Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linnéa Anglemark Språkverkstaden Muntliga framställningar Att presentera sitt ämne inför publik 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linnéa Anglemark Språkverkstaden Muntliga framställningar Att presentera sitt ämne inför publik 1."— Presentationens avskrift:

1 Linnéa Anglemark linnea.anglemark@nordiska.uu.se Språkverkstaden Muntliga framställningar Att presentera sitt ämne inför publik 1

2 Jag ska tala om.... Att förbereda en presentation Att hålla en presentation Visuella hjälpmedel Att presentera i grupp 2

3 Att förbereda en muntlig presentation Vad vill du att dina åhörare ska få veta? Vad behöver de veta? Vad vill de veta? Vad vill du tala om för dem? 3

4 Vad är presentationens syfte? –informera –övertyga –roa –redovisa Hur uppnår jag bäst det syftet? –språklig nivå –disposition/upplägg –exempel 4

5 En muntlig presentation av ett projekt är inte samma text som den skrivna rapporten! 5

6 Skriven text kontra talad text SkrivenTalad Komplexa meningarEnkla meningar SkiljeteckenPauser Mer formellMindre formell Enbart ordOrd, kroppsspråk, tonfall Osynliga reaktionerSynliga reaktioner Läsaren kan läsa omÅhöraren kan inte lyssna om 6

7 Vad ska tas med? Välj ut centrala poänger/fakta och planera presentationen runt dem Kom ihåg att ta med tillräckligt mycket bakgrundsfakta 7

8 Åhörarna Vilka är det som sitter i publiken? –Vad kan jag förvänta mig att de redan vet? –Vilken bakgrundsinformation behöver de för att förstå vad jag pratar om? t ex historisk bakgrund, förklaring av terminologi, förklaring av metod... 8

9 Ha ett logiskt upplägg, precis som i en skriven text. Ha med tillräckligt mycket detaljer – men inte för mycket! 9

10 Inledning –syfte vad ska jag prata om? (översiktligt) –bakgrund, motivation varför är detta viktigt/intressant? definiera terminologi –sammanhang Data –exakt vad som har undersökts Metod 10 Logiskt upplägg – exempel (1 / 2)

11 Resultat –bygger på dina data och din metod –inkluderar en diskussion av resultaten –visar varför resultaten är signifikanta, intressanta, och viktiga Avslutning 11 Logiskt upplägg – exempel (2 / 2)

12 Länkar i presentationen ”Jag kommer att nämna tre typer av x, nämligen...” ”Nu övergår jag från att tala om x till att tala om y” ”Till skillnad från vad jag sa nyss om x, så har y följande egenskaper...” Var lite tydligare än vad du tror behövs! 12

13 Språket i presentationen Det är viktigt att hålla sig på rätt nivå –ledigt och inte tillkrånglat –korrekt terminologi –lätt att följa med för åhörarna, utan att bli för simpelt Mellanting mellan talad och skriven text: text som skrivs för att talas 13

14 Detaljnivå Ha med tillräckligt mycket detaljer – men inte för mycket! –Tillräckligt för att sammanhanget ska bli klart –Inte så mycket att helheten försvinner Använd exempel –från dina data –från dina resultat 14

15 Upprepning är lärandets moder Repetera de viktigaste punkterna Det som sägs först och sist är lättast att ta till sig och minnas för publiken ”Se åt båda hållen” när du byter ämne: anknyt till det sista du sa i förra delen och det första du ska säga i nästa del 15

16 Att framföra sin presentation 16

17 Att presentera Väck åhörarnas intresse Få åhörarna att minnas vad du säger Gör intryck på åhörarna 17

18 Att presentera Väck och bibehåll åhörarnas intresse Håll presentationen på rätt nivå (inte för formell, inte för informell) Ställ frågor till åhörarna (kanske) Krydda med humor Var medveten om att alla dina åhörare inte kommer att lyssna koncentrerat hela tiden 18

19 Att presentera Få åhörarna att minnas vad du säger Undvik att ta med för många detaljer Börja med en kort introduktion Avsluta med en sammanfattning Repetera viktiga poänger 19

20 Att presentera Gör (positivt) intryck på åhörarna Visa att du är intresserad av ämnet och har något viktigt att säga Det är lättare att tala om ett ämne man verkligen behärskar Öva framförandet! Tala tydligt och inte för snabbt. Tänk på åhörarna som sitter längst bak. Säger du fel så rätta till det och gå vidare 20

21 Hålla tiden Det är viktigt att hålla sig inom den givna tidsramen Öva genom att ge presentationen högt, inte bara läsa igenom den tyst för dig själv En Powerpoint-presentation kan användas som hjälpmedel för att hålla tiden Förbered en avrundning Var förberedd på frågor från åhörarna 21

22 Att presentera på främmande språk Öva många gånger! Se till att du vet hur de viktigaste facktermerna uttalas Att tala tydligt och inte för snabbt är extra viktigt när man talar ett främmande språk 22

23 Kroppsspråk Se säker ut! Försök att tala utan att läsa från ett papper......men att ha ett papper med stödord är bättre än att tveka och komma av sig Tala till dina åhörare (inte till lampan i taket eller till bildskärmen bakom dig) 23

24 Kroppsspråk Olika människor använder olika mycket kroppsspråk Kom ihåg: Du talar om ett intressant ämne, inför intresserade åhörare! 24

25 Nervositet och talängslan De allra flesta känner nervositet när de ska tala inför en grupp Nervositeten kan minska när –man är väl förberedd –man har fått lite erfarenhet av att presentera Det är inte sant att –presentationen måste vara perfekt –vissa människor kan tala inför grupp och andra inte –alla kan se hur nervös man känner sig, och tycker man är löjlig (två fel!) 25

26 Nervositet och talängslan Tänk på din andning – andas med magen Försök att titta på olika personer i publiken Är du jättenervös kan det hjälpa att fokusera på en person som ser positiv och intresserad ut Som åhörare kan du också tänka på att se intresserad ut 26

27 Nervositet och talängslan Undersökningar har visat att mellan 14% och 25% av alla studenter har någon grad av talängslan (starkare än nervositet) Dina lärare är medvetna om detta och tycker inte att det är konstigt Det går att få hjälp t ex via Studenthälsan 27

28 Visuella hjälpmedel Olika typer av visuella hjälpmedel –PowerPoint/Prezi/Keynote –Overhead –Papper (handout) –Film/ljudklipp Fundera över vad du vill använda, och varför! 28

29 Visuella hjälpmedel Varför använda PowerPoint/Prezi? understryka centrala fakta göra presentationen mer varierad 29

30 En PowerPoint kan inte ersätta en muntlig framställning eller en skriven rapport/uppsats – den förstärker dem! 30

31 Visuella hjälpmedel är bra för att visa –terminologi –namn –siffror –exempel –figurer (förstås) 31

32 Det du säger och det du visar måste stämma överens Du bör nämna allt som står på bilden (men måste inte läsa det ordagrant) 32

33 Koorekturläs din PowerPoint- presentation! Läsbara bilder – går det att se dem från hela rummet? Tumregel: Två steg från skärmen 33

34 Korrekturläs din PowerPoint- presentation! Läsbara bilder – går det att se dem från hela rummet? Tumregel: Två steg från skärmen 34

35 Använder du illustrationer så ska de vara relevanta

36 Antal bilder För många – åhörarna har inte tid att läsa För få – risk att varje bild blir överlastad Ju mer innehåll en bild har, desto mer tid måste den få, i synnerhet för siffror, tabeller och figurer Om bilden innehåller mycket information finns det en risk att åhörarna läser i stället för att lyssna 36

37 Jätteviktig tabell 37

38 38

39 39

40 40

41 Probability of a type 1 error as a function of the number of observations per subject (Rietveld et al. 2004 p. 354) 41

42 42

43 Tala till publiken, inte till PowerPoint- presentationen! Om du tittar upp på skärmen bakom dig så gör det snabbt och helst inte medan du talar. 43

44 Kontrollera i god tid att dina hjälpmedel funkar i den sal du ska tala i! Finns dator? Kan du koppla in din egen dator? Fungerar projektorn? Ser presentationen ut som du tänkt dig när den visas på skärmen? 44

45 Att presentera i grupp Gemensamt ansvar –sätt samman presentationen tillsammans –fördela ansvaret någorlunda lika, men ta vara på gruppmedlemmarnas olika styrkor –båda (alla) måste kunna allt material 45

46 Att presentera i grupp Förbered er som grupp och öva framförandet tillsammans Ha koll på vem som ska göra vad –presentera olika delar –byta bild, peka på skärmen Tänk på hur ni ska lämna över mellan varandra –här kan man också länka! 46

47 Att presentera i grupp Det är ofta bra att dela upp presentationen så att man talar om olika delar När en person talar ska den andre inte ta fokus och distrahera åhörarna Däremot kan det funka bra att den andre pekar på saker på skärmen 47

48 Sammanfattning Din muntliga presentation är inte samma text som din skrivna rapport Tänk på dina åhörare medan du planerar presentationen Du talar om ett intressant ämne inför en intresserad publik! PowerPoint och andra hjälpmedel kan komplementera men inte ersätta den muntliga presentationen När man presenterar i grupp är det viktigt att dela på ansvaret, och att inte distrahera publiken när någon annan i gruppen talar 48

49 Tack för er uppmärksamhet! 49


Ladda ner ppt "Linnéa Anglemark Språkverkstaden Muntliga framställningar Att presentera sitt ämne inför publik 1."

Liknande presentationer


Google-annonser