Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhism."— Presentationens avskrift:

1 Buddhism

2 Buddhismen i världen Det finns idag ca 500 miljoner buddhister i världen. Det innebär att var 8:e människa är buddhist. De flesta lever i Asien, men buddhismen är en växande religion i västvärlden.

3 Buddhas liv Om kring 500 år f v t föds prins Siddharta Gautama i Lumbini i nuvarande Nepal. Han lever skyddad i ett palats men en dag ser han en gammal, sjuk och en död man. Detta fick honom att vilja söka livets mening. 29 år gammal lämnar han sitt kungliga liv och blir asket. Han svälter sig men når ändå inte upplysning. Han provar en gyllene medelväg och sätter sig för att meditera under ett träd i Bodh Gaya där han inser sanningen och når upplysning.

4 De fyra ädla sanningarna

5 1. Sanningen om lidandet Allt är ett lidande. Även positiva upplevelser bär med sig lidande eftersom lyckan någon gång tar slut.

6 2. Sanningen om lidandets orsak
Anledningen till att allt blir ett lidande är begäret – livstörsten. Vi vill ha ut en massa saker av livet, och när vi inser att ingenting är bestående innebär detta ett lidande.

7 3. Sanningen om lidandets upphävande
Det går att utplåna begäret: att släcka livstörsten

8 4. Sanningen om vägen till lidandets upphävande – För att utplåna begäret måste man gå den åttafaldiga vägen. Den brukar symboliseras av ett hjul med åtta ekrar.

9 Den åttafaldiga vägen 1 rätt åskådning (kunskap)
2 rätt sinnelag (beslut) 3 rätt tal 4 rätt handlande (inte döda, inte stjäla, inte göra sexuella utsvävningar) 5 rätt levnadssätt (tillämpa ahimsa) 6 rätt strävan (avhålla sig från starka sinnesrörelser och dåliga upplevelser) 7 rätt vaksamhet (medvetenhet) 8 rätt försjunkande (meditation).

10 Buddhismens trosuppfattning
En buddhist söker sin tillflykt till ”de tre juvelerna”: Buddha – den upplyste Dharma – hans lära eller väg. Sangha – den buddhistiska gemenskapen, särskilt de som nått insikt, men även den breda sanghan av alla som följer Buddhas väg. De tre juvelerna eller de tre tillflykterna är en slags buddhistisk trosbekännelse. "Jag tar min tillflykt till Buddha, jag tar min tillflyt till läran, jag tar min tillflykt till församlingen", innehåller tre viktiga delar i buddhismen: tron på Buddha som den som fick den avgörande insikten om hur man kan få befrielse från återfödelsen och nå nirvana, tron på läran som förklarar och undervisar om denna sanning samt tron på församlingen som den plats där läran fördjupas och praktiseras. Tillflyktsformeln används ofta i olika buddhistiska sammanhang. När någon ska bli munk eller nunna inleds ceremonin med att denna formal läses upp.

11 Fem bud för alla Inte döda Inte stjäla
Inte leva sexuellt lösaktigt eller vara otrogen Inte ljuga Inte använda berusningsmedel

12 De strängare reglerna för munkar/ nunnor
Inte äta efter middagstid (omkring klockan 12) Inte ägna sig åt dans, musik och andra världsliga nöjen Inte pryda sig med till exempel smycken Inte sova i en bred säng Inte ta emot guld, silver eller pengar Ägodelar Två orangefärgade livklädnader En nål och ett bälte av tyg En matskål En rakkniv En vattensil

13 Inriktningar inom buddhismen

14 Theravada Theravada som anhängarna själva vill kalla sig de äldstes skola, (kallas även av andra Hinayana – lilla vagnen), håller fast vid att det bara finns en Buddha och inga gudar. Buddha uppfattas enbart som en läromästare som visar människor den åttafaldiga vägen till upplysning. .

15 Forts. Theravada Vägen går över många återfödslar innan man som munk eller nunna till slut når nirvana. Möjligheten att nå upplysning i detta livet är därför ytterst begränsad för vanliga människor. Finns i Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos, delar av kambodja och Vietnam

16 Mahayana Mahayana, den stora vagnen, är den absolut största riktningen inom buddhismen. Mahayana är en frälsningsväg för många människor. Namnet syftar på att alla som vill kan få plats i den stora vagnen som leder till nirvana. Detta betyder att alla människor kan bli en buddha i det här livet.

17 forts. Mahayana Den japanska formen av Mahayana kallas för Zenbuddhism. Här är meditationen central och målet är att nå en intuitiv förståelse av tillvaron. Denna insikt kallas satori. Det finns två huvudvägar inom zen: kampsport (att bli ett med utövandet – handlar mycket om koncentration och självbehärskning) och koan (att genom paradoxala gåtor och logiska motsägelser befria medvetandet från Mayas slöjor).

18 Vajrayana – lamaismen   (diamantfarkosten), eller lamaism är en tibetansk form av mahayanabuddhism. Man använder sig mycket av mantran (formler och upprepande av texter) och mandalas (avancerade mönster) .De andliga lärarna – som ibland sägs vara bodhisattvor –  är viktiga för att hjälpa andra nå insikter och komma vidare mot upplysning, och de kallas lamor. 

19 Ord och begrepp Puja Ordet puja betyder dyrkan eller heders betygelse. Enskilda andakter, buddhistiska gudstjänster och högtider kallas puja. Många buddhister firar dagligen puja, kanske framför en staty av Buddha. Mahayana Mahayana är en av buddhismens huvudriktningar. Mahayana betyder "den stora vagnen". Inom mahayanabuddhismen finns många olika inriktningar. Tänker Buddha som en gud, ber och offrar. Hinayana Hinayana betyder "den lilla vagnen". Det är mahayanabuddhisters namn på theravada-buddhismen. Munkar och nunnor är de enda som kan nå nirvana. Tycker att det är de som lever sanna till Buddhas lära.

20 Bodhisattva En bodhisattva är en person som kommit så långt i sin andliga utveckling att han kan gå in i nirvana, men skjuter upp det för att hjälpa andra människor. Bodhisattvor finns inom mahayanabuddhismen. Reinkarnation Order reinkarnation kommer av de latinska orden för "åter i köttet". Inom hinduismen innebär reinkarnationen att själen åter kommer in i en kropp. Ett annat ord för reinkarnation är återfödelse. Därför kan man också använda ordet självavandring. Inom Buddhismen är det mer komplicerat. Reinkarnation innebär att ett nytt liv tänds utifrån det gamla, men det finns ingen själ som vandrar vidare. Nirvana Nirvana betyder utslocknande. Nirvana är målet för livet i buddhismen. När människan släckt sin livsstörst kan hon gå in i nirvana. Sangha Sangha är beteckningen på den buddhistiska församlingen av munkar och nunnor.

21 Livstörst Livstörst är det ord som Buddha använder för att beteckna människans jakt efter lycka. Det är den jakten som orsakar människans lidande, menar Buddha. Meditation Att meditera är att försjunka in i sig själv i stilla eftertanke. Det finns olika sorters meditation, men alla handlar om att på ett eller annat sätt koncentrera sig för att uppnå en insikt. Askes Askes är att avstå från kroppsliga njutningar för att nå ett religiöst mål. Ett exempel på askes är fasta, då man avstår från mat och dryck för att kunna koncentrera sig på det som är viktigare, det gudomliga.

22

23

24 Länkar https://www.youtube.com/watch?v=zaknQsbiIX4
Vad är grejen med buddhism? https://www.youtube.com/watch?v=3tkBoXT5zVM&list=UUJMmkN76pZuhY9dMDlfdfRw Buddha - Siddhartas historia (på engelska) https://www.youtube.com/watch?v=m8r6sBOmEYM Buddhism (crash course, på engelska) https://www.youtube.com/watch?v=zerG3watL0k Buddhist Beliefs: The Four Noble Truths (engelska)


Ladda ner ppt "Buddhism."

Liknande presentationer


Google-annonser