Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öka tempot i redaktionens digitala utveckling Hyr in en redaktionell coach för förändringsarbetet Som hjälper er att… - Identifiera och konkretisera mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öka tempot i redaktionens digitala utveckling Hyr in en redaktionell coach för förändringsarbetet Som hjälper er att… - Identifiera och konkretisera mål."— Presentationens avskrift:

1 Öka tempot i redaktionens digitala utveckling Hyr in en redaktionell coach för förändringsarbetet Som hjälper er att… - Identifiera och konkretisera mål - Kartlägga kompetens och resurser - Formulera handlingsplan med mål och delmål - Fokusera på det dagliga redaktionella arbetet - Löpande utvärdera och styra förändringsarbetet 08-554 205 40 | www.media720.se

2 I digital förändring Ni arbetar förmodligen med att anpassa det redaktionella arbetet efter en allt mer digital värld. Ni utvecklar nya metoder och arbetssätt och tar fram produkter i digitala kanaler som webb-tv, bloggar och innehåll anpassat för mobila enheter. Går ert förändringsarbete tillräckligt snabbt? Finns rätt fokus med tanke på det vanliga arbetet som ska göras? Är alla medarbetare med på tåget? Om inte, är det både lönsamt och inspirerande att hyra in en erfaren redaktionell coach. För att lyckas med att utveckla det redaktionella arbetet krävs inte bara ekonomiska och personella resurser utan också kulturförändringar i organisationen och chefer som är duktiga på just förändring. Vi som arbetar med förändringsarbete på redaktioner ser att det ofta tar alldeles för lång tid att nå mål och delmål. Erfarenhet och fokus ger resultat För att öka tempot, undvika felsatsningar och ta fram funktionella lösningar rekommenderar vi att ni tar in en redaktionell coach under en begränsad period. En konsult med många års egen erfarenhet av att leda redaktionellt förändringsarbete. Så går det till Inledningsvis kommer din redaktionella konsult att göra en analys av nuläget. - Var står ni idag i ert förändringsarbete? - Önskad målbild? - Organisationsstruktur? - Hur arbetar ni idag och i vilka kanaler? - Kompetensinventering på redaktionen Därefter fortsätter det praktiska arbetet på redaktionen. - Vi arbetar och utvärderar tillsammans - Lär oss och implementerar nya verktyg och arbetssätt -Täta uppföljningar för att förvissa oss om vi är på rätt väg Vi arbetar parallellt med att stärka det individuella ledarskapet och gruppdynamiken. Bara analys eller rådgivning? Beroende på ert behov kan vi naturligtvis även erbjuda delar av momenten ovan. Oavsett om behovet är en genomlysning av organisation och kompetens eller om ni behöver rådgivning kring val av strategi finns vi tillhands. Fler fördelar med att hyra in konsult Snabbhet & erfarenhet - Du får snabbt tillgång till en konsult som förstår din verksamhet och omgående blir produktiv. Resultat & leverans - Konsulten är van att bli utvärderad baserat på resultat och vet hur man levererar. Överföring av kunskap - Konsulten överför sin kunskap, sina kontakter och erfarenheter till teamet. Objektivitet - Konsulten har känsla för era värderingar och värdegrunder men begränsas inte av intern företagspolitik. Kostnadseffektivitet - Du betalar bara när vår konsult är på plats. Minimal administration eftersom allt faktureras månadsvis. Diskretion - Dina företagshemligheter är i tryggt förvar eftersom konsulten skriver på omfattande sekretessavtal. Plats Uppdraget sker alltid på plats hos dig och i den dagliga verksamheten. Ersättning Vi tillämpar både fast ersättning och timersättning beroende på uppdragets omfattning. Bokning och kontakt För ytterligare information kontakta Urban Rybrink. 08-554 205 34, urban.rybrink@media720.se, eller Magnus Wallén, 08-554 205 45, magnus.wallen@media720.se. urban.rybrink@media720.se magnus.wallen@media720.se 08-554 205 40 | www.media720.se


Ladda ner ppt "Öka tempot i redaktionens digitala utveckling Hyr in en redaktionell coach för förändringsarbetet Som hjälper er att… - Identifiera och konkretisera mål."

Liknande presentationer


Google-annonser