Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANVÄNDBARHETSSTUDIE av webbsidor hos Göteborgs universitet Ellen Järborg Kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANVÄNDBARHETSSTUDIE av webbsidor hos Göteborgs universitet Ellen Järborg Kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde 2014."— Presentationens avskrift:

1 ANVÄNDBARHETSSTUDIE av webbsidor hos Göteborgs universitet Ellen Järborg Kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde 2014

2 INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI (FLOV) Webbsajten är en viktig kommunikationskanal för: Studenter Forskare Allmänhet, media & externa utvärderare GUs grafiska profil: “Stärka universitetets konkurrenskraft och optimera effekten av deras kommunikationsinsatser.” “Loggan ska stå för kvalitet & trovärdighet.” (Fredman, 2010) 2

3 KOGNITION & ANVÄNDBARHET Kognitiva förmågor: Minne, uppmärksamhet, perception, inlärning, problemlösning, beslutsfattande, emotioner, mentala modeller Neurovetenskap Hjärnan bra på att bearbeta mönster hos visuellt stimuli fMRI: röriga utrymmen = negativ effekt på förmågan att fokusera på och bearbeta information  mönsterbearbetning & visuell perception grund till designprinciper Designprinciper – generaliserbara abstraktioner synlighet, balans, gruppering, kontrast, feedback, följdriktighet, standarder, affordances (en egenskap hos ett objekt som bjuder in till handling) 3

4 ANVÄNDBARHET ISO: “The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use.” Riktlinjer & principer som definierar användbarhet: o Operationaliserar ett abstrakt ämne o Nielsen, Quesenbery, Tognazzini m.fl. Fokus på användarens behov & mål Användare kan vara olika angående: o datorkunskap, domänkunskap (universitet, forskning) & systemkunskap (FLoVs webbsida) 4

5 WEBBSIDOR Användares beteende: läser mindre online mental modell för var info. förväntas finnas o länkar, menyer, sökfunktion, hem-knapp o scannar sidor i F-mönster Trovärdighet enkel användning, tillförlitlighet, expertis, anpassning, etc. Tillgänglighet synskador och andra funktionsnedsättningar o alt.text & inställningar för textstorlek, färger, kontrast 5

6 HEAT MAPS Eye tracker visar f- mönster 6

7 PROBLEMPRECISERING Formativ utvärdering – sker under utveckling/förändring av ett system för att påverka resultatet Omfattning: De engelska sidorna för Forskning och Utbildning o möjliggör jämförelse mellan domänkunskap och användbarhet Frågeställning: What are the biggest usability problems on the research and education pages on FLOV’s website, and how can these be fixed? 7

8 METOD Frågor 1.Vilka aspekter är viktiga för ett universitets forskningssidor? 2.Vilka problem har användare när de interagerar med webbsidan? Användaranalys: info till testuppgifter & rekrytering av deltagare Heuristisk utvärdering (1, 2) - mitt perspektiv Enkät (1) - forskares perspektiv Konkurrensanalys (1) - hur gör andra universitet? Användbarhetstest (2) - användarnas perspektiv 8

9 ANVÄNDARANALYS Information från FLOV & enkätsvar från forskare Resultat – användargrupper & -mål: Studenter: kurser, utbildningar, seminarier Forskare: publikationer, forskare, projekt Allmänhet/media: vad forskarna arbetar med, hur de bidrar till samhället 9

10 HEURISTISK UTVÄRDERING Heuristiker etablerade riktlinjer för att analysera element i gränssnitt Operationaliserar utvärderingen Nielsens 10 heuristiker, (Tognazzini) Syfte: identifiera potentiella användbarhetsproblem inspirera testuppgifter +formulera testuppgifter, snabb uppfattning om sidornas struktur ––potentiella problem - ej åsikter & beteende från verkliga användare 10

11 HEURISTIKER Nielsen: 1. Visibility of system status 2. Match between system and the real world 3. User control and freedom 4. Consistency and standards 5. Error prevention 6. Recognition rather than recall 7. Flexibility and efficiency of use 8. Aesthetic and minimalist design 9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors 10. Help and documentation 11

12 RESULTAT - HEURISTISK UTVÄRDERING Sidor saknas: lingvistik, filosofi Blandat språk Eng-Swe Osynlig hierarki hos innehållet vänstermenyn Liten text, små bilder - dålig läsbarhet Viktig info. osynlig: individuella forskare, länkar till publikationer 12

13 Placering av länkar Mycket scrollning Otydlig informationsstruktur: inkonsekvent design mellan teoretisk filosofi & logik, seminarieinfo. 13

14 ENKÄT Syfte: forskares perspektiv (allmänt om forskningssidor, ej FLoV) inspirera testuppgifter Forskare vid GU & King’s College London 29 deltagare 10 frågor om forsknings-webbsidor vilken info de letar efter vilken info är viktig problem de har upplevt 14

15 RESULTAT - ENKÄT Viktigt: Info om forskare (80%) Kontaktuppg. till forskare (97%) Publikationer (69%) Filtrering (kommentarer) Uppdaterad info (4,6 / 5) Professionellt intryck (3,9 / 5) Etablerad forskningsinstitution (3,6 / 5) Tilltalande design (3,3 / 5) 15

16 RESULTAT - ENKÄT Mindre viktigt: Video och audio material (17%) Generell info om samarbeten (24%) Info om institutionen (20%) Forskningslabb (7%) Upplevda problem: Hitta information/navigera (50%) Visualisera info.struktur (30%) Hitta publikationer (40%) Brutna länkar (50%) Kommentar: “I usually don’t have the patience to look at a video. Sometimes I look for photos if I am going to meet someone” 16

17 KONKURRENSANALYS av andra universitets webbsidor Syfte: Undersöka olika designlösningar för liknande uppgifter & innehåll Bidrar med info till: användaranalysen testuppgifter rekommendationer & designförslag Resultat: Stor skillnad på menystruktur, ”luft” & harmoni i rutsystem Minimalism – skiljer sig mellan universitet Antal bilder & white space 17

18 ANVÄNDBARHETSTEST Deltagare student & allmänhet 4 personer, engelskspråkiga Sidor på webbsajten forskning & utbildning Användbarhetskrav För att kunna mäta resultaten o 5E:n o + 10 specifika krav Quesenberys 5E:n E fficient E ffective E asy to learn E ngaging E rror tolerant 18

19 19 SPECIFIKA ANVÄNDBARHETSKRAV – (UTDRAG)

20 ANVÄNDBARHETSTEST TESTUPPGIFTER – gör användbarhet mätbart Exempel på uppgifter: Hitta publikation, forskare, seminarium, information om ansökan, etc. Före test: frågeformulär datorvana, erfarenhet av universitet & forskningswebbsidor Under test (video & audio inspelning): betygsättning av svårighetsgrad efter varje uppgift “think-aloud” (tänka högt) Efter test: frågeformulär SUS-test (System Usability Scale) – resultat kan jämföras med genomsnitt Kvantitativa & kvalitativa frågor 20

21 ANVÄNDBARHETSTEST - RESULTAT Resultat SUS-test: 64,4 (genomsnitt ≈ 70) Triangulering Av testuppgifter, observation & frågeformulär Resultat sammanställdes utefter de 5E:na + emergerande kategorier  deltagarnas betygsättning ibland skiljde sig från observerat beteendet Kvalitativ data (tänka-högt, frågeformulär) Kvantitativ data (frågeformulär) 21 Observation av deltagare (testuppgifter & beteende)

22 ANVÄNDBARHETSPROBLEM Uppdelade efter de 5E:na (användbarhetskraven) Effective: Svårt hitta information, länkar, publikationer & individuella forskare Mycket text & länkar placerade på oväntade ställen – rörigt intryck Efficient: Läsa och scrolla mycket – tog tid Gå bakåt – flera alternativ men leder inte alltid till rätt sida Engaging: Mycket text, dålig läsbarhet, svårt att scanna innehållet Få bilder 22

23 Easy to learn: 3,75 i SUS-test (5= svårt att lära) Blandat språk Dold informationsstruktur – menyer Inkonsekvent design  svårt att applicera kunskaper på andra sidor Error tolerant: Återhämta sig från fel – bakåtknapparna i webbläsaren o Ingen hjälp av vänstermenyn Inga varningar när sidor (som inte är FLoV) öppnas i samma tabb o länkar till publikationer öppnar GUP  svårt att hitta tillbaka 23

24 Språk: Vad står FLoV för? o GU, GUP, FILUR, JAF33, etc. Navigering: 3,5 av 5 (5= very easy) i eftertest-frågor Användarna förväntade sig hitta info i vänstermenyn – inte längst ner på sidorna Länkar på högersidan (publikationer) är osynliga Användare scrollar inte alltid  missar information 24

25 JÄMFÖRELSE Mellan användbarhetstest, enkät, heuristik utvärdering Navigering: Forskningssidor & utbildningssidor – samma svårigheter Svårt: var de befinner sig & hur de hittar tillbaka (enkät: 30%, test: 40%) Layout: Inkonsekvent layout mellan sidor förvirrar användaren Viktig info placerad till höger eller nedanför vecket Hitta information: Skillnad mellan deltagare (långa vs. korta vägar), möjliggör flexibelt användande Seminarier Publikationer Individuella forskare  länk till forskare leder till all personal o Personliga sidorna tydliga – men svårt att hitta till dem 25

26 Sökningar: Enkät: filtrera publikationer o inget alternativ hos FLoV (endast GUP) o 2 olika länkar till publikationer – otydligt Enkät: filtrera personal efter ämnesområde o personal-lista gå inte att filtrera Språk: Enkät: professionalitet viktigt o blandning av språk på sidorna o namn på länkar ibland otydligt o Vad är FLoV? Länkar: Enkät: 50% upplever brutna länkar som vanligt problem o hittades - negativt för trovärdigheten 26

27 REKOMMENDATIONER + Positivt: White space Färgerna Inte plottrigt Seriöst intryck Rekommendationer: lägg till sidor som saknas fixa språk (Eng, länkar) ändra till expanderande vänstermeny lägg till “publikationer”, “forskare” och “forskningslabb” i vänstermenyn förklara GU, FLoV, GUP lägg till rubriker i texten, skapa luft  mer lättläst dela upp info på olika sidor, minska scrollning fler bilder (engaging) möjlighet att filtrera forskare efter ämnesområde öppna sidor som inte är FLoV i ny tab/fönster, ikoner på länkar 27

28 REKOMMENDATIONER – (UTDRAG) 28

29 FORSKNING - STARTSIDA 29

30 FORSKNING - PERSONAL 30

31 SLUTSATSER GUs grafiska profil loggan ska stå för kvalitet & trovärdighet stärka universitetets konkurrenskraft & optimera effekten av deras kommunikationsinsatser  ej helt uppfyllda Vilka frågor har besvarats? Vilken info är viktig för forskare Navigering – hur hittar användarna information Användbarhetsproblem Tack till Patrick Fasthén (HIS) & Simon Dobnik (FLoV) 31

32 INSPIRATION - PERSONAL 32 Stockholm Harvard

33 INSPIRATION - VÄNSTERMENY 33 Utrecht UCL

34 34 INSPIRATION - FÖRSTASIDA UCL Massachusetts


Ladda ner ppt "ANVÄNDBARHETSSTUDIE av webbsidor hos Göteborgs universitet Ellen Järborg Kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser