Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar och möjligheter för framtidens sjukhus Marie Rodling Wahlström Augusti 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar och möjligheter för framtidens sjukhus Marie Rodling Wahlström Augusti 2016."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar och möjligheter för framtidens sjukhus Marie Rodling Wahlström Augusti 2016

2 Marie Framtidens sjukhus, Region Skåne Disputerad läkare, anestesi och intensivvård Verksamhetsområdeschef, Umeå universitetssjukhus, Västerbottens läns landsting Tsunamin 2004/2005Anestesi, Op Marie Rodling Wahlström

3 Empati, filmfilm Cleveland Clinic - om mänsklig kontakt för vård och omvårdnad >>>>

4 Sjukhusutveckling i Skåne MalmöLund Helsingborg Ängelholm

5 Sjukhusutveckling i Skåne MalmöLund Helsingborg Ängelholm Varje sjukhus förkroppsligar sin tids vårdfilosofi. Varje ny byggnad är ett unikt tillfälle att förnya vården.

6 Kunde det ske ett större mirakel än att vi för ett ögonblick såg med varandras ögon? Henry David Thoreau

7 Förväntningar Patienten – medborgaren –Bli frisk! Till vilket pris som helst… –Bemötande, omtanke, trygghet Medarbetaren –Patientens bästa! –Arbetsmiljö, arbetssätt och processer Beslutsfattaren –Effektivitet! –Ekonomi, kvalitet och miljö

8 Sjukvård i en föränderlig tid Synen på patienten Vårdkoncept och kapacitet Sjukhusets uppdrag Resultat: Modellerbara lokaler och byggnader

9 Demografi Teknologi Globalisering Resurs- tillgångar Ökande befolkning Äldre människor Inflyttning till städerna Digitalisering IT-stöd Medicinsk teknik Värdekonflikter Etiska ställningstaganden Ekonomiska och personella kompetenser Utmaningar

10 Modellerbara sjukhus Lokaler, byggnader Infrastruktur Skånes universitetssjukhus, Lund Idéskiss, Skånes universitetssjukhus, Malmö Arkitektskiss, Helsingborgs lasarett Malmö lungklinik, 1907 Hellnäs sanatorium, 1926 Medborgare, patienter, medarbetare Beslutsfattare Vårdkoncept, kapacitet Sjukhusets uppdrag Skånes universitetssjukhus, Infektionskliniken, Malmö, 2011

11 Framtidens vård Ökande befolkning i vår region –Äldre, barn, antal utrikesfödda Digitala lösningar –Diagnos, behandling –Vårdkontakter på nytt sätt –Fler kan vårdas i hemmet Större, tyngre utrustning Enkelrum Läkande miljöer Bättre arbetsmiljö

12 Förhållningssätt … som kravställare Verksamhet FastighetUtrustning

13 Stödjande vårdmiljö … som kravställare Samverkan Samnyttja Sammanhang Samband Verksamhet FastighetUtrustning

14 Leva och andas … som kravställare Värderingar Vårt löfte Vision Välkomnande Drivande Omtanke och respekt Hälsa Hållbarhet Tillväxt Livskvalitet i världsklass Region Skåne, 2015

15 Styrande regionala planeringsprinciper vid ny- och ombyggnation av vårdfastigheter i Region Skåne Patientsäkerhetsprincipen Viktigaste faktorn som ska prövas vid konflikt med andra principer Minimera vårdskador och smittspridning Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Hållbarhetsprincipen Attraktiv, säker och läkande miljö Planera för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet Långsiktigt användbara byggnader – generalitet, flexibilitet, elasticitet Flödesprincipen Optimera patientens väg genom hela vårdprocessen Separera publika och icke publika flöden Enkelt att hitta och orientera sig Kunskaps- och utvecklingsprincipen Integrera sjukvård, utbildning och forskning Underlätta för samverkan med universitet, högskola och näringsliv Beslutade i regionstyrelsen 2016-04-07

16 Förändringsledning Verksamhetsförbättring Utrustning Processarbete … som kravställare Bygg Business case Leda & styra Förstudie

17 Nya Odense sjukhus – ekonomi, byggnad, forskning Kunskapsöverföring Samarbete forskning och klinisk vård Ekonomi, produktion Funktionell byggnad Som en stadsdel Infrastruktur

18 Kaiser Permanente – patientens hela vårdresa Så frisk patient som möjligt Integrerad sjukvård Förebyggande vård Resurs- och kostnads- effektiv vård Smarta IT-stödsystem och digitala journaler Lönsam verksamhet, återinvesterar

19 Våra möjligheter Lyssna på medarbetarna och patienterna Synliggöra vårdens prioriteringar Tänka långsiktigt

20 Patient- perspektiv Helhetssyn hållbarhet Kostnads- effektivt Säkerhet Attraktiv arbetsmiljö Kon- kurrens- kraft

21 Tack! Ta gärna kontakt för vidare samtal! Marie.Rodling-Wahlstrom@skane.se


Ladda ner ppt "Utmaningar och möjligheter för framtidens sjukhus Marie Rodling Wahlström Augusti 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser