Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VINNOVA i korthet Bildades 1 januari 2001, som en av fyra statliga forskningsfinansiärer Myndighet under Näringsdepartementet Uppgift: Att jobba för en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VINNOVA i korthet Bildades 1 januari 2001, som en av fyra statliga forskningsfinansiärer Myndighet under Näringsdepartementet Uppgift: Att jobba för en."— Presentationens avskrift:

1

2 VINNOVA i korthet Bildades 1 januari 2001, som en av fyra statliga forskningsfinansiärer Myndighet under Näringsdepartementet Uppgift: Att jobba för en hållbar tillväxt genom att finansiera behovsmotiverad forskning och utveckla effektiva innovationssystem. Budget 2008: 1,8 miljarder (som dubbleras genom medfinansiering) Anställda: ca 180 med mångsidig kompetens Finns i centrala Stockholm

3 Fördelning av medel

4 Satsningar per sektor 2005

5 Särdrag i det svenska innovationssystemet Utlandsberoendet är stort. De stora internationella företagen dominerar FoU systemet. Småföretag investerar lite i FoU. Högskolan dominerar offentlig forskning. Institutssektorn med inriktning på att stödja utvecklingen i näringslivet är relativt sett liten.

6 Source: OECD MSTI, 2005 Per cent of GDP R&D expenditure in relation to GDP 2003

7 Utfordringer og åtgjerder i og for svensk industri Margareta Groth, Tekn Dr Senior program manager Manufacturing VINNOVA

8 Pågående satsningar i Sverige Nationella program, VINNOVA – Riktat mot företag: Forska & Väx, Produktionslyftet, Innovationslyftet (nystartat) – Program tillsammans med industrin: MERA-programmet, Stålprogrammet, Branschforskningsprogrammet för skog och trä m fl – Forskningsprogram: Effektiv Produktframtagning, Komplexa Sammansatta Produkter (dessa avslutas snart) – VINN Excellence Center: Faste Laboratory. Luleå University of Technlogy Wingquist Laboratory, Chalmers University of Technology I alla program medverkar svensk (och utländsk) industri. Inte ovanligt med norska företag.

9 MERA-programmet, andra program tillsammans med industrin Inriktning svenska program Forskningshöjd Tidshorisont Produktionslyftet Forska & Väx Forskningsprogram Effektiv Produktframtagning, Komplexa sammansatta produkter VINN Excellence Centers

10 Internationella satsningar EUREKA PRO-FACTORY etra-NET Manufuture.se – VINNOVA värd för Manufuture- konferensen 2009, 30 nov-1 dec 2009 i Göteborg Även i dessa program medverkar företag

11 Exempel, MERA i siffror Mål Bidra till svensk industris förmåga att hålla världsklass och konkurrensförmåga inom kunskapsbaserad tillverkning Framstående akademisk FoU inom produktionsämnet. Forskningsagendan vid högskolor och forskningsinstitut formas tillsammans med industrin och genomförs genom att integrera industri och akademi I projekt och program. MERA I siffror Pågår 2005 – 2008 Offentlig finansiering: 305 MSEK (VINNOVA, Nutek, VGR) Industriell finansiering: > 515 MSEK 5 industri partners, 3 offentliga partners 52 projekt har startats i programmet – De flesta projekten inriktade på tillverkningsteknik – 10 högskolor, 4 forskningsinstitut med i programmet – Mer än 50 icke-fordonsföretag deltar i i olika projekt.

12 Virtuell produktverifiering Ett exempel på FoU-område i MERA-programmet Internationellt ledande projekt inom Virtuella metoder för att säkerställa produktgeometri – Virtual Development and Verification for Geometry, Optimized production lines and Station logics – Simulation and Path Planning of Compliant Parts – Industrial Program for Geometry Assurance – Virtual Paint - Spray Painting and Sealing Total omsättning ca 11,5 M€ (approx. 100 MSEK)) på tre år, med 3,8 M€ I offentlig finansiering Samarbete mellan Chalmers, Fraunhofer-Chalmers Center, Swerea IVF, Saab Automobile/GM, Volvo Cars/Ford, AB Volvo, Scania och leverantörsföretag Nära kopplat till Wingquist VINN Excellence Center for Efficient Product Realization

13 Kommande satsningar från 2009 Fortsättning på fordonsforskningsinriktade program med delprogram inom produktionsteknik Nya strategiska satsningar på produktionsteknik, riktade direkt till universitet och högskolor

14 Forskningspolitik En ny forskningspolitisk proposition presenterades den 23 november – Nya strategiska områden, bla produktionsteknik, materialvetenskap och transportforskning – Förstärkningar av områden, nya satsningar – Går främst till universitet och högskolor, – Även en satsning på institutssektorn – Nu ett fokus på mer långsiktiga satsningar – Ökade krav på samverkan mellan olika forskningsfinansiärer

15 En svensk produktionsforskningsstrategi Framtagen av alla viktiga svenska aktörer, sammanhållet av Teknikföretagen Arbetssätt: – Identifierat viktiga utmaningar – Industri och akademi har i en gemensam process identifierat forskningsområden som kan möta dessa utmaningar Med sikte på 2020

16 Tre identifierade områden i produktionsforskningsstrategin Produktionssystem – Robusta och tillförlitliga produktionssystem – Flexibel och moduluppbyggd automation – Adaptiva produktionssystem – Virtuell fabriks- och flödesutveckling – Människans roll i produktionssystem – Kompetens, lärande och organisation i produktionen – Produktionslogistik och företagsnätverk

17 Integrerad produkt och produktionsutveckling – Produktionskrav i tidiga produktutvecklingsfaser – Metoder för virtuell produktions- och produktutveckling – Metoder för analys och optimering av produktions- och produktutveckling Tillverkningsprocesser – Bearbetningsprocesser för nya material och materialkombinationer – Virtuella utvecklingsmetoder för materialbearbetning och materialformning – Processer för yt- och värmebehandling – Tillverkningsteknik för mikro- och nano-strukturer – Mätning och mätdatahantering – Materialkarakterisering ur processperspektiv

18 Svenska Produktionsakademin Sammanslutning av de svenska produktionsprofessorerna vid universitet och högskolor Samverkar inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning Ordnar ett årligt symposium, Swedish Production Symposium, SPS Årets SPS sker i Stockholm den 18-20 november, www.sps08.sewww.sps08.se

19 Svenska Produktionskluster Ett resultat av MERA-programmet Fordonsindustri och forskare driver ett antal ämneskluster inom produktionsteknik Mer info på www.produktionskluster.se och http://extra.ivf.se/produktionskluster/www.produktionskluster.se http://extra.ivf.se/produktionskluster/ 4-5 februari 2009 hålls ett teknikspridningsseminarium inom komponenttillverkning, mer info på webben

20 Svenska produktionskluster

21 Ytterligare information om Produktionsteknisk forskning i Sverige: Margareta.Groth@VINNOVA.se www.VINNOVA.se/Produktframtagning www.VINNOVA.se/MERA www.teknikforetagen.se www.sps08.se


Ladda ner ppt "VINNOVA i korthet Bildades 1 januari 2001, som en av fyra statliga forskningsfinansiärer Myndighet under Näringsdepartementet Uppgift: Att jobba för en."

Liknande presentationer


Google-annonser