Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI. SVENSKA HJÄRTKIRURGIREGISTRET Årsrapport 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI. SVENSKA HJÄRTKIRURGIREGISTRET Årsrapport 2011."— Presentationens avskrift:

1 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI

2 SVENSKA HJÄRTKIRURGIREGISTRET Årsrapport 2011

3 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Svenska Hjärtkirurgiregistret 2011 Ordf. Torbjörn Ivert, Stockholm Anders Jeppsson, Göteborg Lisa Ternström, Göteborg Örjan Friberg, Örebro Johan Nilsson, Lund Wolfgang Freter, Linköping Gunnar Engström, Umeå Janne Hentschel, Umeå Jan Thorelius, Uppsala Bengt Åberg, Karlskrona Louise Lindblom, Stockholm

4 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 1. Volymen utförda ingrepp sedan 1992. Som framgår har det skett en minskning av antalet ingrepp de senaste 10 åren. Det bör dock observeras att fr.o.m. 2011 års årsrapport exkluderas alla operationer på barn med medfött hjärtfel som är inkluderade i Barnhjärtregistret Swedcon. Detta gör att den faktiska minskningen av antalet hjärtoperationer är något lägre än figuren visar. Dessa ingick under 1990-talet i hjärtkirurgiregistret och utgör i storleksordningen 500–600 av operationerna årligen fram till ca 2001.

5 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 1. Antal hjärtoperationer per år fördelat på typ av ingrepp. Koronarkirurgi utan användande av ECC (Extra Corporeal Circulation = hjärt-lungmaskin) introducerades 1997 och utförs i liten omfattning. Från 2005 inkluderades ingrepp vid medfödda hjärtfel där ECC inte använts. Ingrepp på patienter yngre än 18 år som är registrerade i Barnhjärtregistret Swedcon (The Swedish Registry of Congenital Heart Disease) ingår inte. Kombinationsingrepp infört 2007 innehåller operationer där fler än ett hjärtingrepp kombinerats. En snabb teknisk utveckling sker av tekniker att behandla hjärtarytmier. Åtgärder mot förmaksflimmer kombineras ofta med ingrepp mot mitralklaffen och dessa operationer redovisas i gruppen kombinationsingrepp. Perkutant utförda klaffingrepp ingår inte fr.o.m. 2010.

6 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 2. Länsfördelning all hjärtkirurgi. Opererade individer per 100 000 invånare.

7 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 3. Länsfördelning all hjärtkirurgi. Opererade individer per 100 000 invånare.

8 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 4. Antal operationer/enhet.

9 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 2 och figur 4. Årlig förändring av utförda ingrepp vid klinikerna. Åtta centra utför hjärtoperationer sedan 1998. Minskningen av antalet hjärtoperationer sedan 1990-talet är störst i Uppsala/Örebro- regionen där en ungefärlig halvering i totala antalet skett sedan mitten på 1990-talet. MAS = Malmö Allmänna Sjukhus, SHC = Scandinavian Heart Center, Göteborg, STAB = Svensk Thoraxkirurgi AB.

10 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 3.

11 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 5. Åldersfördelning all hjärtkirurgi 1992–2011.

12 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 6. Fördelning kön per ingrepp.

13 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 7. Åldersfördelning/kön.

14 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 4.

15 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 5.

16 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 8. Euroscore-poäng fördelade per klinik (%).

17 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 6. 30-dagarsmortalitet totalt och i olika åldersgrupper. Alla typer av hjärtoperationer.

18 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 7b. 30-dagarsmortalitet hos patienter som är tidigare hjärtopererade. Tabell 7a. 30-dagarsmortalitet, primär hjärtoperation.

19 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 9. Mortalitet per ingrepp < = 30 dagar 1992–2011.

20 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 10. Ettårsmortalitet beräknat enligt Kaplan-Meiers metod (2002–2010).

21 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 8.

22 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 9.

23 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 10.

24 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 11.

25 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 12.

26 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 13. Fördelningen av olika typer av operationer hos patienter över respektive under 80 års ålder. Klaffkirurgi och kombinationsingrepp är relativt sett vanligare vid högre ålder medan koronarkirurgi är vanligare hos patienter under 80 år.

27 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 14.

28 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 15. Tabellen visar 30-dagars-mortalitet hos patienter med inga eller få preoperativa riskfaktorer utöver ålder (Euroscore < = 2), indelat i patienter över eller under 80 års ålder. Som framgår var mortaliteten mycket låg i denna lågriskgrupp, även för patienter över 80 års ålder.

29 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 16.

30 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 11. Ettårsmortalitet vid all hjärtkirurgi för patienter > = 80 år beräknad enligt Kaplan-Meiers metod (2002–2010).

31 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 12. Ettårsmortalitet vid klaffkirurgi för patienter > = 80 år beräknad enligt Kaplan-Meiers metod (2002–2010).

32 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 13. Ettårsmortalitet vid koronarkirurgi för patienter > = 80 år beräknad enligt Kaplan-Meiers metod (2002–2010).

33 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 14. Länsfördelning koronarkirurgi 2011. Opererade individer per 100 000 invånare.

34 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 15. Länsfördelning kranskärls- interventioner 2011 per 100 000 invånare.

35 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 16. Länsfördelning andel PCI/CABG 2011.

36 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 17. Av patienterna hade 15 % genomgått PCI före kranskärlsoperationen med stor spridning mellan klinikerna.

37 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 17. Enbart koronarkirurgi, 30-dagarsmortalitet.

38 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 18.

39 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 19a och b.

40 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 20.

41 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 21.

42 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 22.

43 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 23a och b.

44 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 24.

45 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 18. Över tid ökar andelen biologiska klaffproteser i både aorta- och mitralposition.

46 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 19. Länsfördelning TAVI- och aortaklaffkirurgi 2011 per 100 000 invånare.

47 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 25.

48 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 20. Fördelning aortaklaffproteser.

49 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 26.

50 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 27.

51 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 28.

52 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Figur 21. Andel klaffplastiker av alla mitralklaffoperationer 2011.

53 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 29.

54 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 30.

55 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 31.

56 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 32a och b.

57 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 33.

58 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 34a och b.

59 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 35a och b.

60 Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI Tabell 36a och b.


Ladda ner ppt "Utgiven 2012 – HJÄRTKIRURGI. SVENSKA HJÄRTKIRURGIREGISTRET Årsrapport 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser