Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Sanatana dharma är religionens namn i Indien.  Den äldsta av de 5 stora världsreligionerna  Ingen grundare och ingen trosbekännelse  En sjättedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Sanatana dharma är religionens namn i Indien.  Den äldsta av de 5 stora världsreligionerna  Ingen grundare och ingen trosbekännelse  En sjättedel."— Presentationens avskrift:

1

2  Sanatana dharma är religionens namn i Indien.  Den äldsta av de 5 stora världsreligionerna  Ingen grundare och ingen trosbekännelse  En sjättedel av alla människor är hinduer  De allra flesta anhängare finns i Indien  Man tror på Karma och återfödelse (reinkarnation)  Ahimsa = Läran om icke-våld. Ingen levande varelse får dödas. Kor är extra heliga och får inte dödas. Kon gör mycket nytta för en hindu. Den ger mjölk och är mycket viktig när det gäller bränsle.

3 o HINDUISM - ett gammalt hus som har byggts till och målats om. o Ca 2000 f Kr: Kulturen i Indusdalen, livsideal – asketer. o Ca 1500 f Kr: Från Norr kom Arier och Vedareligionerna tillkom, inriktad på krig och offer. o Ca 500 f Kr: nya tankar – Upanishaderna (”slutet på Veda”), samtal mellan elev och guru (meditation och mystik). o Målet för samtalen mellan lärjungen och läraren är att lärjungen ska nå fram till insikten om att människans själ, atman, är en del av världens själ, Brahman.

4

5  Handlingar  nästa liv.  Reinkarnation av själen (Atman). Alla jordiska varelser återföds. Både människor och djur. Förutom de heliga djuren apa och ko så är det bara människan som kan befrias från återfödelse. En människa kan återfödas som en människa med sämre liv, eller som ett djur om det tidigare livet har gett dålig karma. Ett djurliv är kort och därför tar det kortare tid innan man återföds och till slut blir en människa igen.  Karma – handlingar.  Samsara – själens eviga kretslopp.  Atman - en del av Brahman.  Moksha – befrielse från återfödelse.  Målet för varje hindu är att bryta själavandringen, befria själen så att den kan återvända till Brahman. För att uppnå målet kan man gå fyra vägar: Vägarna till frihet (Moksha):  Handlingens väg: leva rätt efter dharma ”lagen om allt” (hinduiska traditioner som de flesta gör, bön, puja t.ex).  Hängigenhetens väg: Bahkti (tillbedjan, dyrkan här finns de som tror på gudar och väljer en av gudarna).  Kunskapens väg: hjälp av Gurus (studera skrifter, meditera, se den sanna verkligheten, mer filosofiskt)träna sinnet. Eller med Gurus hjälp träna kroppen med Yogaövningar, andning och meditation (Yoga är så brett att det ibland räknas som en egen väg)

6  Både människor och djur har en själ (atman). När en människa eller ett djur dör så återföds själen i en ny kropp. Karma = summan handlingarna i det tidigare livet påverkar vad själen återföds som. En människa kan återfödas som en människa så har ett svårare liv, eller som ett djur om karman är dålig. Det är bara människan som kan låsa upp själen och nå Moksha, undantaget är De heliga korna, samt apor som faktiskt står högre än människan.  Ett djurliv är kort och därför tar det kortare tid innan man återföds och till slut blir en människa igen. För att påverka sin karma och försöka låsa upp själen så kan man använda Vägarna till frihet. Förutom att man följer de allmänna tankarna i hinduismen så fördjupar man sig då i en av vägarna, t.ex. Yoga.

7  Brahman = Världssjälen. Grunden till hela universum. Ingen ”fysiskt gud”, men något gudomligt.  Världsalltet: Har inte haft någon början och kommer inte att ha något slut. Brahman skapade universum och efter en oändligt lång tidsrymd kommer allt skapas på nytt av Brahman. o Karmalagen styr allt i tillvaron. o Karma: gärning, resultat, vinst. Man tar med sig sitt livsresultat till nästa liv. o Samsara: återfödelsernas kretslopp. o Mål: att Atman blir ett med Brahman (världssjälen).

8 Atman = själen. Efter döden lever själen vidare i en annan jordisk varelse. Bytet till en annan kropp sker med hjälp av Karmas lag. Med karma menas alla god och onda handlingar en människa utfört under sitt liv. En god karma leder till en bättre tillvaro och tvärt om. För länge sedan delades folket in i varnaer (=färger). Så uppstod fyra stora samhällsklasser som finns kvar än idag; Brahmaner: Prästerna Kshatriya: Adelsmän, krigare Vaisya: Bönder, hantverkare, köpmän Sudra: Arbetare ”De oberörbara” = de som inte tillhör någon kast alls.

9

10 o Kastsystemet enligt den klassiska utformningen: o Stora variationer från plats till plats. o I byarna lever man strängt åtskilda i yrkes- och släktgrupper (i en by kan man ha ett tiotal olika kaster) men i städerna är det knappt märkbart. o Positivt: kastens gemenskap ger trygghet, samhörighet och självkänsla. o Kast och demokrati: Indien är världen största demokrati. I politiken spelar kasterna en betydande roll. o Lägst status har kvinnan.

11 o Monoteistisk och polyteistisk religion: Egentligen finns bara en gud – Brahman, världens själ – men det finns ändå ca 3 miljoner olika gudar med olika namn och olika rang. Hur förklarar man det? o Kali – underbar och fruktansvärd. Gift med: o Shiva – kraftens gud. Och har sonen: o Ganesha – skolbarnens gud. o Vishnu – ordningens gud (Kalis bror): Rama & Krishna.

12 o Templet – gudens bostad. Kan vara samlingslokal för gemensam gudstjänst, men också besökas av enskilda (familjer). o Vid besöket följer familjen en bestämd ordning. o Inredning: mörker för meditation och en bild av templets gud. o Guden väcks, får mat och badas av tempelpräster. o Familjen har med sig gåvor (mat och blommor). o Familjen utför sin puja (bön). o Så ofta man kan försöker man vallfärda till heliga platser. o En av de heligaste platserna är floden Ganges.


Ladda ner ppt " Sanatana dharma är religionens namn i Indien.  Den äldsta av de 5 stora världsreligionerna  Ingen grundare och ingen trosbekännelse  En sjättedel."

Liknande presentationer


Google-annonser