Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NVF-kick-off-möte i Reykjavik 4 september 2008. Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Idag presenteras 1. Vad är PIARC? 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NVF-kick-off-möte i Reykjavik 4 september 2008. Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Idag presenteras 1. Vad är PIARC? 2."— Presentationens avskrift:

1 NVF-kick-off-möte i Reykjavik 4 september 2008

2 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Idag presenteras 1. Vad är PIARC? 2. Finns likheter mellan NVF och PIARC? 3. Vilka fördelar har Ni av ett samarbete? Hur skulle samarbetet kunna bli ännu bättre?

3 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Syfte med denna presentation… Att stärka banden mellan NVF-utskott och PIARCs tekniska kommittéer. Ledande NVF- utskottsordföranden/sekreterare viktiga!

4 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation NVF bildades “genom” PIARC. NVF gemensamt räknas som en nationell PIARC-kommitté. Mer än 70 nordiska medlemmar i PIARCs tekniska kommittéer. Två föreningar med liknande uppbyggnad. Gemensamt

5 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation World Road Association (PIARC)  Bildades formellt 1909  Icke-politisk, ej vinstdrivande organisation  Rådgivande organ till FN:s ekonomiska och sociala råd sedan 1970

6 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Vad gör PIARC?  Leder internationella forum: kongresser, seminarier osv.  Förmedlar goda exempel  Utvecklar effektiva beslutsunderlag  Är specialinriktad mot utvecklingsländer

7 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Medlemmar  Regeringar och nationella myndigheter  Regionala myndigheter  Organisationer  Enskilda personer

8 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Nationella kommittéer Ska bidra till att uppnå PIARC:s mål Ordnar lokala möten och konferenser Finns i 37 länder (början av 2009): Algeriet, Argentina, Australien*, Belgien, Benin, Burkina Faso, Danmark**, Finland**, Frankrike, Grekland, Indien, Island**, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kanada-Québec, Kongo, Korea, Madagaskar, Marocko, Mexiko, Norge**, Nya Zeeland*, Portugal, Rumänien, Senegal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige**, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Storbritanien, Österrike * Austroads ** Nordiskt Vägforum (NVF)

9 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Strategisk plan  Riktlinjer för aktiviteter 2008-2011  4 strategiska teman med tekniska kommittéer + Kommitté för terminologi (CTERM)

10 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Strategiska teman (2008-2011) A. Hållbart vägtransportsystem B. Förbättrat tjänsteutbud C. Säkert vägtransportsystem D. Kvalitet i väginfrastrukturen

11 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Tekniska kommittéer 17 tekniska kommittéer + terminologi 850 experter och beslutsfattare Arbetar med varierande ämnen inom området vägar och vägtransporter Tar fram underlag som stöd för beslutsfattare

12 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Strategiskt tema A: Hållbart vägtransportsystem TC A.1 Miljöskydd TC A.2 Finansiering, styrning och upphandling av väginvesteringar TC A.3 Ekonomi och samhällsutveckling TC A.4 Vägnät och tillgänglighet i glesbygd

13 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Strategiskt tema B: Förbättrat tjänsteutbud TC B.1 God myndighetsutövning inom vägverken TC B.2 Trafikstyrning och trafikledning TC B.3 Ökad mobilitet i tätort TC B.4 Tunga transporter TC B.5 Vinterväghållning

14 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Strategiskt tema C: Säkert vägtransportsystem TC C.1 Säker väginfrastruktur TC C.2 Säker väghållning TC C.3 Hantering och analys av risker i vägtransportsystemet nationellt och internationellt TC C.4 Vägtunnlar

15 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Strategiskt tema D: Kvalitet i väginfrastrukturen TC D.1 Hantering av väginfrastrukturtillgångar TC D.2 Vägbeläggningar D.2.a Egenskaper hos vägytan D.2.b Asfaltsbeläggningar D.2.c Betongbeläggningar TC D.3 Vägbroar TC D.4 Geoteknik och grusvägar

16 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Generalsekretariatet i Paris Personal: 13 personer, därav 5 tekniska rådgivare. En teknisk rådgivare från de nordiska länderna (Norge, Sverige och Finland) representerar NVF (sedan 1996). Generalsekreterare: Jean-François CORTÉ Vice generalsekreterare: Franck CHARMAISON Teknisk rådgivare (NVF) : Fredrik FRIBERG

17 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation PIARC på webben: www.piarc.org

18 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Presentation med rapportarkiv på NVFs hemsida

19 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation World Road Association (PIARC) Ett stort urval av publikationer

20 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Virtuellt bibliotek Alla tekniska rapporter som producerats av de tekniska kommittéerna sedan 1986. En mängd artiklar från Routes/Roads. Ett stort utbud av dokument producerade av PIARC.

21 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation PIARC Terminologi Ordbok med vägtermer på 12 språk tillgänglig online. En samling ordböcker inom området vägar och vägtransporter

22 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Routes/Roads Tvåspråkig tidskrift, 4 nr per år Artiklar om nyheter och innovationer inom området vägar och vägtransporter Ges ut i mer än 140 länder

23 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Internationella seminarier Utbyte av kunskap i utvecklingsländer 26 seminarier under 2004-2007

24 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Vad kan Du och NVF få från PIARC? Utomnordiska kontakter (nätverk, attrahera andra experter) Internationella seminarier inom Ditt expertområde Kunskap

25 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation NVF motsvaras i PIARC av… NVF-utskott/tema (”horisontellt”; 17 st.)PIARC-kommitté (17 st) Organisering och marknadA.2 Financing, Managing and Contracting of Road System Investment Strategisk planering1) A.3 Road System Economics and Accessibility to Rural Areas 2)D.1 Management of Road Infrastructure Assets ? Transport i städerB.3 Improved mobility in urban areas Vägens konstruktionD.4 Geotechnics and Unpaved Roads BeläggningD.2 Road Pavements TunnlarC.4 Road Tunnel Operation BroarD.3 Road Bridges Drift och underhållB.5 Winter Service Fordon och transporterB.4 Freight Transport and Inter Modality ITSB.2 Road Network Operation Trafiksäkerhet1) C.1 Safer Road Infrastructure, 2) C.2 Safer Road Operation MiljöA.1Preserving the Environment Temagrupp Långsiktig kompetensförsörjning B.1 Good Governance of Road Administration ? Temagrupp Tillgänglighet för allaA.4 Rural Roads Systems and Accessibility to Rural Areas ? Utformning av vägar och gator Informationsarkitektur

26 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Inför framtiden Tydlig nordisk strategi för arbetet i PIARC-utskotten - Ex. Vilka frågor bör driva? När bör vi föreslå nordiska länder som värdar för seminarier eller kommittémöten? Kontaktperson mellan utskott och kommitté - en per nordiskt utskott Nordisk kontaktperson i varje utskott för nyhetsbrev från Nordisk representant i Paris. Nationell medlem i PIARC-kommitté skall årligen rapportera till nationellt utskott. Hjälp från PIARC med ex. internationella föreläsare till NVF- seminarier och internationella utbyten.

27 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Vidare om framtiden… Due Langaas: ”Koplingen mellom PIARC og NVF kan skje på flere nivå. PIARCs komiteledere og -sekretærer kan ha kontakt med NVF-utvalgenes ledere og sekretærer i ledende land. Samtidig bør det være kontakt mellom deltakere i NVF og PIARC i det enkelte land innenfor sammenfallende tema.”

28 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation NVF-utskott/tema (”horisontellt”; 17 st.) Kontaktperson (namn, e- postadress) PIARC-kommitté (17 st) Organisering och marknadA.2 Financing, Managing and Contracting of Road System Investment Strategisk planering1) A.3 Road System Economics and Accessibility to Rural Areas 2)D.1 Management of Road Infrastructure Assets ? Transport i städerB.3 Improved mobility in urban areas Vägens konstruktionD.4 Geotechnics and Unpaved Roads BeläggningD.2 Road Pavements TunnlarC.4 Road Tunnel Operation BroarD.3 Road Bridges Drift och underhållB.5 Winter Service Fordon och transporterB.4 Freight Transport and Inter Modality ITSB.2 Road Network Operation Trafiksäkerhet1) C.1 Safer Road Infrastructure, 2) C.2 Safer Road Operation MiljöA.1 Preserving the Environment Temagrupp Långsiktig kompetensförsörjning B.1 Good Governance of Road Administration ? Temagrupp Tillgänglighet för allaA.4 Rural Roads Systems and Accessibility to Rural Areas ? Utformning av vägar och gator Informationsarkitektur

29 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation World Road Congress Marrakech 1991 Montreal 1995 Kuala Lumpur 1999 Durban 2003 Paris 2007 1908 – den första världsvägkongressen i Paris Kongress vart fjärde år sedan dess

30 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Internationella vintervägkongressen 8-12 februari 2010 Quebec City, Kanada-Quebec Den första internationella vintervägkongressen i Nordamerika www.aipcrquebec2010.org Seefeld 1994 Luleå 1998 Sapporo 2002 Turin-Sestriere 2006

31 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation 24:e världskongressen om vägar (World Road Congress) Mexico år 2011, 25 - 30 september

32 Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Kontakta oss … E-post: info@piarc.orginfo@piarc.org fredrik.friberg@piarc.org Internet : www.piarc.orgwww.piarc.org La Grande Arche - Paroi Nord - Niveau 5 92055 La Défense Cedex - France  +33 (0) 1 47 96 81 21  Fax : +33 (0) 1 49 00 02 02


Ladda ner ppt "NVF-kick-off-möte i Reykjavik 4 september 2008. Exchange knowledge and techniques on roads and road transportation Idag presenteras 1. Vad är PIARC? 2."

Liknande presentationer


Google-annonser