Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parents’ experience of living with and caring for an adult son or daughter with schizophrenia at home in Ireland: a qualitative study Tema 1 Särskilja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parents’ experience of living with and caring for an adult son or daughter with schizophrenia at home in Ireland: a qualitative study Tema 1 Särskilja."— Presentationens avskrift:

1 Parents’ experience of living with and caring for an adult son or daughter with schizophrenia at home in Ireland: a qualitative study Tema 1 Särskilja omvårdnadsvetenskaplig forskningsfrågor från andra vetenskapliga discipliners Jämföra och förklara olika kvalitetskriterier för vetenskapliga studier med kvantitativ respektive kvalitativ forskningsansats

2 Barn med schizofreni Syfte – Djupare förståelse Metod - Urvalskriterier - Datainsamling - Analysmetod

3 Etiska övervägande Etiska kommittén Föräldrarnas upplevelse Information Samtycke Granskning

4 Studiens Kvalitet Kvantitativ/Kvalitativ - Kvalitativ Metodens styrka Metodens svaghet

5 Omvårdnadsvetenskap Humanvetenskap Holistiskt synsätt Subjektiv - Vår artikel

6 Frågeställning av andra professioner Läkare – Vilken effekt har läkemedel på symtomen? – Medicinsk forskning Fysioterapeut – Hur kan motion motverka symtom hos schizofrena? – Forskning om rörelsapparaten

7 Referenser Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Notter, L.E. & Hott, J.R. (1996). Forskningsmetodik inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.


Ladda ner ppt "Parents’ experience of living with and caring for an adult son or daughter with schizophrenia at home in Ireland: a qualitative study Tema 1 Särskilja."

Liknande presentationer


Google-annonser