Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys- och planeringsperiod 1-9 mån Avslutningsfas 1-3 mån Genomförande 2-3 år Förstudie RESULTAT EFFEKTER Avstämning med ESF Vad kännetecknar en förstudie?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys- och planeringsperiod 1-9 mån Avslutningsfas 1-3 mån Genomförande 2-3 år Förstudie RESULTAT EFFEKTER Avstämning med ESF Vad kännetecknar en förstudie?"— Presentationens avskrift:

1 Analys- och planeringsperiod 1-9 mån Avslutningsfas 1-3 mån Genomförande 2-3 år Förstudie RESULTAT EFFEKTER Avstämning med ESF Vad kännetecknar en förstudie?

2 Identifierat nödvändiga system & strukturer för långsiktig matchning & kompetensförsörjning inom inriktningen – nationellt, regionalt & lokalt Vidareutvecklat goda kontakter med relevanta parter nationellt, regionalt & lokalt samt förankrat ovanstående behov Presenterat ett möjligt/flera möjliga genomförandeprojekt baserat på de två ovanstående punkterna Vilka resultat vill ESF se av förstudien?

3 Vad behöver vi göra då? Identifiera och samla relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå för långsiktigt utvecklingssamarbete – nationell ”Think tank” och regionala/lokala utvecklingspartnerskap Tillsammans kartlägga problem och dess orsaker (studier, workshops, dialogmöten intervjuer mm) Dokumentera! Bevaka och analysera omvärlden – Tidigare och pågående initiativ och utvecklingssatsningar på strukturell och operativ nivå Tillsammans undersöka prioriterade områden och undersöka vilka förutsättningar som finns att bedriva förändringsarbete Nationell styrning i kombination med prioriteringar underifrån Ett sammanhållet förstudiearbete Hitta gemensam metodik

4 Partnerskap för kompetensförsörjning i VO-branschen – nationell, regional och lokal nivå

5 Strukturell nivå Beslut om inriktning i dialog med ESF Ägarskap – nationellt partnerskap Styrning Organisering Operativ nivå -Regionalt -Lokalt Avgränsat förstudie- område Regionala och lokala partnerskap RESULTAT EFFEKTER Förstudien – förutsättningar

6 Samverkansstruktur Föreningen VO-College Regionala styrgrupper och processledare/samordnare Lokala styrgrupper och VO-College

7 Aktivt ägarskap Strategisk styrning Kompetent ledning Engagerade deltagare Målgrupper med inflytande Krävande finansiärer Organisera för hållbarhet UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

8 Underområden i förstudien Lärande arbetsplatser och jämställdhet och bättre könsbalans Handledning, språkstöd, validering, karriärvägar, attraktiv arbetsgivare, jämställda arbetsplatser, arbetsplatskultur som stödjer lärande, professionell yrkesroll, genusmedvetande/normkritik Nya utbildnings- och rekryteringsvägar och bättre könsbalans Fördjupad kunskap om hur rekrytering går till, samverkansmodell AF-AG, utveckling av YA, attitydförändrande rekrytering, anställningsbarhet för andraspråkstalare, kunskap om arbetslösas och invandrares attityder, preparandstudier för YH, samordning integration/SFI/personalförsörjning i kommunerna

9 Kopplingen utbildning – verksamhet och bättre könsbalans Utvecklad samhandling, utbildningsmoment på arbetsplatsen, validering, handledare medverkar/medbedömer, kvalitetssäkrad modell för introduktion APL/LIA, samarbetsformer SFI/arbetsplats

10 Södra Norrland Gävle- borg UppsalaÖrebroKrono- berg GRSkåne Område 1 XXXXXXX Område 2 XXXXX Område 3 XXX YAXXXXXX Bryta könssegr. XX Översikt utvecklingsområden


Ladda ner ppt "Analys- och planeringsperiod 1-9 mån Avslutningsfas 1-3 mån Genomförande 2-3 år Förstudie RESULTAT EFFEKTER Avstämning med ESF Vad kännetecknar en förstudie?"

Liknande presentationer


Google-annonser