Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 29 september 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 29 september 2010."— Presentationens avskrift:

1 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 29 september 2010

2 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29

3 Erasmus

4 Erasmus Kalendarium 2010 15 oktober - slutrapportering för Erasmusmobilitet 2009/10 19 oktober - Informationsmöte om centraliserade programdelar inom LLP 30 november - Introduktionsdag för nya handläggare 2011 Februari – ansökan för att anordna EILC Februari – ansökan för centraliserade Erasmusprojekt Mars – Brysselresa för lärosäten Mars - ansökan för Erasmusmobilitet och Intensivprogram 1 april - Interimsrapportering för Erasmusmobilitet 5-6 maj – Programdagarna (Hasseludden, Stockholm) Juni - Ansökan EUC

5 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Kalendarium 2011 September - Erasmusansvarigmöte 15 oktober – Slutrapportering Erasmusmobilitet Oktober – Europeiskt kontaktseminarium för Erasmus intensivprogram (IP) i Sverige

6 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Slutrapportering -överföringar mellan mobilitetsdelar Slutrapportering -överföringar mellan mobilitetsdelar SM:Max 20 % av SM-budgeten för studier (SMS) och max 20 % av SM-budgeten för praktik (SMP) kan överföras till varandra. ST:Max 20 % av STA-budgeten för lärarmobilitet - undervisningsuppdrag och max 20 % av STT- budgeten för personalfortbildning (staff training) kan överföras till varandra ST:Max 20% av den totala ST-budgeten (STA+STT) kan överföras till SM OM:Max 20% av den totala OM-budgeten kan överföras till SM eller/och ST

7 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29

8 Erasmus Samtliga Erasmusmedel hos IPK 2010/2011: 8 943 000 euro (totalt i Europa: 435 034 000 euro) 2011/2012: 8 862 000 euro (totalt i Europa: 443 828 000 euro) Budget

9 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Kontrakt 10/11 IPK fördelar mobilitetsmedel baserat på prestation under de två föregående årens utbyte. (OBS! Antalet utbyten/studentmånader som anges i kontraktet är beräkningsgrunden inte ett absolut tal.) Medel utbetalas i två omgångar, först ca 80% sedan resterande belopp beroende av prestation beräknat på: SMS-studier – studentmånader SMP-praktik – studentmånader STA-undervisningsuppdrag - antal mobilitetsperioder STT-personalmobilitet - antal mobilitetsperioder Efter interimsrapporten tecknas nya kontrakt med samtliga lärosäten där det slutgiltiga beloppet är baserat på interimsrapportens uppgifter om prestationen under pågående läsår. (Det nya antalet utbyten/studentmånader anges i det nya kontraktet)

10 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Kontrakt 10/11 För att få en 2:a utbetalning måste man visa i interimsrapporten att man har betalt ut minst 70% av den 1:a utbetalningen.

11 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Kontrakt 10/11 Förtida återbetalningar i samband med interimsrapporteringen i april!

12 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Stipendiegränserna för studenter varierar enligt land. Det finns två grupper: Grupp1: Bulgarien, Litauen, Rumänien och Turkiet: 200-440 EUR/månad Grupp2: alla andra Erasmusländer: 200-500 EUR/månad Övergång från Erasmus-koder till ISCED-koder Nyheter inför lå 2010/2011

13 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29

14 Erasmus Beräkning av OM-medel (räknesnurran) för 2010/11 Fyll i antal utresande (SMS, SMP, STA och STT) nedan för att få reda på motsvarande OM summa Antal utresande Berättigad 0 € Antal utresandePer utresande 1-25246 26-100185 101-400123 >40062

15 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Nya länder 2011 Från läsåret 2011/2012 kommer följande två länder att vara med som normala deltagarländer: –Kroatien –Schweiz Däremot är det inte klart än med Makedonien, information kommer senare

16 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 –Medborgarskapskravet har tagits bort. Även utomeuropeiska masterstudenter får delta i Erasmusmobilitet från sommaren 2010. –Medborgare från deltagarländer är dock alltid berättigade att delta om de är inskrivna, medborgare för andra länder enbart om de bor i landet som skickar ut dem (ej Erasmus för utomeuropeiska distansstudenter)

17 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Praktik Ny regel kring tillåtna praktikanordnare Lärosätet får välja mellan två vägar att gå: a)Praktik ej tillåtet hos offentliga svenska arbetsgivare utomlands b)Lärosätet väljer att göra en personlig bedömning för varje praktikant när det gäller praktikplats -> krav för ”transnationalitet” -> även svensk offentlig Ag kan vara OK (dock aldrig svensk ambassad/representation)

18 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29

19 Erasmus Studentmobilitet (studier och praktik) 1.Studentkontrakt (underskrivet) 2.Intyg från värduniversitetet som anger studieperioden och genomförda kurser. (SMS) 3.Intyg från praktikanordnaren som anger praktikperioden (SMP) 4.Utdrag ur Ladok som visar att tillgodoräkningen har skett 5.Learning Agreement/ Training Agr. och Placement Contract 6.Studentrapport Personalmobilitet (undervisningsuppdrag och personalfortbildning) 1.Kontrakt, rekvisition, reseorder eller liknande dokumentation 2.Intyg som visar periodens längd och för undervisningsuppdrag antal undervisningstimmar 3.Teaching programme/Work plan 4.Rapport Eventuell EILC- eller IP-dokumentation a) kontroll av dokument hos IPK

20 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 b) ekonomisk granskning på plats Allt som ingår i ”kontroll av dokument hos IPK” och dessutom: Kontoutdrag för högskolans Erasmuskonto för 2009/2010 läsårs SM / ST samt eventuella EILC / IP. Utbetalningsorder inkl beslutsunderlag för stipendieutbetalningar till studenter och lärare. Eventuell tilläggsfinansiering för ovan nämnda studenter och lärare. Riksrevisionsverkets senaste revisionsberättelse för lärosätet.

21 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 c) platsbesök (inkl. ekonomisk kontroll) Allt som ingår i ”ekonomisk granskning på plats” och dessutom: Verksamhetsuppföljning: Organisation av Erasmusarbete, Studentmobilitet, lärarmobilitet, Eventuella EILC och IP Möten och diskussioner med rektorn, lärare och annan personal samt studenter som varit involverade i Erasmus Presentation av goda (men också dåliga) exempel inom Erasmus från lärosätet Tar normalt två halvdagar Platsbesöksrapport skrivs av IPK

22 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Kontroll och besök inom Erasmus under LLP Namn Kontroll av dokument Ekonomisk granskning Plats- besök EILC- gransk- ning IP- gransk ningNamn Kontroll av dokument Ekonomisk granskning Plats- besök EILC- gransk- ning IP- granskni ng BTH Konstfack Chalmers 2008 KTH 2009 Danshögskolan Kungl. Konsthögskolan Ersta Sköndal högskola 2009 Kungl. Musikhögskolan Försvarshögskolan Linnéuniversitetet 2008 2011 GIH Linköpings universitet 2010 Göteborgs universitet 2009 2010 Luleå tekniska universitet Handelshögskolan 2008 Lunds universitet 2009 Högskolan Dalarna Malmö högskola Högskolan i Borås Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Mälardalens högskola 2010 Högskolan i Halmstad 2009 Röda Korsets Högskola2008 Högskolan i Jönköping 2011? SLU Högskolan i Skövde Stockholms universitet 2009 Högskolan Kristianstad Södertörns högskola Högskolan på Gotland 2008 Teaterhögskolan Högskolan Väst Umeå universitet 2009 Karlstads universitet Uppsala universitet 2010 Karolinska Institutet Örebro universitet Örebro teologiska högsk 2009

23 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Information Jari Rusanen Tel: 08-453 72 42 jari.rusanen@programkontoret.se Helena Nicolaou Tel: 08-453 72 26 helena.nicolaou@programkontoret.se Linda Nilsson Tel: 08-453 72 84 linda.nilsson@programkontoret.se Rebecka Herdevall Tel: 08-453 72 19 rebecka.herdevall@programkontoret.se

24 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Information IPK: www.programkontoret.se/erasmus Kommissionen: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp /index_en.html Executive Agency (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

25 Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Mer statistik ligger på IPK:s webbplats: http://www.programkontoret.se/sv/Material-Dokumentation/Statistik/Erasmus/


Ladda ner ppt "Erasmus Erasmusansvarigmöte 2010-09-29 Välkomna till Erasmusansvarigmöte 29 september 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser