siffror, så kommer du även få information om andra tjänsters servicefönster som har påverkan på Vården i siffror, t. ex Tjänsteplattformen. Information om driftstatus skickas ut via både e-post och SMS. Information om servicefönster skickas endast ut via e-post.  Om du upplever störningar på sidan, kontrollera driftstatus på Ineras hemsida.

30 DRIFTSTATUS PÅ INERA.SE

31

32 FRÅGOR OM SYSTEMFÖRVALTNING OCH DRIFT

33 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

34 STYRGRUPPEN MedlemRepresenterar Karin Christensson, ordförandeKansliet för nationella kvalitetsregister Per SkudeLandsting Ingrid ÖstlundLandsting, NSK Bodil KlintbergSKL, kunskapsstyrning Tony HolmSKL, NSK Birgitta StegmayrRegister Tomas JernbergRegister Tomas TroengRegister, registercentrum, landsting Föredragande: Fredrik Westander, Emma Vintemon och Patrik Wahlberg HiQ Projektgruppen

35 4. VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR – KANSLIET/SKL Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Fredrik Westander Innehåll Fredrik Westander Innehåll Adam Sandebring Innehåll Adam Sandebring Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik

36 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - HIQ Sebastian De Maré Systemutvecklare Sebastian De Maré Systemutvecklare Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Maria Herkner Grafisk formgivare Maria Herkner Grafisk formgivare Peter Lager Förvaltningsansvarig Peter Lager Förvaltningsansvarig Jonas Barkå Teknisk projektledare Jonas Barkå Teknisk projektledare Erik Lassbo Systemutvecklare Erik Lassbo Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Sarah Bater UX Sarah Bater UX Josef Oygun Testare Josef Oygun Testare Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Lena Isaksson Projektledare Förvaltning

37 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - INERA Eleonor Ekorn Anslutning Eleonor Ekorn Anslutning Arne Karlsson Jiri Uosukainen Anslutning Jiri Uosukainen Anslutning Dorotea Tutnjevic

38 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

39 5. VÅRENS DATUM Kommande sprint-demonstrationer våren 2016 Sista onsdagen varje månad, kl 11.00-12.00 24 februari 30 mars 27 april 25 maj

40 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

41 TACK! vardenisiffror.se


Ladda ner ppt "VÅRDEN I SIFFROR Status Februari 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."

Liknande presentationer


Google-annonser