Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionutredningen Avrapportering vid Ordförandekonferensen 2016 SDF-arbetsgrupp: Leif Mörkfors, Ingemar Nymark, Emma Magnusson, Bertil Pettersson, Dennis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionutredningen Avrapportering vid Ordförandekonferensen 2016 SDF-arbetsgrupp: Leif Mörkfors, Ingemar Nymark, Emma Magnusson, Bertil Pettersson, Dennis."— Presentationens avskrift:

1 Regionutredningen Avrapportering vid Ordförandekonferensen 2016 SDF-arbetsgrupp: Leif Mörkfors, Ingemar Nymark, Emma Magnusson, Bertil Pettersson, Dennis Zachariasson, Jan Wiede

2 Presentation Grupparbete Diskussion

3 Varför Region? – ”utmaningar nu” 21 SDF som är mycket olika i storlek Skåne har 2517 licenser, Medelpad har 98 Två små distrikt har ”gett upp” Det skiljer stort mellan olika SDF i engagemang och möjlighet att genomföra aktiviteter Svårt att hålla en enhetlig linje över hela landet Demokrati vid SvBF årsmöte 280 licensierade per röst i Skåne 80 licensierade per röst på Gotland

4 Varför Region? – ”bra nu” Bra som det är, lokalt samarbete med DF m.fl. Centralisering är inte bra, långt till makten Det blir stora geografier Svårt att få till möten redan i dag Långt till klubbar, hallar Låt de som vill bilda region Regioner inom olika verksamhetsområden istället

5 Erfarenheter från andra SF Utmaningarna ser likadan ut för andra Bågskytte Gymnastik Simning Golf Flerparten positiva till förändringen Golfen genomförde inte regionalisering Simning först en del negativt nu positivt Nytt mötessätt (tele/video) istället för fysiskt - positivt Homogenare arbetssätt i hela landet Bra med anställd resurs Arbete för att behålla bidragsnivåer Svårare att hålla kontakt lokalt Mer resurser att arrangera tävlingar, läger, utbildning

6 Utfall av remissen Vi stödjer tanken på en ny organisation med 6-8 regioner istället för dagens SDF Ja11 SDF64% av rösterna Nja 3 SDF13% av rösterna Nej 7 SDF23% av rösterna Justerad efter ny info under konferensen och en felläsning från vår sida. Två SDF flyttade från Nja till Nej Kompletterad med SDF-inställningen i remissen.

7 Frågor/kommentarer från remissen Geografi Regionerna blir stora, fysiska möten svåra Åsikter om gränser/indelning Ekonomi Olika ekonomiska förutsättningar för olika SDF Hur hantera nuvarande kassor vid övergången Hantering av SDF ’ens historik/arkiv Hur hantera DM, andra tävlingar, lokalserier -SDF har ca 8.000.000 kr i eget kapital -160-1.035 kr/licens (SDF) -490 kr/licens i snitt -350-817 kr/licens (regionförslag)

8 Regionerna (så här kan det bli….)

9 Organisation – Enhetligt och engagerat Likadana organisationer, stadgar mm Styrelse (ordförande, sekreterare, kassör), fyra ledamöter, två suppleanter, adjungerade efter behov Kommittéer (Rekrytering, Ungdom, Utbildning, Serie/tävling, ?) Initialt representation från alla gamla SDF Anställd personal Service till styrelsen i regionen Stöd vid rekryteringsaktiviteter Administration, inbjudningar, anmälningar, rapporter Web, Facebook Kontaktpunkt för hallar/föreningar/bowlare Kontakt med media

10 Möten – Mindre tidskrävande, ny teknik Inom regionen Telefon/video-möten Få fysiska möten Styrelsemöten Kommittémöten Årsmöte Mellan regionerna Samarbete med ”grannar” inom olika områden Nationellt SvBF årsmöte  merparten av regionernas ledamöter – ca halverat antal deltagare mot i dag SDF-konferens  flera temaforum (rekrytering, ungdom, utbildning, kansli och liknande efter behov) Ordförandekonferens  två förstärkta SvBF styrelsemöten Telefon/video-möten inom projekt, verksamhetsområden eller liknande efter behov

11 Geografier – Färre och jämnstora 6 regioner Fem jämnstora regioner Norra regionen är 60% av övriga i mängden licenser Norra regionen är över halva Sverige i yta 7 regioner Dela norra regionen i två Mindre ytor, två mycket mindre regioner än övriga fem 8 regioner Utbildningsregionerna FÖRSLAG

12 Framtiden – Mer bowling, mindre administration Frigöra resurser från styrelsearbete till bowlingaktiviteter Många resor till möten ersätts av telefon/video-möten SvBF årsmöten med färre deltagare där är alla regioner är aktiva Temaforum inom olika områden Fler rekryteringsaktiviteter, utbildningar, läger mm Mer utåtriktad kommunikation Anställd personal på regional nivå

13 Grupparbete Alla frågor/tankar/idéer om regioner Svårighet att engagera folk till styrelsen – avstånd Regionsindelningen Norrland problematisk Tappar den personliga kontakten med klubbar Problem med ekonomisk fördelning Påverkan av regionsindelningen Regionstyrelse med lokala ”SDF” konstellationer

14 Skapa så det går att ha anställd personal som resurs Prioritera verksamheten före administration-korta avstånd Vad händer med verksamhet som fungerar bra idag Svårighet idag att välja styrelse i SDF Konsekvensanalys vilka är målen/syftet Närheten är viktig Frigöra SDF-ledare i en ny organisation ger mera föreningsledare

15 Fortsatt arbete… Samarbete med SISU Ta fram förslag till Förbundsmötet 2016


Ladda ner ppt "Regionutredningen Avrapportering vid Ordförandekonferensen 2016 SDF-arbetsgrupp: Leif Mörkfors, Ingemar Nymark, Emma Magnusson, Bertil Pettersson, Dennis."

Liknande presentationer


Google-annonser