Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärranalys från flyg och satellit - möjligheter för detaljerad kartering och analys Mats Söderström, SLU, 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärranalys från flyg och satellit - möjligheter för detaljerad kartering och analys Mats Söderström, SLU, 2011."— Presentationens avskrift:

1 Fjärranalys från flyg och satellit - möjligheter för detaljerad kartering och analys Mats Söderström, SLU, 2011

2 Några exempel på aktuell teknik 1) LIDAR – Light detection and ranging, laserskanning (ALS) Ny höjdmodell över Sverige 2) Gammastrålning – markens naturliga radioaktiva strålning Jordarter, tungmetaller, radon 3) Reflektans i av synligt och icke-synligt ljus - vanliga satellitbilder Variation i tillväxt – skörd, markegenskaper etc

3 Mats Söderström, SLU, 2011 LIDAR/ALS – Light detection and ranging, laserskanning Ny höjdmodell över Sverige Nuvarande höjddatabanken ett höjdvärde var 50:e meter, +/- 2 m i noggrannhet Ny höjdmodell framtas m h a flygburen laserskanning 2009-2016: 2,5 m mellan höjdvärden +/- 0.5 m in z Bild från Blom Group Ny höjdmodell från laserskanning

4 Mats Söderström, SLU, 2011 Ny höjdmodell från laserskanning Foto Mats S exempel 1x2 km 2 område 800 gamla punkter 320.000 nya punkter… Helt nya möjligheter för översvämningsrisk, erosionsrisk, lutningsberäkning (nya regler för gödsling! – ej P om >10°), beräkning av markfuktighetsindex etc. - ställer nya krav på datahantering….. – Klimatrelaterade scenarier erosions risk skredärr mark- fuktighet kombination av lutnings- beräkning och TWI

5 Mats Söderström, SLU, 2011 Tillämpning i praktiken? T ex för fosforgödsling enligt SSS -principen: Infoga riskfaktorer i fosforrekommendationen och styra spridningen från digital karta (styrfil) och GPS S mart karta S mart rekommendation S mart hantering

6 Mats Söderström, SLU, 2011 Diagram: Van Egmond m fl, 2009 Mätning av naturlig radioaktivitet Gammastrålning – markens naturliga radioaktiva strålning Bergarter  jordarter, tungmetaller, radon etc Foto Mats S Foto SGU Detaljmätning med HS Mullvad K U Th

7 Mats Söderström, SLU, 2011 Jordarter - matjord Kombination av fjärranalys och traditionell markkartering Ta fram en matematisk modell som beräknar samband mellan mätdata och kontrollprover  kartera detaljerad (potentiell upplösning ≈ 20 m i dagens läge) kunskap om åkermarkens egen- skaper för optimering av: -gödsling -kalkning -läckageberäkning -erosionsrisk etc …denna typ av information saknas generellt idag och är upp till den enskilde jordbrukaren att bekosta

8 Mats Söderström, SLU, 2011 Satellitdata Reflekterat synligt och icke-synligt ljus Variation i tillväxt – skörd http://saccess.lantmateriet.se

9 Mats Söderström, SLU, 2011 Satellitdata Reflekterat synligt och icke-synligt ljus Vegetationsindex - NDVI http://www.agrovast.se/precision/ndvi Biomassa N-Sensor Vegetations- index satellit Högt Lågt mkt svag gröda

10 Mats Söderström, SLU, 2011 Sammanfattning Massor av spännande data från flyg och satellit..några exempel användbara för jordbruket: ny höjdmodell för topografi inom fält lovande jordartskartering satellitindex för tillväxtvariation http://www.agrovast.se/precision/ndvi NDVI-kartor kan man hitta på: mats.soderstrom@slu.se


Ladda ner ppt "Fjärranalys från flyg och satellit - möjligheter för detaljerad kartering och analys Mats Söderström, SLU, 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser