Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ecodesign Metodik i Produktutveckling Richard From Sara Setterqvist Anna Skärdin Jesper Stenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ecodesign Metodik i Produktutveckling Richard From Sara Setterqvist Anna Skärdin Jesper Stenberg."— Presentationens avskrift:

1 Ecodesign Metodik i Produktutveckling Richard From Sara Setterqvist Anna Skärdin Jesper Stenberg

2 Frågeställning Vad kan man använda för metoder för att miljöanpassa produktutvecklingen? Vad ska man tänka på när man använder de olika metoderna? Vi kommer gå igenom DFE- Design For Environment som de använder i kurslitteraturen, lite fördjupning i återvinning och LCA - Livscykelanalys.

3 Metod Litteraturstudie "Livscykelanalys Ringar på vattnet" Raul Carlsson, Ann-Christine Påhlsson "Introduction to Environmental Engineering and Science" Gilbert M. Masters, Wendell, P. Ela "Product Design and Development" Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger Informationssökning på internet

4 Ecodesign Vad är ecodesign? Varför är ecodesign viktigt? I vilket skede bör man göra det?

5 Produkters miljöpåverkan

6 Design for environment - DFE 1. Produktplanering: Drivkrafter och mål för ecodesign? 2. Konceptutveckling: Identifiera miljöpåverkan av en produkt? Material/ Production/ Distribution/Use/Recovery 3. Välj DFE guidelines! 4. Använd DFE guidelines tidig i produktutveckligsfas och senare under detaljerad designutveckling 5. Jämför, förfina och reflektera över processen!

7 2. Identifiera miljöpåverkan BILD från boken med staplar för påverkan i de olika stegen.

8 3. Välj DFE Guidelines Materials Specify renewable and abundant resources. Specify recyclable materials. Specify non-toxic materials. Production Employ as few manufacturing steps as possible. Minimize the number of components. Distribution Minimize packaging volume and materials. Employ foldning, nesting and dissassembly. Use Facilitate repair and upgrading. Minimize energy consumption. Recovery Dissasembly, separation and purification

9 Återvinning 10% - 1980, 16% - 1990, 32% - 2005 5.8% stål, 21.5% aluminium, 72.4% andra metaller, 5.7% plast Använda återvunnet material och material som kan återvinnas o Demontering o Enkel åtkomst och vanliga verktyg Återanvändningsbar och återvinningsbar packetering o Internt och externt

10 Återvinning Plaster o alla kan teoretiskt återvinnas, vissa svårare (härdplaster) o viktigt med rätt blandning/separering - kan brinna, inte smälta eller förstöra utrustningen Aluminium o 2-3% av återvunnen vikt men 20-40% av värdet o 220 600 kJ/kg nyproduktion, 5 060 kJ/kg för återvinning 98% energibesparing, kostnadsbesparing Byggmaterial o mestadels harmlöst o 95% kan återvinnas, men bara 1/4 återanvänds eller återprocessas.

11 Livscykelanalys - "Från vagga till graven" Bestäm vilken industriell nytta man vill studera och vilken miljöpåverkan man tänker ta hänsyn till. Bokför hur mycket råvaror och komponenter som krävs för att tillverka produkten och hur mycket enerigi och övriga förbrukningsmaterial som går åt. Därefter följer man upp varje komponent. Man fortsätter så tills man funnit hur alla flöden av material och energi ursprungligen utvunnits i naturen.

12 Livscykelanalys- Olika typer av påverkan Tungmetaller och dioxiner - hälsa Koldioxid och metan - Växthuseffekten Kväveutsläpp - övergödning Svavel - Försurning Varje bidrag måste beräknas det ger en siffra på bidraget till miljöpåverkan för varje utsläpp.

13 Slutsatser och nya funderingar Beräkningsprogram och kunskapsbanker som som underlättar LCA beräkningar LCA är inte en riskanalys utan ett bra sätt att skaffa sig en överblick av en produkts miljöpåverkan Idag är den sociala och etiska påverkan också väldigt viktig Finns potential för återvinning, men upp till användarna

14 http://www.youtube.com/watch?v=4KbXz- eVRJY http://www.youtube.com/watch?v=4KbXz- eVRJY


Ladda ner ppt "Ecodesign Metodik i Produktutveckling Richard From Sara Setterqvist Anna Skärdin Jesper Stenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser