Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minnesanteckningar Hälsovalsråd 2015-08-27 Lars Gohde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minnesanteckningar Hälsovalsråd 2015-08-27 Lars Gohde."— Presentationens avskrift:

1 Minnesanteckningar Hälsovalsråd 2015-08-27 Lars Gohde

2 Närvarande och de som anmält förhinder Närvarande Bengt Hansson Anders Olofsson Marjola Kock Gertrud Berglund Ulrika Thufvesson Staffan Skogar (Isabel Lindgren) Mia Mossberg Anders Olsson Vendela Englund Burnett Lars Gohde Förhinder Ann-Sofie Dahlberg Eva Bergqvist Berit Bryske Petter Nordenhäll Kerstin Karlsson Karin Malmqvist (Sjukvårdens ledningsgrupp) Gäster Ann-Charlott Holmen, Sjuksköterska Hud

3 Värmlands Folkblad 2015-08-26 ”Det finns betydande skillnader I länet som är oacceptabla och oförklarliga, säger Olle Wiik, smittskyddsläkare vid CSK och ordförande för Smittskydd Värmland”.

4 Dagordning Föregående minnesanteckningar ACG-Cosmicinförandets påverkan, Kl 14:00- Solskyddsprevention, Brief intervention Nät KBT Differentierat läkarintyg ACG och de mest vårdtunga UM 2016 FFU 2016 – Budget Ny VC Kasernhöjden, marknadsföring, listning

5 Vård- central Sjukhus Profdoc Cosmic Vård- central Sjukhus Epikris Diagnoser Rave Diagnoser Datalager Diagnoser ACG Diagnoser ACG Diagnoser Flöde före Cosmic Flöde efter Cosmic (Sjukhusdiagnoser syns för vårdcentralen och ingen extra registrering sker och antalet diagnoser i ACG-beräkningen minskar) ACG – Cosmicinförandets påverkan

6 Solskyddprevention Se separat bildspel.

7 Brief intervention, Bengt Hansson Upphandling har skett med hjälp av pengar från Försäkringsmedicinska kommittén av två privata vårdgivare som hanterar Brief Intervention, Mats Dahlin och Mats Wennsmark.

8 Övriga punkter Bengt Hansson Differentierat läkarintyg Under hösten kommer Försäkringskassans olika handläggare att börja med att ta kontakt med resp vc ( koordinatorn) för att kunna delta på ett MBT o berätta om det förenklade sjukintyg som vi läkare kommer att kunna skriva framöver – F.k. kallar detta ”differentierat intygande”. Läkarkåren har i flera år tyckt att de e onödigt att fylla i ruta 4 (funktionsnedsättning) o ruta 5 (aktivitetsbegränsning) vid en sannolik enklare kort linjär sjukskrivning. Nu får vi möjlighet till detta. Om ni e rel säkra på att sjukskrivningen blir kortare än 8 veckor – så räcker det att skriva ”E” i ruta 4 och 5 på läkarintyget. Men ni får inte börja med detta förrän F.k. handläggaren varit hos er och diskuterat detta. F.k. börjar med vc i västra Värmland i sept, och fortsätter med vc i norra Värmland i november och resterande vc i början av 2016 MEN – om ni tror att det blir en längre ”icke-linjär” sjukskrivning – så kontakta snarast pat`s fhv, chef eller Arbetsförmedlingen för att påskynda rehab o förkorta sjukskrivningen.

9 Nät KBT, Bengt Hansson Den psykiska ohälsan har ökat tydligt ett antal år. Vi försöker möta den med beprövade behandlingsmetoder – samtal och läkemedel. För att få fler ”verktyg i vår behandlingsarsenal” inför vi successivt Brief Intervention på vc i länet. I höst ska vi pröva ytterligare en metod – KBT via nätet för pat med mild/måttlig ångest. Det finns ett bildspel som inkluderar en film (drygt 3 min ) som ni kan se och disk på ett APT på vc. Har ni frågor efter de, kan dom ställas till projektledaren Lena Lindström eller mig. På ALLMötena 16.15 21 och 29 okt kommer vi att presentera/diskutera detta också – men då e de alltför sent för att börja skicka remisser till Psykologenheten, som i detta pilot projekt är behandlare. Lova inte pat att ”få” KBT via nätet – behandlande psykolog Anna Lena Flygare avgör det och kontaktar er eller vc´s MBT´s koordinator om pat inte är lämplig för den behandlingsformen. Detta är ett projekt för att testa organisationen ( själva behandlingen är och man vill ha 10 – 15 patienter att börja med. Hjälp Psykologenheten att hitta dem!!!! Behandlingen påbörjas i slutet av november, men Psykologenheten vill gärna få remisser redan nu Högkostnadsskyddet gäller – nu 1.100 kr.

10 ACG och de mest vårdtunga Nya funktionsbeskrivningar för samordnande sjuksköterska har skickats in av egenregin. Listor från ACG ska testas under hösten.

11 Läkemedel -0,38% Generellt + 2,0%

12 Ungdomsmottagningar 2016 Förslag är att ersättningsmodellen 2016 är lik dagens modell.

13 Kasernhöjden Start 2 november Passivlistade omfördelas 1:a november Körning gamla områden (månadskörning oktober) 1:a körningen för Kasernhöjden (månadskörning november (test) i december. Listningsblanketter kan börja lämna in nu, all listning sker centralt. Tidigare vårdcentraler inom området får inte nyttja adressregister för passivlistade utan all marknadsföring får vara generell. (Lars får förtydliga varför) Brev bör skickas ut av Vårdvalenheten till de passivlistade som blir omlistade.


Ladda ner ppt "Minnesanteckningar Hälsovalsråd 2015-08-27 Lars Gohde."

Liknande presentationer


Google-annonser