Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄRMEGRUPPEN. VARFÖR GÖR VI DETTA?  Vi vill lösa de problem vi har med vårt interna värmesystem.  Vi vill säkerställa att vårt område har ett fortsatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄRMEGRUPPEN. VARFÖR GÖR VI DETTA?  Vi vill lösa de problem vi har med vårt interna värmesystem.  Vi vill säkerställa att vårt område har ett fortsatt."— Presentationens avskrift:

1 VÄRMEGRUPPEN

2 VARFÖR GÖR VI DETTA?  Vi vill lösa de problem vi har med vårt interna värmesystem.  Vi vill säkerställa att vårt område har ett fortsatt gott rykte, vilket bidrar till att hålla uppe värdet på våra hus.

3 VILKA PROBLEM HAR VI?  Ökade kostnader för reparation av vårt ledningsnät.  För låg varmvattentemperatur i vissa hus. Risk för t ex. Legionella  Olika önskemål från olika medlemmar om vilken temperatur som ska hållas i husen.

4 VILKA ALTERNATIV HAR VI TITTAT PÅ:  Solvärme.  Bergvärme.  Vattenburen Luftvärmepump.  Fjärrvärmeväxlare i varje hus.  Fortsätta som tidigare.

5 SOLVÄRME Plus  Låg kostnad per MWh.  Ett miljövänligt alternativ Minus  Solen skiner inte alltid.  Måste kombineras med annan värmekälla. T ex el.  Kräver relativt stort utrymme i huset för ackumulatortank. Slutsats: Inget alternativ

6 BERGVÄRME Plus  Relativt låg installationskostnad  Oberoende av extern leverantör Minus  Det går inte att få bygglov om man inte har friköpt tomt.  Våra hus ligger för tätt för att det ska gå att borra till alla hus. Slutsats: Inget alternativ

7 VATTENBUREN LUFTVÄRMEPUMP Plus  Relativt låg installationskostnad  Oberoende av extern leverantör  Låg driftskostnad. Minus  Relativt kort livslängd (ca:15 år)  Både en ute- och en innedel som tar plats.  Begränsad mängd tappvarmvatten. (Kan ta slut om många duschar samtidigt.)  Utedelen låter en del. Kan påverka grannar beroende på placering. Ca: 50 dbA Slutsats: Tänkbart alternativ

8 EGEN FJÄRRVÄRMEVÄXLARE I VARJE HUS Plus  Beprövad teknik  Relativt lång livslängd  Kompakt installation i huset.  Obegränsad mängd tappvarmvatten. Minus  Högt installationspris  Beroende av en leverantör (Mälarenergi) Slutsats: Tänkbart alternativ

9 FORTSÄTTA SOM TIDIGARE Plus  Ingen investering nu. Minus  Löser inte något av våra nuvarande problem  Stor risk för ökade kostnader för reparationer i framtiden.  Ingen långsiktig lösning. Ledningsnätet har snart nått slutet av sin livslängd. Slutsats: Ytterst tveksamt alternativ

10 HUR SER TRENDEN UT FÖR REPARATIONSKOSTNADER?

11 KAN VI VÄLJA OLIKA ALTERNATIV INOM SAMFÄLLIGHETEN? Nej! Efter som värmeanläggningen ägs och drivs av samfälligheten genom anläggningsbeslutet kan vi inte ha olika lösningar inom området.

12 KAN VI NYTTJA ROT-AVDRAG? Nej! Efter som samfälligheten äger och driver värmesystemet genom anläggningsbeslutet är vi medlemmar inte berättigade till ROT-avdrag

13 FINANSIERING? Samfälligheten lånar hela beloppet som krävs och debiterar samtligamedlemmar i samband med ordinarie kvartalsfaktura.

14 VAD KOSTAR ALTERNATIVEN? Luft/Vatten värmepump Ca: 92000 Kr FjärrvärmeCa: 115.000 Kr Fortsätta utan åtgärd??????

15 VAD GÖR VI NU? Under vintern bjuder vi in leverantörer av fjärrvärme och luftvärmepumpar för att vid varsitt tillfälle demonstrera sina produkter och svara på våra frågor. Efter dessa möten kallar vi till en extra stämma för att besluta om vilken väg vi ska gå.


Ladda ner ppt "VÄRMEGRUPPEN. VARFÖR GÖR VI DETTA?  Vi vill lösa de problem vi har med vårt interna värmesystem.  Vi vill säkerställa att vårt område har ett fortsatt."

Liknande presentationer


Google-annonser