Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindkraftutbyggnad i närområdet Per Skyttner Bergvik Skog 2016-02-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindkraftutbyggnad i närområdet Per Skyttner Bergvik Skog 2016-02-16."— Presentationens avskrift:

1 Vindkraftutbyggnad i närområdet Per Skyttner Bergvik Skog 2016-02-16

2 Bergvik Skog i Sverige  2,3 milj ha mark 5,6 % av Sveriges yta  1,9 milj ha skogsmark 8,4 % av Sveriges skogsmark  Årlig tillväxt ca 7,5 milj m 3 fub  Årlig avverkning ca 6 milj m 3 fub  Stora Enso och BillerudKorsnäs partners  3 egna plantskolor  Omsättning ca 2,5 – 3 miljarder  Balansomslutning ca 36 miljarder Sjögränd Nässja Sör Amsberg FALUN

3 Bergvik äger skogen - Stora Enso och BillerudKorsnäs sköter den Bergvik  Markägare, säljer avverknings- rätter  Köper och säljer mark  Specialistorganisation som upprättar policies/riktlinjer Stora Enso/BillerudKorsnäs  Köper avverkningsrätter av Bergvik  Sköter Bergviks skog enligt Bergviks policies och riktlinjer

4 Naturvård Vitryggsområden Skogsbruket är certifierat FSC, PEFC och ISO 14000 Naturvården motsvarar 10% –generell hänsyn –drygt 100 000 ha frivilliga avsättningar Nyckelbiotoper sedan 2009 identifierat och ”skyddat” > 40 000 ha nya NB på Bergviks mark.

5 Vindkraftsverksamheten

6 Bergviks vindkraftsverksamhet Överlåtelse av byggklara projekt –Miljöprövningsprocesser –Nätanslutningar och koncessionstillstånd –Vindmätning –Lokalt förankringsarbete Arrenden ”Screening” av markinnehav för större etableringar Branschfrågor, remisser, påverkan av beslut www.bergvikskog.se

7 Vindkraftprojekt utvecklade av Bergvik Skog Jädraås 66 vkv –I drift 2012 –Arise m fl äger och driver parken Tönsen 42 vkv –Tillståndsgivet 2011 –Samprojekt med OX2 Lingbo 70 vkv –Tillståndsgivet 2012 –Detaljprojektering Svartnäs 53 vkv –Tillståndsgivet 2014 –Detaljprojektering, koncession –Vattenfall Vind driver projektet Skaftåsen 65 vkv –Tillstånd 2015, överklagat –Arise driver projektet Hälsingeskogen 83 vkv –Ansökan om miljötillstånd Ödmården 98 vkv –Miljötillstånd tillstyrkt –Ansökan om koncession

8 Vindkraft 107 vindkraftverk i drift på Bergvik Skogs mark.

9 Några samarbetspartners –Vattenfall vindkraft –Stena Renewable –Nordisk vindkraft –wpd Scandinavia –Arise –OX2

10 Status vindkraftprojekt februari 2016

11 Svartnäs-projektet Falu kommun Tillstånd till 53 verk med 180 m totalhöjd Optionsavtal med Vattenfall Vindkraft Detaljprojektering och offertarbete pågår Elanslutning 150 MW via Vattenfall Eldistribution 50 km luftledning, 130 kV till Hofors Förstärkning av ledning Hofors-Horndal Inväntar koncession för 1,5 km ledning inom Hofors Möjlig byggstart 2017 www.bergvikskog.se

12 Tönsen-projektet Bollnäs kommun OX2 driver projektet i samarbete med Bergvik Skog Ansökt om ny totalhöjd, 180 m och 27 verk Ärendet nu kungjort med remisstid till 11 mars Bedömer att miljöpåverkan minskar pga färre verk Bollnäs kommunfullmäktige måste tillstyrka Elanslutningen på 90 MW är beroende av Lingbo. 12 km luftledning till Grönviken-stationen www.bergvikskog.se

13 Lingbo-projektet Ockelbo kommun Tillstånd för 85 st 180 m höga verk Knäckfrågan har varit villkoren för nätanslutning och den planerade stamstationen i Grönviken Överprövning av Ei tog över ett år. Projektet kommer återgå till Bergvik Skog Beräknad produktionskapacitet är 660 GWh/år Möjlig byggstart 2017 www.bergvikskog.se

14 Skaftåsen-projektet Härjedalens kommun Arise driver projektet i samarbete med Bergvik MPD gett tillstånd till 41 verk med 180 m totalhöjd Tillståndet överklagat till MMD av ”båda” parter Beslut väntas under 2016. Kan överklagas vidare Elanslutning i ny stamstation i Los, Torpberget 40 km luftledning 130 kV Byggstart bedöms kunna bli 2017/2018 www.bergvikskog.se

15 Ödmården-projektet Söderhamns kommun Ansökan för 98 verk med 220 m totalhöjd Kommunal tillstyrkan gavs november 2014 Beslut väntas under 2016. Koncessionsansökan kungjord, remisstid till 5 april Elanslutning 300 MW i planerad station Grönviken 32 km luftledning 220 kV Byggstart bedöms kunna bli 2018/2019 www.bergvikskog.se

16 Hälsingeskogen-projektet Ovanåkers kommun Ansökan för 83 verk med 220 m totalhöjd Kommunal tillstyrkan avgörs i mars MPD beslut väntas innan utgången av 2016. Elanslutning 280 MW i planerad station Grönviken 40 km luftledning 130 kV Byggstart bedöms kunna bli 2018/2019 www.bergvikskog.se

17 Projekt som avslutats p.g.a kommunalt veto/inställning ProjektAnt. vkvKommunÅrOrsak Brickan34Härjedalen2011Ej tillstyrkt (ändrad inställning) Fredriksberg35Ludvika2012Kommunal inställning turism Annefors149 (70)Bollnäs2012Ej tillstyrkt (ändrad inställning) Kajsberget98Vansbro2013Ändrad inställning (opinion) Grävlingkullarna20Filipstad2015Ändrad inställning (opinion)


Ladda ner ppt "Vindkraftutbyggnad i närområdet Per Skyttner Bergvik Skog 2016-02-16."

Liknande presentationer


Google-annonser