Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GallRiks Användarmöte 2008-04-02. Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GallRiks Användarmöte 2008-04-02. Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first”"— Presentationens avskrift:

1 GallRiks Användarmöte 2008-04-02

2 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön Kön Gallblåsecancer Gallblåsecancer Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

3 Kolecystektomi 2007 Totalt i GallRiks 8804 Totalt i GallRiks 8804 Underordnat annat ingrepp -71 Underordnat annat ingrepp -71 Enbart koledokotomi -11 Enbart koledokotomi -11 Ofullständig reg. (läkaren) -196 Ofullständig reg. (läkaren) -196

4 Kolecystektomi 2007 Kolecystektomi 2007 Totalt i GallRiks 8804 Totalt i GallRiks 8804 Underordnat annat ingrepp -71 Underordnat annat ingrepp -71 Enbart koledokotomi -11 Enbart koledokotomi -11 Ofullständig reg. (läkaren) -196 Ofullständig reg. (läkaren) -196 Kolecystektomier8526 Kolecystektomier8526

5 Kolecystektomi 2007 Totalt i GallRiks 8804 Totalt i GallRiks 8804 Underordnat annat ingrepp -71 Underordnat annat ingrepp -71 Enbart koledokotomi -11 Enbart koledokotomi -11 Ofullständig reg. (läkaren) -196 Ofullständig reg. (läkaren) -196 Kolecystektomier8526 Kolecystektomier8526 Ej uppföljda 30 dgr-336 Ej uppföljda 30 dgr-336 Uppgift saknas vid 30 dgr -90 Uppgift saknas vid 30 dgr -90 Komplett uppföljda8100 Komplett uppföljda8100

6 Indikation för kolecystektomi n=8526 Gallstenssmärtor514760%Gallstenskomplikationer310536% Misstänkt malignitet/polyp 1031,2% Akalkulös kolecystit 1001,2% Annat710,8%

7 Indikation för kolecystektomi/ angelägenhetsgrad n=8526 Akut n=2701 (%) Elektiv n=5825 (%) Gallstenssmärtor763(28)4384(75) Gallstenskomplikationer1814(67)1291(22) Akalkulös kolecystit 79(2,9)21(0,4) Misstänkt malignitet/polyp 4(0,1)99(1,7) Annat41(1,5)30(0,5)

8 Orsak till konvertering n=759 Antal (%) Avancerad kolecystit 30640 Bukadherenser13518 Försvårande blödning 395,1 Koledokussten628,2 Oklar anatomi 16422 Annan komplikation 537,0

9 Indikation för kolecystektomi vid akut operation n=2701 Gallstenssmärtor 763 (28%) Gallstenssmärtor 763 (28%) Akalkulös kolecystit 79 (2,9%) Akalkulös kolecystit 79 (2,9%) Annat 45 (1,7%) Annat 45 (1,7%) Gallstenskompl1814 (67%) Gallstenskompl1814 (67%) Akut kolecystit 1444 (53%) Akut kolecystit 1444 (53%) Akut pancreatit 187 (6,9%) Akut pancreatit 187 (6,9%) Ikterus/koledokussten 540 (20%) Ikterus/koledokussten 540 (20%) (flera kan förekomma samtidigt)

10 Operationsmetod/ angelägenhetsgrad n=8526 Akut n=2701 (%) Elektiv n=5825 (%) Öppen kolecystektomi 656(24)223(3,8) Laparoskopisk1576(58)4973(85) Laparoskopisk konv 378konv(14)(19)381konv(6,5)(7,1) Minigalla (< 8cm hudsnitt) 88(3,3)244(4,2) Annan operation (=subtotal kolecystektomi) 3(0,1)4(0,1)

11 Peroperativ kolangiografi FyndAkut n=2701 (%) Elektiv n=5825 (%) Annat 68 (2,5) 138 (2,4) Ej utförd 256 (9,5) 612 (11) Försökt men ej lyckats 131 (4,9) 223 (3,8) Normalfynd 1739 (64) 4353 (75) Ofullständig kontrastfyllnad 47 (1,7) 78 (1,3) Sten 442 (16,4) 394 (6,8) Stenos/tumör misstanke 18 (0,7) 27 (0.5)

12 Behandling av koledokussten Akut n=442 (%) Elektiv n=394 (%) Förbereder postoperativ ERCP 93 (21) 73 (19) Ingen peroperativ åtgärd 25 (5.7) 59 (15) Laparoskopisk koledokotomi 7 (1,6) 16 (4,1) Peroperativ ERCP 113 (26) 79 (20) Spolad/manipulerad ut i tarmen 33 (7,5) 39 (9,9) Transcystisk stenextraktion 63 (14) 38 (9,6) Öppen koledokotomi 108 (24) 90 (23)

13 Peroperativt upptäckta komplikationer vid akut och planerad kolecystektomi Akutn=2701(%)Elektivn=5825(%) Interventionskrävande blödning 31(1,1)35(0,6) Perforerad tarm 3(0,1)4(0,1) Peroperativt upptäckt skada på gallgångar 7(0,3)13(0,2) Gångskada < 1/3 av omkretsen Gångskada < 1/3 av omkretsen2(0,1)8(0,1) Gångskada > 1/3 av omkretsen Gångskada > 1/3 av omkretsen3(0,1)4(0,1) Resektion av gallgångens hela omkrets Resektion av gallgångens hela omkrets2(0,1)1(0,0) Övrigt43(1,6)80(1,4) Totalt antal perop. komplikationer 84(3,1)132(2,3)

14 Komplikationer inom 30 dgr efter akut och planerad kolecystektomi Akutn=2535(%)Elektivn=5565(%) Blödning*56(2,2)65(1,2) Infektion (abscess) 38(1,5)51(0,9) Kvarsten (oplanerad) 27(1,1)31(0,6) Galläckage44(1,7)49(0,9) Skada på gallgångar* 10(0,4)14(0,3) Gångskada < 1/3 av omkretsen 5(0,2)9(0,2) Gångskada > 1/3 av omkretsen 3(0,1)4(0,1) Resektion av gallgångens hela omkrets 2(0,1)2(0,0) Antal med minst en kir komplik* 158(6,2)191(3,4)

15 Kirurgiska komplikationer Per op upptäckt Per op upptäckt Blödning Blödning Gallvägsskada Gallvägsskada Perforerad tarm Perforerad tarm Post op upptäckt Post op upptäckt Blödning Blödning Abscess Abscess Galläckage Galläckage Kvarsten (ej planerad för postop ERCP) Kvarsten (ej planerad för postop ERCP) Gallvägsskada Gallvägsskada

16 Komplikationer inom 30 dgr efter akut och planerad kolecystektomi Akutn=2535(%)Elektivn=5565(%) fortsättning Trombos/emboli5(0,2)9(0,2) Övrigt112(4,5)133(2,4) Total morbiditet 275(11)333(6,0) Total 30-dgr mortalitet 16(0,6)2(0,0)

17 Mortalitet vid akut och planerad kolecystektomi ÅlderAkut-kvinnorAkut-mänElektiv-män 41-50 1 (0,3%) 51-60 61-70 1 (0,4%) 1 (0,3%) 71-80 1 (0,6%) 4 (2,1%) 81-90 3 (3,8%) 5 (8,5%) >90 1 (20%) 1 (50%) Totalt 5 (0,3%) 11 (1,0%) 2 (0,1%)

18 Reoperation efter kolecystektomi n=8100 Antal (%) Nej8027(99) Enbart exploration och dränering 15(0,2) Hepatico-jejunostomi1(0,0) Ligatur av gallgång 3(0,0) Sutur av gallgång 4(0,0) Utrymning av hematom/blodstillning 15(0,2) Annan rekonstruktion 10(0,1) Annat25(0,3)

19 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön Kön Gallblåsecancer Gallblåsecancer Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

20

21

22

23

24 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön Kön Gallblåsecancer Gallblåsecancer Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

25

26

27 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön Kön Gallblåsecancer Gallblåsecancer Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

28 Gallvägsskada n=8526 Typ av skada Antal% Gångskada < 1/3 av omkretsen 140,16 Gångskada > 1/3 av omkretsen 70,08 Resektion av gallgångens hela omkrets 40,05 Totalt antal 250,29 (2006 - 0,52%)

29 Gallvägsskada/perop kolangiografi Skada < 1/3 (%) Skada Skada > 1/3 (%) Skada hela omkr (%) Ej utförd n=868 3 (0,3) Försökt men ej lyckats n=354 Normalfyndn=6092 4 (0,1) 3 (0,05) Ofullständig kontrastfyllnad n=125 2 (1,6) 3 (2,4) 1 (0,8) Stenn=836 4 (0,5) 1 (0,1) Annatn=251 1 (0,4)

30 Gallvägsskada/perop kolangiografi Ej subst förlust (%) Skada hela omkr (%) Alla Ej utförd n=868 3 (0,3) Försökt men ej lyckats n=354 Normalfyndn=6092 7 (0,1) 3 (0,05) 10 (0,16) Ofullständig kontrastfyllnad n=125 5 (4,0) 1 (0,8) 6 (4,8) Stenn=836 5 (0,6) Annatn=251 1 (0,4)

31 antal tid op

32

33

34 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön Kön Gallblåsecancer Gallblåsecancer Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

35

36

37

38

39

40 Komplikationer inom 30 dgr efter kolecystektomi hos kvinnor och män Kvinnorn=5494(%)Männ=2606(%) Koledokussten538(9,8)248(9,5) Gallvägsskada13(0,2)11(0,4) Antal med minst en kir komplik 189(3,4)160(6,1) Total morbiditet 358(6,5)250(9,6) Mortalitet5(0,1)13(0,5) Operationstid95min106min

41 Komplikationer inom 30 dgr efter kolecystektomi med indikation smärtor hos kvinnor och män Kvinnorn=3730(%)Männ=1211(%) Koledokussten226(6,1)72(5,9) Gallvägsskada8(0,2)4(0,3) Antal med minst en kir komplik 101(2,7)60(4,9) Total morbiditet 202(5,4)85(7,0) Mortalitet0(0,0)4(0,3) Operationstid87min95min

42 Komplikationer inom 30 dgr efter kolecystektomi med indikation gallstenskomplikation hos kvinnor och män Kvinnorn=1624(%)Männ=1284(%) Koledokussten308(19)175(13,6) Gallvägsskada4(0,3)6(0,5) Antal med minst en kir komplik 79(4,9)91(7,1) Total morbiditet 142(8,7)153(12) Mortalitet1(0,1)4(0,3) Operationstid111Min117min

43 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön – Varför manifesterar sig gallstensjukdomen olika hos män och kvinnor? Kön – Varför manifesterar sig gallstensjukdomen olika hos män och kvinnor? Gallblåsecancer Gallblåsecancer Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

44 Indikation för kolecystektomi n=8526 Gallstenssmärtor514760%Gallstenskomplikationer310536% Misstänkt malignitet/polyp 1031,2% Akalkulös kolecystit 1001,2% Annat710,8%

45 Op-indikation misstänkt malignitet/polyp och perop fynd n=103 Antal (%) Misstänkt malignitet 10(10) Polyp i gallblåsan 33(32) Normal gallblåsa eller kolesterolos utan sten 16(15) Normal gallblåsa eller kolecystit med sten 44(43) Gallblåsecancer enl PAD 4(4)

46

47 Peroperativt fynd och andel PAD-svar cancer n=3971 Antal (%) Normal gallblåsa med sten n=1138 1(0,1) Akut kolecystit med sten n=1090 5(0,5) Kronisk kolecystit med sten n=1376 8(0,6) Annat fynd n=272 1(0,4) Polyp n=60 1(1,6) Misstänkt malignitet n=35 14(40) Totalt30(0,7)

48

49

50 Utbyte vid olika selektivitet för gallblåsan till PAD (okänd cancer) Andel PAD Antal op Antal cancer Andel cancer/op Antal PAD Andel cancer/PAD 95%154650,3%14690,3% 44%4307140,3%18990,7% 20%243970,3%4931,4% 47%8292260,3%38610,7%

51 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön – Varför manifesterar sig gallstensjukdomen olika hos män och kvinnor? Kön – Varför manifesterar sig gallstensjukdomen olika hos män och kvinnor? Gallblåsecancer – Selektiva PAD utifrån peroperativa fynd ger godtagbart utbyte för diagnostik av cancer (om det är vad man är ute efter!) Gallblåsecancer – Selektiva PAD utifrån peroperativa fynd ger godtagbart utbyte för diagnostik av cancer (om det är vad man är ute efter!) Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

52 Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first” Antibiotika Antibiotika Gallvägsskador Gallvägsskador Särskilda analyser 2007 Särskilda analyser 2007 Kön Kön Gallblåsecancer Gallblåsecancer Offentliga resultat 2007 Offentliga resultat 2007

53 Offentliga resultat 2007 - sjukhusnivå Validitetsdata (röd-gul-gröna tabellen) Validitetsdata (röd-gul-gröna tabellen) Andel planerad kolecystektomi som genomförts miniinvasivt (lap galla eller ”minigalla”) Andel planerad kolecystektomi som genomförts miniinvasivt (lap galla eller ”minigalla”) Andel kirurgiska komplikationer vid planerad kolecystektomi Andel kirurgiska komplikationer vid planerad kolecystektomi


Ladda ner ppt "GallRiks Användarmöte 2008-04-02. Kolecystektomi 2007 Allmän översikt Allmän översikt Uppföljning av 2006 Uppföljning av 2006 ”Fundus first” ”Fundus first”"

Liknande presentationer


Google-annonser