Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En Presentation IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi – Reviderad och utökad utgåva Skövde 2016-09-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En Presentation IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi – Reviderad och utökad utgåva Skövde 2016-09-05."— Presentationens avskrift:

1 En Presentation IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi – Reviderad och utökad utgåva Skövde 2016-09-05

2 Innehåll Vad är IFLA? LSN Library Services to People with Special Needs Section Presentation av IFLA:s Riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi. Reviderad och utökad utgåva Vad säger vuxna med dyslexi om biblioteket? Diskussion: Hur kan vi använda riktlinjerna Hur går vi vidare?

3 IFLA Library Services to People with Special Needs Section

4 Riktlinjerna är framtagna av: Ett samarbetsprojekt mellan IFLA Sections: Library Services to People with Special Needs (LSN) and Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD) IFLA, 2014 Saskia Boets, Helle Mortensen, Koen Krikhaar, Misako Nomura, Mieke Urff

5 Varför nya riktlinjer? Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker 2001 Mycket har hänt Nya biblioteksformer tillagda Personer med dyslexi är en stor grupp

6 Syfte Bistå bibliotekens service till personer med dyslexi Ge ett redskap till ny personal och erfarna Beskriva nya lösningar och alternativa sätt att läsa Skapa en kunskapsbas ”Best practises”

7 En del av trösklarna

8 Bibliotekspersonalen Medvetenhet Diskreta Personlig bibliotekarie Dela erfarenheter Brukarråd Ge tillförlitligt material

9 Placering i biblioteket Tillgängliga medier Centralt placerad nära informationen Tydliga skyltar och pictogram Inspirerande Anpassade medier samlat Tänk på visa omslagsbilden

10 Vi erbjuder Olika förhållanden i världen Talböcker o ljudböcker Lättläst Digitala resurser E-böcker Läsverktyg: appar, surfplattor mm Läsprogram i datorn Film, musik, spel mm

11 LL i Nederländerna med pictogram

12 Talböcker Läs med öronen Jmfr andra länder

13 Exempel från Sverige

14 Dyslexia-friendly printing När det är möjligt använd: Sans-serif typsnitt Arial or Verdana eller speciallt http://opendyslexic.org/about/ 12 till 14 textstorlek mellan raderna of 1.5 or dubbel Cream/ vitt papper Bryt ner texten i mindre block, använd rubriker och underrubriker Använd fetstil för att förtydliga istället för kursiv stil eller understruket Sätt in texten i rutor för att lyfta innehållet Korta rader och meningar http://www.altformat.org/index.asp?pid=344

15 Open Dyslexic Så här:

16 Undvik Långa meningar Börja en mening i slutet av raden Glansigt papper Versaler Skrikiga grälla färger

17 Samarbete Skolan Arbetsförmedling Talpedagog o logoped Föräldrar Vårdcentral Fackföreningar Mfl

18 www.letbib.dk This project is supported by the Danish Agency for Culture The project’s goal is to develop a simple and accessible concept in relation to the public libraries’ way of servicing users with reading disabilities. To make it easy for the public libraries to assign higher priority to those with reading disabilities, in order for this group to have far better opportunities of gaining new knowledge, despite of their handicap. A virtual “tool-box”. Within the project is gathered best practice from both home and abroad. The project was closed by the end of May 2011. The site is divided in two – User and Communicator

19 Flandern – Belgien Luisterpuntbibliotheek är det flamländska folkbibliotek som servar personer med läsnedsättning. (MTM) Kampanjen Jag hatar att läsa! presenterades på LPD:s satellitmöte 2012. ”I hate reading! Dyslexic? Go for an audio book! A campaign in Flanders for young potentials with dyslexia.” Presentation av Saskia Boets, Tallinn, augusti 2012. Inget vanligt folkbibliotek. Sänder talböcker till låntagare o till bibliotek. 80 % av folkbiblioteken lånar TC

20 The Easy Reading Plaza (ERP) Nederländerna En särskild del av ungdomsavdelningar på folkbibliotek ERP har också specialdesignade möbler, vilket göra att samlingarna är uppställda med omslagen riktade mot läsaren, istället för med ryggen utåt. Tack vare den attraktiva presentationen har ERP nått många läsare som till exempel barn med dyslexi, AD(H)D, autism, och barn med begränsat ordförråd. En lättlästrådgivare organiserar aktiviteter för föräldrar, lärare och bibliotekarier

21 Birmingham standard för biblioteken Särskild webbsida för personer med dyslexi Varje bibliotek har relevant litteratur. De ger hjälp o stöd Biblioteken har en egen dyslexistandard All personal, 80 st. har genomgått utbildning om dyslexi

22 Har du några tips till biblioteket för att de skall bli bättre på att bemöta och hjälpa personer med läs- och skrivsvårigheter Det är så individuellt. Att personalen är öppen, lyhörd, flexibel och lyssnar ordentligt när man vill ha hjälp. Informera skolor och därigenom lärare och föräldrar. Att det ska vara tydligare vart man ska vända sig, för att slippa vända sig till »fel« personer. Att personalen förstår att dyslektiker inte är utvecklingsstörda Bättre information till personalen för att förbättra bemötandet. Forts

23 Förslag forts. Tillgänglighet. Kunna erbjuda alternativ. Kanske kunna erbjuda möjlighet att provlyssna talböcker. Annonsera, affischera. Informera alla som jobbar på biblioteket om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Bättre bemötande. Känner sig ofta ifrågasatt på bibliotek, Önskar mer upplysningar om att det finns talböcker gärna på hemsidan. Talbokslåntagare bör få förtur vid reservationer av ljudböcker. Personalen skall informera och fråga försiktigt om en person är behov av talböcker när man får lånekort. Information om talböcker via mail när man är ny låntagare.

24 Forts tips Speciellt för personer med grava läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att ha särskild kontaktperson med specialkunskaper om funktionsnedsättningen dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter. Att ha en sådan kontaktperson skapar större trygghet och gör det därmed lättare att anlita biblioteket. Fasta tider då man kan få teknisk hjälp Text ska vara enkel och tydlig. Gör allt så enkelt som möjligt!

25 Arbete på lång sikt Best Practises studera noga Arbete som inkluderar: Lokalen Webben Samlingarna Presentationer, Marknadsföring Resurser Personalen

26 Framtida arbete Arbetsgrupp regional Nationellt pictogram biblioteksanpassat Flera konferenser FMLS undersöker synpunkter på biblioteken MTM utvecklar informationen om målgruppen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

27 Tack för mig! Heidi Carlsson Asplund


Ladda ner ppt "En Presentation IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi – Reviderad och utökad utgåva Skövde 2016-09-05."

Liknande presentationer


Google-annonser