Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter för vem och för vad? Ht 2014 Susanne Fransson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter för vem och för vad? Ht 2014 Susanne Fransson"— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter för vem och för vad? Ht 2014 Susanne Fransson www.diskrimineringslagen.se

2 Introduktion, bakgrund, utveckling Det historiska perspektivet Det rättsliga perspektivet Det samhällsvetenskapliga/rättssociologiska perspektivet

3 Blåa, röda och gröna rättigheter Statens skyldighet och individens rättigheter och friheter Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Hållbar utveckling, miljörättigheterna

4 Mänskliga – vem omfattas? Universella – vad betyder det? Människa/människor Det ofödda barnet? Tiggare? Mördaren? Polishästen? Träd? Miljön?

5 Rättigheter och friheter Negativa och positiva Absoluta och progressiva Individuella och kollektiva Kollisioner och begränsningar: min rättighet och din frihet

6 Sverige och folkrätten Monism Dualism: fördragskonform tolkning, transformation och inkorporering Ett exempel: Åke Green målet Europakonvention inkorporerad 1995 Barnkonventionen?

7 Regeringsformen och diskrimineringslagen 1 kap. 2 § Likabehandling och icke-diskriminering 1 kap. 9 § Likabehandling, sakligt och opartiskhet 2008 års diskrimineringslag – förbud, sanktioner och aktiva åtgärder

8 Exemplet Barnkonventionen Artikel 14 barnets bästa Artikel 10 unga lagöverträdare Tredje tilläggsprotokollet - klagorätten

9 För vem ”alla och envar”? Svenskarnas parti Demonstranter Romer Ungdomar i förorten Jürgen Habermas ”Hårdvaluta för utsatta grupper i samhället”.

10 FN:s konvention mot rasdiskriminering Artikel 4 a konventionsstaterna har en skyldighet att förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som brottslig handling straffbar enligt lag

11 Föreningsfriheten Regeringsformens 2 kap 24§, 2 st: ”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

12 För och till vad? Mänskliga rättigheter som en vision och som en nödvändig och realistisk utopi Mänskliga rättigheter på samhällsnivå och globalt? Vems ansvar? Mänskliga rättigheter i arbetet med människor Socialarbetare ett ex. på ”human rights workers” Ett rättighetsbaserat perspektiv i arbetet med människor

13 Lästips och annat Teorier om rättigheter. En antologi om mänskliga rättigheter. Sammanställd av Peter Bauhn. Mänskliga rättigheter i svensk belysning. (red.) Annika Staaf & Lars Zanderin. Human Rights and Social Work. Towards rights-based practise. Jim Ife. Västragötalandsregionens rättighetskommitté.


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter för vem och för vad? Ht 2014 Susanne Fransson"

Liknande presentationer


Google-annonser